ZŠ Havlovice - aktuality

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Školní vzdělávací program     Školní řád     Prázdniny     Projekty
Zápis nových dětí pro školní rok 2017/2018 se koná 4. a 5. května 2017,
vždy od 14,00 do 16,00 hodin v MŠ.

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Ve středu 17. 5. 2017 byla za svůj výkres v soutěži Rozesmátý svět vyhodnocena v Úpici ANEŽKA KULTOVÁ. V kategorii 3. - 5. tříd obsadila krásné 1. místo. Její výkres se jmenoval Zvířecí biatlon. V pátek 19. 5. 2017 si jeli pro odměnu do Trutnova za svůj výkres v soutěži Požární ochrana očima dětí JINDŘICH KOPŘIVA a LINDA DIBELKOVÁ. Jindra získal v kategorii 3. - 5. tříd 2. místo a Linda také 2. místo v mladší kategorii 1. - 3. tříd. Všem třem gratulujeme! FOTO zde.

Hana Prokopová, 24.5.2017

BESÍDKA PRO MAMINKY

V úterý 16. 5. 2017 naši žáci zahráli pro své milé maminky tři pohádky. 1. a 2. třída vystoupila s pohádkou Popelka a Jak se Šibal stal starostou, 3. a 4. třída zahrála Chytrou princeznu. Děti se snažily ze všech sil, aby se maminkám líbily. Na závěr jsme nacvičili společnou básničku a písničku. Potom děti maminky potěšily vlastnoručně vyrobenými dárečky a maminkám daly pusu. Myslím, že každá maminka odcházela domů s úsměvem na rtech a s hřejivým pocitem v duši. FOTO zde.

Hana Prokopová, 17.5.2017

DIVADLO V BATŇOVICÍCH

V pátek 12. 5. 2017 jsme se jeli podívat na divadlo, které zahráli naši stejně staří kamarádi z Batňovic. Děti se rozdělily do tří skupin a každá zahrála jednu pohádku. Všechny se týkaly řemesel a práce. Naučené texty herci doprovodili písničkami a tanečkem. My jsme si aspoň uvědomili před naší besídkou pro maminky, jak mají herci mluvit a jak se mají pohybovat na jevišti. Batňovické žáky jsme odměnili dlouhým potleskem. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.5.2017

ZLATÍ ZDRAVOTNÍCI

Ve středu 10. 5. 2017 se konala okresní zdravotnická soutěž v Trutnově. Žáci z celého trutnovského okresu soutěžili v devíti družstvech a procházeli devíti stanovišti. Zde plnili především zdravotnické úkoly, ale i něco z historie Červeného kříže, z dopravky a poznávání léčivých bylin. Z naší školy odjeli do Trutnova s paní Vlachovou Natálie Kociánová, Sabina Kábrtová, Adéla Dvořáčková, Pavel Job a Iveta Pavlásková. Společnými silami vybojovali 1. místo! Vítězství v okrese si zasloužili, protože byli dobře připraveni a uměli spolupracovat. Teď je čeká krajské kolo ve Svitavách, kam pojedou 31. 5 2017. Tak vám budeme držet pěsti. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.5.2017

ZDRAVOTNICKÝ VÍCEBOJ

Ve čtvrtek 4.5. 2017 se konal ZDRAVOTNICKÝ VÍCEBOJ. Žáci cestou z Úpice do Havlovic na jednotlivých stanovištích dokazovali své vědomosti a dovednosti v oblasti zdravovědy a dopravní výchovy, znalost léčivých bylin a tělesnou zdatnost. Ze 14 družstev z celého okrsku Jestřebích hor se naše jedna skupina umístila na krásném 4. místě (Adélka, Anežka, Pavlík J., Andrea a Stela) a druhá parta (Natálka, Sabča, Ivetka a Pavlík K.) obhájila 1. místo z loňského roku. Takže putovní pohár zůstává už druhým rokem v Havlovicích. Gratulujeme! Velké poděkování patří všem zapáleným zdravotníkům pod vedením obětavé vedoucí paní Petry Vlachové. FOTO zde.

Hana Prokopová, 10.5.2017

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V pátek 5.5.2017 žáci naší školy navštívili knihovnu. Paní knihovnice Věra Tylšová nám sdělila zajímavé informace o historii knihovny, o pravidlech půjčování a o způsobech zacházení s knihou. Pak si děti vybraly knihu, která je zaujala a v klubovně důchodců si ji prolistovaly. Pokud se jim kniha líbila, paní knihovnice si je zapsala. Každý odcházel s knihou v ruce. Věříme, že vybrané knížky se žákům budou líbit a do knihovny se budou rádi vracet. FOTO zde.

Hana Prokopová, 10.5.2017

ČARODĚJNICE

Poslední dubnový večer - 30. 4. 2017 se jako každý rok slétly všechny havlovické čarodějnice na panelové cestě u Burešů. Svůj příchod stvrdily svým podpisem - otiskem prstu - do čarodějnické knihy. Při kouzelném zaříkávadle zapálila hlavní čarodějnice oheň na kolečku. Pak se všichni pustili do soutěží a postupovali směrem ke škole. Tam za splnění všech úkolů každá maska dostala sladkosti a reflexní pásek obce Havlovice. Děti se už rozběhly za svými rodiči. Hlavní čarodějnice dovezla oheň k velikánské hranici a předala ho havlovickým hasičům, kteří ji zapálili. Počasí nám přálo, lidé se dobře bavili a spokojeně za tmy odcházeli domů. FOTO zde. Pusťte si také reportáž Televize JS.

Hana Prokopová, 3.5.2017

DEN ZEMĚ

Ve středu 19. 4. 2017 jsme si připomněli Den Země. Nejprve jsme si ve třídách povídali o ekologické problematice a po svačině jsme se rozdělili do tří skupin a s chutí jsme vyrazili na Králův kopec, do Kobylince a na Malou Stranu. Nevěřili byste, co jsme zase nasbírali odpadků - nedopalky a krabičky cigaret, papírové kapesníčky, pet lahve, kus umyvadla, plechy, fólie, krabičky a kelímky od pití... "Když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a potápět se do vody jako ryby, zbývá nám naučit se žít na Zemi jako lidé." G. B. Shaw.
Foto zde.

Hana Prokopová, 19.4.2017

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Poslední školní den před velikonočními prázdninami jsme uspořádali turnaj ve vybíjené o velikonoční vajíčko. Děti hrály po třídách a snažily se ze všech sil. Každý chtěl vyhrát, ale trochu rozhodovalo i štěstí a objevily se i slzičky. A jak to dopadlo? Vítězové ve třídách byli: Lucka F., David Š., Kája P., Natka K. Celkovým vítězem se stal David Švrčina. Vítězové si odnesli čokoládové vajíčko a všichni za snahu dostali velikonoční figurku. Foto zde.

Hana Prokopová, 19.4.2017

HEREC MIROSLAV TÁBORSKÝ V RODNÉM KRAJI

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 navštívily děti ze školky i školy úpické divadlo, kde známý herec Miroslav Táborský zahrál se svojí manželkou, loutkoherečkou Kateřinou, výchovné pohádky - nepohádky. Vstupné i jízdné jsme uhradili z výdělku z našeho vánočního vystoupení. Ve škole jsme se pak zamysleli nad chováním dětí z těchto krátkých příběhů a některé scénky jsme ztvárnili při výtvarné výchově. Foto zde.

Hana Prokopová, 11.4.2017

Smrťačka je vynesena – jaro přichází

V neděli 2. dubna jsme se tradičně sešli v 15 hodin u dřevěné lávky. Vyrazili jsme směrem k parku U Pichů a tam zazpívali a zatančili nejen rodičům a známým, ale všem, kterým se tato tradice líbí. Děkujeme všem příchozím, že s námi každoročně přicházejí vítat jaro, a že nás je čím dál tím víc. Doufejme, že nás i počasí vyslyší, a že již bude jen krásně. Fotografie najdete zde. Podívejte se také na reportáž Televize JS.

Jaroslav Balcar, 3.4.2017

POHÁDKOVÝ ZÁPIS DO ŠKOLY 11. DUBNA

Pohádkový zápis do naší školy se koná ve čtvrtek 11. dubna od 16,00 hodin. Zájemci o vzdělávání v naší škole, zavolejte a přihlašte se na tel. 777005790. S sebou je třeba vzít občanské průkazy, rodný list dítěte a kartičku pojišťovny. Zde je plakátek.

Jaroslav Balcar, 3.4.2017

SOUTĚŽ VYJMENOVANÝ PRINC

Po probrání vyjmenovaných slov ve 3. a 4. třídě každoročně vyhodnocujeme dlouhodobou soutěž Vyjmenovaný princ, nebo princezna. V letošním roce nejvíckrát zvítězil ve třetí třídě Štěpán Astr a hned za ním se umístila Majda Fialová. Ve čtvrté třídě se stala vyjmenovanou princeznou Sabča Kábrtová a hned za ní skončila Natálka Kociánová. Vítězům gratulujeme a všem ostatním přejeme, ať vždy vědí, jaké i - y mají uprostřed slova napsat a ať září jako námi vyrobená sluníčka. FOTO zde.

Hana Prokopová, 3.4.2017

DEN UČITELŮ

V úterý 28. března 2017 jsme si ve škole připomněli 425 let od narození Jana Ámose Komenského - slavného "učitele národů". Nejdříve jsme si o Komenském vyprávěli ve vlastivědě, pak jsme plnili zajímavé úkoly na počítači a nejvíce se žákům líbilo, když mohli předstoupit před třídu plnou dětí a učit jako opravdový učitel. Vyžadovalo to ovšem pečlivou a promyšlenou přípravu. Možná se učení někomu natolik zalíbilo, že se z něj v budoucnu stane pedagog. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.3.2017

SMYSLOVÉ POZNÁVÁNÍ

V únoru třetí třída probírá v prvouce člověka. Hodiny jsme si zpestřili praktickým, smyslovým poznáváním. Paní kuchařka nám připravila do misek různá koření, ovoce, zeleninu, pečivo... Děti potom se zavázanýma očima poznávaly pomocí hmatu, chuti a čichu, co snědly, co ucítily, či co nahmataly v černé tašce. Žákům se hodina líbila a přispěla k utvrzení jejich vědomostí. FOTO zde.

Hana Prokopová, 9.3.2017

TANEČNÍ AKADEMIE

Ve čtvrtek 2. března 2017 jsme se společně se školkou jeli podívat na TANEČNÍ AKADEMII Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici. Všechny tance se nám líbily, obdivovali jsme tvůrčí nápady, působivé efekty, samozřejmě krásný tanec a měli jsme radost, když jsme spatřili havlovické (současné i bývalé) školačky. FOTO zde.

Hana Prokopová, 2.3.2017

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

Hned na začátku února - se zahájením druhého pololetí - začal na naší škole pracovat zdravotní kroužek. Ochotně ho vedou paní Petra Vlachová (zdravotní sestra v urgentní medicíně) a paní Radka Kubečková (zdravotní sestra na gynekologii a kožním oddělění). Za jejich dobrovolnou práci jim patří veliké poděkování! Kroužek navštěvují: Sabina K., Anežka K., Natálka K., Pavel J., Andrea K., Adéla D., Stela R., Lenka B., Pavel K., Iveta P.. Děti chodí do kroužku s velkým zájmem a chutí, spoustu důležitých věcí se tam naučí a my jim budeme držet pěsti, aby v letošní zdravotnické soutěži obhájily první místo jako v minulém školním roce. FOTO zde.

Hana Prokopová, 2.3.2017

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO MUZEA

Ve čtvrtek 16. února 2017 se celá škola i s nejstaršími předškoláky ze školky vypravila do Velkých Svatoňovic. Zde se nachází muzeum, ve kterém je umístěna stará hasičská technika. Děti obdivovaly jednoduché pumpy a žebříky, trumpety, látkové kbelíky potřené fermeží, parní stroj, dokonce si zkusily na jednom starém stroji pumpovat. Prohlížely obrázky, modely, hasičské uniformy, přilbu velitele zásahu a nejrozmanitější staré potřeby hasičů. Dětem tato návštěva poslouží jako inspirace při výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Letos jsme se právě zaměřili na historii. Věříme, že naši žáci budou úspěšní, jako tomu bylo i v minulých letech. FOTO zde.

Hana Prokopová, 16.2.2017

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

Každoročně pořádáme v rámci tělesné výchovy soutěž ve šplhu na tyči. Žáci šplh trénují již od první třídy a zdokonalují se. A kdo se stal nejrychlejší veverkou ve třetí a čtvrté třídě? ŠTĚPÁN SMÉKAL. Druhé místo obsadila ANEŽKA KULTOVÁ a na třetím místě se umístila MAJDA FIALOVÁ. Vítězové obdrželi diplom a malou pozornost. Gratulujeme nejenom těm nejrychlejším, ale i těm, kteří vyšplhali až nahoru. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.2.2017

PROJEKT ZDRAVÉ ZUBY

Třetí a čtvrtá třída se nyní v prvouce učí o lidském těle. Ve vyučovacích hodinách se i podrobně zabýváme studiem zubů a vypracováváme pracovní listy. Ten, kdo úkoly správně vypracoval, obdržel diplom ve své kategorii. Příští rok budou žáci pokračovat a jejich pracovní listy budou náročnější. Věřím, že naše povídání děti přiměje k pravidelnému a poctivému čištění zubů, k pravidelným návštěvám zubního lékaře a třeba i ke změně jídelníčku. FOTO zde.

Hana Prokopová, 14.2.2017

ZIMNÍ RADOVÁNKY

V průběhu měsíce ledna jsme využívali kluziště, které máme hned u školy a každou hodinu tělesné výchovy jsme chodili bruslit. Všechny děti mají brusle, bruslí rády a je na nich vidět, jak se zlepšují. Mezi ty nejrychlejší bruslaře patří Štěpán S. a Kája P. V těchto mrazivých dnech se zvířátkům špatně hledá potrava, a tak jsme jim do krmelce v Barchovinách přinesli nějaké dobroty - tvrdý chléb a rohlíky, seno, mrkev, kaštany a jablka. Cestou jsme se svezli na pekáčích. Obrázky jsou zde.

Hana Prokopová, 31.1.2017

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

V neděli 15. ledna 2017 uspořádaly školka, škola a TJ Sokol Havlovice Karneval na ledě. Letos jsme využili mrazivého počasí a provedli jsme drobnou změnu. Masky nešly v průvodu, netancovaly lidové tanečky a nezpívaly, ale závodily na ledě. Děti dostaly kartičku a po krátké rozcvičce musely splnit šest úkolů na rozmanitých stanovištích - slalom s míčkem na lžíci, střelba na branku, podlézání a překračování překážek, shození kuželek, převezení nákladu na pekáči... Kdo všechno zvládl, mohl si jít ke stánku pro teplý čaj a sladkou odměnu. Nedělní odpoledne se vydařilo. Fotografie Jaroslava Boháče jsou zde.

Hana Prokopová, 17.1.2017

VÁNOČNÍ DEN

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 jsme byli poslední den ve třídách v tomto kalendářním roce a pěkně jsme si to užívali. Nejprve jsme si vyprávěli o vánočních obyčejích - některé jsme si i vyzkoušeli, potom jsme si povídali o tom, jak slaví Vánoce v jiných zemích a jak se slavily dříve, co to je jmelí, jak vypadá betlém v Třebechovicích, zazpívali jsme si koledy... Po svačině si děti rozdávaly dárečky a ochutnávaly cukroví. Všichni se už těší na vánoční prázdniny. Tak si je společně pěkně užijte! FOTO zde.

Hana Prokopová, 22.12.2016

Měřeno od 5.4.2016