ZŠ Havlovice - aktuality

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Školní vzdělávací program     Školní řád     Prázdniny     Projekty
ZDRAVOTNICKÝ VÍCEBOJ

Ve středu 18. dubna 2018 se konal ZDRAVOTNICKÝ VÍCEBOJ. Zúčastnilo se ho dvacet družstev z Úpice, Batňovic, Malých a Velkých Svatoňovic a Havlovic. Hlídky cestou z lánské školy do Havlovic plnily zdravotnické úkoly, prokazovaly svou rychlost a hbitost na překážkové dráze, znalost bylin, dopravních značek a historie ČK. Nejlépe si vedlo družstvo z Batňovic a ze starších družstvo z Lán (byly tam i dvě Havlovačky). Naše jedna hlídka (Adélka, Ivetka, Andrea, Ema a Pavlík) se umístila na 5. místě, druhá hlídka (Pavlík, Adam, Jindra, Štěpán a Martin) na místě osmém. Obě družstva bojovala ze všech sil, za což jim patří velké poděkování! Rozdíly mezi družstvy byly minimální. FOTO zde.

Jaroslav Balcar, 19.4.2018

POHÁDKOVÝ ZÁPIS

V úterý 17. 4. se konal pohádkový zápis do naší školy. Děti společně s pohádkovými postavičkami plnily různé úkoly (poznávání pohádek, navlékání korálků, poznávání rozdílů) a nechyběla ani překážková dráha. Domů si odnesly pamětní list a malou sladkost. Prohlédněte si obrázky.

Jaroslav Balcar, 19.4.2018

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ ČARODĚJNICKÝ POCHOD

V pondělí 30. dubna se uskuteční tradiční Čarodějnický pochod. Vycházíme od urnového háje v 18 hodin. Cestou budeme plnit tradiční čarodějnické úkoly. V 19 hodin hasiči zapálí vatru. Za pořádající ZŠ a MŠ Havlovice a Sbor dobrovolných hasičů Havlovice vás srdečně zveme!

Jaroslav Balcar, 18.4.2018

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

Ve třetí a čtvrté třídě jsme uspořádali soutěž ve šplhu na tyči. A kdo se stal tou nejrychlejší veverkou? 1. Štěpán Smékal, 2. Jenda Vlček, 3. Tomáš Tomčiak a Štěpán Astr, 4. Majda Fialová a Šimon Vlček. Vítězům gratulujeme a potěšili nás i ti žáci, kteří vyšplhali až nahoru. FOTO zde.

Hana Prokopová, 17.4.2018

IGELITIÁDA

V rámci oslav Dne Země se i naše škola zúčastnila IGELITIÁDY. Ve středu 11. 4. 2018 jsme si ve třídě popovídali o Dni Země, podívali se na film o třídění odpadů a o recyklaci, řekli si, jak to vypadá v naší obci a kdo odpad třídí a jací lidé vyhazují odpadky... Po svačině jsme se rozdělili na dvě party a s chutí a s igelitovými taškami vyrazili do přírody. Ti starší sbírali odpadky na Králově kopci kolem silnice, ti mladší se letos vydali na Podhraď. Měli jsme radost, že nám svítilo sluníčko a že jsme naši vesnici zase trochu vyčistili a bude se nám tady všem líbit a pěkně žít. FOTO zde.

Hana Prokopová, 12.4.2018

28. BŘEZEN

28. března jsme měli pěkně vyplněný celý den před prázdninami. Povídali jsme si o velikonočních zvycích a tradicích, o J. A. Komenském a o Dni učitelů. Příští týden si budou moci čtvrťáci vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to stát před třídou v roli učitele a budou učit své spolužáky podle pečlivě udělané přípravy. A také jsme ještě jeli do Batňovic, kde si pro nás děti z málotřídní školy připravily tři pohádky s názvem Naším krajem. Jejich divadélko se nám líbilo. FOTO zde.

Hana Prokopová, 4.4.2018

VYJMENOVANÝ PRINC

Ve 3. a 4. třídě tři měsíce probíhala soutěž VYJMENOVANÝ PRINC. Žáci ukázali svou znalost vyjmenovaných slov. Na nejvyšší schůdek vystoupal ve 3. třídě Jeník Balcar a hned za ním byl Jenda Vlček a Šimon Vlček. Ve 4. třídě se nejlépe umístil Štěpán Astr a hned za ním Kája Píša a Majda Fialová. Gratulujeme! FOTO zde.

Hana Prokopová, 27.3.2018

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

V úterý 27. 3. 2018 jsme uspořádali turnaj ve vybíjené o velikonoční vajíčko. O vítězích rozhodovala šikovnost hráčů a samozřejmě také štěstíčko. A jak to dopadlo, kdo se stal vítězem? 1. třída - Ondra B. 2. třída - Kuba B. 3. třída - David Š. 4. třída - Kája P. Celá škola - Jindra K., Jenda V., Ondra P. Vítězům gratulujeme a všechny ostatní chválíme za snahu. FOTO zde.

Hana Prokopová, 27.3.2018

POHÁDKOVÝ ZÁPIS DO ŠKOLY

V úterý 10. dubna se od 16 hodin uskuteční zápis dětí do Základní školy v Havlovicích. Srdečně zveme všechny zájemce o výuku v naší škole. Pokud má zájem někdo z okolních obcí, informujte se, prosím, předem na telefonním čísle ředitele školy 777/005790. Zde je pozvánka.

Jaroslav Balcar, 26.3.2018

VYNÁŠENÍ MORENY

V neděli 18. března se v Havlovicích konalo tradiční vynášení smrťačky. Okolo 15. hodiny jsme se sešli na horním konci obce U Lávky, abychom společně vynesli paní Zimu. V třeskutém mrazu a vichru se sešlo pár věrných a ti se vydali na tradiční akci. V parku U Pichů jsme příchozím zazpívali, zatancovali a přednesli básničky o jaru. Nakonec Martin Dvořáček tradičně Mařenu zapálil a vhodil ji do řeky. Doufejme, že se nezasekla o břeh a že odplavala po proudu pryč. Zde je několik fotografií.

Jaroslav Balcar, 20.3.2018

VYNÁŠENÍ SMRŤAČKY

V neděli 18. března se koná tradiční vynášení smrťačky. Sejdeme se U Lávky na horním konci obce. V tradičním průvodu půjdeme do vsi. Cestou v parku U Pichových předvedou děti jarní vystoupení. Dojdeme k betonovému mostu, kde zapálíme smrťačku a rozloučíme se s ní. Zveme naše spoluobčany k hojné účasti. Plakát je zde.

Jaroslav Balcar, 7.3.2018

CO JE U NÁS NOVÉHO?

1. března jsme navštívili 21. taneční akademii, kterou pro okolní školy připravila ZUŠ A. M. Buxton v divadle A. Jiráska. I spousta našich školaček zde vystupovala. Dále žáci, kteří navštěvují zdravotní kroužek, se učili masáž srdce a umělé dýchání na "Andule". Leckterý dospělý by musel obdivovat jejich dovednost. No a poslední novinka, která udělala radost hlavně čtvrťákům, je nový koberec na vlastivědu. Zajímavě na něm můžeme procvičovat hory, řeky, sousední státy a kraje. Dětem se takovéhle učení líbí. FOTO zde.

Hana Prokopová, 6.3.2018

MASOPUST

Ve středu 21. února se všichni, kdo mají rádi veselí, ustrojili do masek a vyrazili na Králův kopec, odkud vycházel masopustní průvod. Děti ze školky a školy cestou zpívaly masopustní písně a tancovaly tanečky. Odměnou jim byl teplý čaj a výtečná kobliha. Na hřišti je čekalo 7 stanovišť, kde plnily rozmanité úkoly. Kdo měl splněno, dostal razítko na kartičku a za 7 razítek na něj čekal u stánku balíček se sladkostmi. Masopustní odpoledne se nám všem líbilo. FOTO zde.

Hana Prokopová, 22.2.2018

VESELÉ UČENÍ

Co se dětem hodně líbilo? V rámci prvouky jsme více procvičovali zuby a vyplňovali jsme zajímavý pracovní list a při pracovním vyučování jsme vyrobili zdravé zuby a zuby s kazem. Dále jsme poznávali našimi smysly - hmatem, čichem, chutí, zrakem a sluchem rozmanité potraviny, koření a předměty. Učíme se i o zvířatech, a tak jsme navštívili a zkoumali štěňátka u Bekrů. Zvířátkům v lese jsme donesli kaštany a cestou jsme mohli pozorovat nejen stopy divokých zvířat, ale i neposlušného poníka Terezku, (což jsme ani v plánu neměli). FOTO zde.

Hana Prokopová, 20.2.2018

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

V únoru - po pololetním vysvědčení jsme zahájili práci ve zdravotnickém kroužku. Deset dětí ze 3. a 4. třídy se pravidelně schází každé pondělí od 13 do 14 hodin pod odborným vedením paní Petry Vlachové. Děti se naučí základy první pomoci, které budou moci uplatnit v běžném životě. Vloni naši zdravotníci postoupili jako první z okresní soutěže do kraje, kde opět zvítězili a reprezentovali naši školu v republikovém kole. Hlavní ale je, že děti do kroužku chodí rády a opravdu se tam něco naučí. FOTO zde.

Hana Prokopová, 20.2.2018

LYŽAŘSKÝ KURZ

V týdnu od 12. do 16. února jsme vyráželi po obědě s dětmi ze školy a školky na lyžařský kurz, který každoročně pořádá Ski-academy. Tentokrát jsme jezdili do Žacléře do areálu Bret. Děti nejprve trénovaly v dětském parku a již druhý den vyrazily na velkou sjezdovku. Za týden lyžování udělali všichni velký kus práce a byli spokojeni. Zde je pár fotografií.

Jaroslav Balcar, 18.2.2018

MASOPUSTNÍ REJ JIŽ VE STŘEDU

Ve středu 21. února se uskuteční tradiční masopustní průvod obcí Havlovice. Začínáme v 16 hodin na Králově kopci a pokračujeme ke škole a na hřiště, kde budou pro děti připravené soutěže a úkoly o ceny. Přijďte v maskách, užijeme si masopustní zábavu a tradiční občerstvení. Zde je plakátek. Akci pořádá ZŠ a MŠ Havlovice a TJ Sokol.

Jaroslav Balcar, 16.2.2018

NEJRYCHLEJŠÍ PLAVCI

Ve čtvrtek 8. února jsme zakončili plavecký výcvik. Děti se účastnily závodů - libovolným plaveckým stylem měly co nejrychleji přeplavat jeden celý bazén. A kdo byl nejrychlejší? 1. třída - Natálka F., Natali D., Ondra B. 2. třída - David S., Kuba B., Lukáš V. 3. třída - David Š., Šimon V., Lenka B. 4.třída - Majda F., Adam K., Jindra K. Vítězům gratulujeme! Všichni ostatní dostali mokré vysvědčení a malou sladkost za snahu. Plavání se nám líbilo. FOTO zde.

Hana Prokopová, 13.2.2018

PLAVECKÝ VÝCVIK

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 jsme zahájili plavecký výcvik. Nejdříve byly děti rozděleny do skupin podle výkonnosti a začaly s osmdesátiminutovým výcvikem. Žáci se na plavání vždycky těší a je dobře, že se mohou zdokonalit pod odborným vedením. Letos pojedeme ale jenom pětkrát. FOTO zde.

Hana Prokopová, 11.1.2018

Měřeno od 5.4.2016