ZŠ Havlovice - aktuality

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Školní vzdělávací program     Školní řád     Prázdniny     Projekty
ROZLOUČENÍ SE ČTVRTOU TŘÍDOU

V pátek 30. 6. 2017 jsme se rozloučili s našimi třemi hodnými, snaživými a šikovnými školačkami - Natálkou Kociánovou, Anežkou Kultovou a Sabčou Kábrtovou. Do kulturního domu přišli žáci 1., 2. a 3. třídy, všichni učitelé a pan starosta. Dívky si vyslechly pár upřímných slov od třídní učitelky i od pana ředitele a převzaly si pěkné vysvědčení s pochvalami, pamětní list a knihu s věnováním. Pak následovala beseda s panem starostou o problémech viděných očima dětí v Havlovicích. Na tuto čtvrtou třídu budeme vzpomínat jen v dobrém a přejeme jí hodně úspěchů v Úpici. FOTO zde.

Jaroslav Balcar, 5.7.2017

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Ve středu 28. 6. 2017 celá škola odjela na dopravní hřiště v Náchodě - Bělovsi. Nejprve jsme od instruktorů vyslechli přednášku o bezpečné jízdě a po svačině jsme si vyzvedli kola a začali projíždět křižovatky, zastavovali na semaforech, na stopce či před železničním přejezdem. Museli jsme reagovat na spoustu dopravních značek, ale zvládli jsme to. Čtvrťačky úspěšně napsaly test a obdržely průkaz cyklisty. Anežka K. jako nejlepší dostala reflexní pásek. FOTO zde.

Hana Prokopová, 5.7.2017

PLAVECKÝ VÝCVIK

V úterý 27. 6. 2017 jsme ukončili plavecký výcvik. Po deseti lekcích se žáci zdokonalili v plaveckém stylu, rychlosti i skocích do vody. Nejvíce metrů (800 m za 20 minut) uplavaly: A. Kultová, S. Kábrtová, N. Kociánová a M. Fialová. Na stupně vítězů se postavili v jednotlivých kategoriích M. Vlčková, J. Vlček, S. Renzová, J. Balcar, D. Švrčina, L. Bekrová, A. Kopřiva, A. Kultová, M. Fialová. Naše plavecké dovednosti se nám budou hodit o prázdninách. FOTO zde.

Hana Prokopová, 5.7.2017

MALÝ KONCERT

V úterý 27. 6. 2017 jsme ve škole uspořádali malý koncert. Představili se nám všichni žáci, kteří navštěvují ZUŠ a hrají na nějaký hudební nástroj. Tak jsme si poslechli zobcovou a příčnou flétnu, piáno, klarinet a housle. Děti si za svou snahu a šikovnost vybraly zaslouženou odměnu. A kdo hrál? N. Kociánová, M. Fialová, A. Kultová, I. Pavlásková, J. Balcar, L. Bekrová, J. Vlček, Š. Vlček, L. Fialová, A. Hánlová. Děkujeme za pěkný hudební prožitek a přejeme hodně úspěchů ve hře na váš nástroj. FOTO zde.

Hana Prokopová, 5.7.2017

ZÁBAVNÁ CHEMIE

V pondělí 26. 6. 2017 naši školu navštívila profesorka z náchodského gymnázia paní Veronika Balcarová se svými studentkami chemie. Předvedly nám spoustu pokusů a chemických reakcí, jak zapálit oheň bez zápalek, jak vytvořit hada, sopku, semafor, zviditelnily nápis Havlovice… Myslím, že po této ukázkové hodině hodně žáků bude chtít studovat chemii. Všem se nám to líbilo a moc děkujeme Jeníkově mamince. FOTO zde.

Hana Prokopová, 27.6.2017

HURÁ PRÁZDNINY

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se všechny školy z našeho okolí vydaly za slunečného počasí do Úpice na Dlouhé Záhony. Zde na akci HURÁ PRÁZDNINY zatancovaly dívky z úpické ZUŠ a zazpíval oblíbený zpěvák Milan Peroutka. K jedné písni si dokonce vybral naši Sofii Kličkovou, aby ho doprovázela. Milana Peroutku uvidíme (mimo jiné) v září v televizním pořadu Pevnost Boyard, z jehož natáčení se právě vrátil. FOTO zde.

Hana Prokopová, 23.6.2017

NÁVŠTĚVA LÁNSKÉ ŠKOLY

Ve středu 21. 6. 2017 se naše čtvrťačky jely podívat na lánskou školu. Přivítal je pan ředitel Petr Kalousek, provedl po celé budově, řekl o zajímavostech a novinkách ve škole a ochotně zodpověděl na všechny otázky. Dívky se svezly na skluzavce, podívaly se do své budoucí třídy a na své nové spolužáky. Děvčata dostala v lánských taškách malé pozornosti a informace a 4. září už z velké školy určitě nebudou mít žádné obavy. FOTO zde.

Hana Prokopová, 21.6.2017

VÝSLEDKY SOUTĚŽE POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Ve středu 21. 6. 2017 za námi přijeli havlovičtí hasiči, aby nám sdělili výsledky výtvarné a literární soutěže. Oceněné v první třídě: M. Vlčková, L. Jobová, L. Fialová. Druhá třída: L. Dibelková, L. Bekrová, Š. Vlček. Třetí třída - J. Kopřiva, A. Machová, M. Fialová. Čtvrtá třída: N. Kociánová, S. Kábrtová, A. Kultová. Básničky: A. Kubišová, A. Dvořáčková, M. Fialová. Školní družina dostala za své práce pastelky, všichni pak sladkou odměnu. FOTO zde.

Hana Prokopová, 21.6.2017

OLYMPIÁDA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOL

V úterý 13. 6. 2017 se v našem sportovním areálu konala OLYMPIÁDA a TURNAJ VE VYBÍJENÉ málotřídních škol z Havlovic, Batňovic a Velkých Svatoňovic. A jak si vedly naše děti? V první třídě se PATRICIE KOCIÁNOVÁ a LUCIE FIALOVÁ umístily na 3. místě. Ve druhé třídě TOMÁŠ TOMČIAK obsadil 2. místo. Ve třetí třídě zlato vybojoval ŠTĚPÁN SMÉKAL a stříbro ŠTĚPÁN ASTR. Čtvrťačky se na stupně vítězů nedostaly. Ve vybíjené skončili naši žáci druzí. Vítězům gratulujeme! FOTO zde.

Hana Prokopová, 20.6.2017

TONDA OBAL

V pondělí 12. 6. 2017 jsme ve škole měli besedu o třídění a recyklaci odpadů. Prohloubili jsme si své znalosti ze Dne Země. Děti popsaly popelnice podle barev, potom do nich ukládaly obrázky odpadů. Několik chyb nám přednášející pán objasnil. Také jsme viděli film o recyklaci papíru a skla a dozvěděli jsme se, co odvážet do sběrného dvora. Žáci správně vyvodili, že nejlepší odpad je žádný odpad. Děti se můžou podívat na webové stránky www.tonda-obal.cz. FOTO zde.

Jaroslav Balcar, 20.6.2017

ZPESTŘENÍ VÝUKY

Velkým zážitkem byla pro všechny děti návštěva našeho spolužáka Michala Murfiho z Texasu. Dvakrát byl se třeťáky a čtvrťáky na hodině angličtiny a dělal nám pana učitele a my jsme poslouchali jeho výslovnost. Také jsme se dozvěděli zajímavosti o USA. Hodiny angličtiny si zpestřujeme i na interaktivní tabuli. Při prvouce jsme zase pozorovali vývoj fazole. Děti si vypěstované rostlinky odnesly domů a budou je pozorovat na své zahrádce. FOTO zde.

Jaroslav Balcar, 20.6.2017

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI SE V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ NEZTRATILI

16.-18.6. proběhlo v Havlíčkově Brodě finále Soutěže mladých zdravotníků. Naše hlídka ve složení Natálie Kociánová, Sabina Kábrtová, Adéla Dvořáčková, Pavel Job a Iveta Pavlásková postoupila po vítězstvích v okresním a krajském kole. Výkony všech soutěžících byly velmi vyrovnané a rozhodovaly maličkosti. Již tradičně podali naši zástupci perfektní výkon při ošetření masivního krvácení či bezvědomí. Velmi dobře si vedli i při zachraňování dvou cyklistů, kteří se srazili. K soutěži patřilo i několik doplňkových stanovišť, kde jsme měli možnost vystoupat na věž a podívat se na Havlíčkův Brod z ptačí perspektivy, také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o popáleninách a mohli si vyzkoušet, jak člověk vidí po požití alkoholu, marihuany či při extrémní únavě. Po sečtení výsledků stačil náš výkon na krásné páté místo, medaile nebyla daleko. Jsem ráda, že naši mladí zdravotníci reprezentovali školu se ctí, ale ještě větším pozitivem je fakt, že si umí poradit v závažných situacích a dokáží zachránit život, až to bude jednou doopravdy potřeba. Velká pochvala patří i všem ostatním žákům, kteří navštěvovali zdravotnický kroužek, všichni byli moc šikovní. Takže hip hip hurááááá!!! Obrázky z finálového klání jsou zde.

Petra Vlachová, 20.6.2017

VÝLET DO FAJNPARKU

V pondělí 19. 6. 2017 jsme vyrazili na školní výlet do zábavního parku v Chlumci nad Cidlinou. Nejprve jsme zašli do AMFITEÁTRU, kde nás pobavil kejklíř, který si k sobě pozval při kouzlení na pomoc i některé naše kamarády. Potom jsme se vyřádili v HOPSÁLKOVĚ, kam patřily i PLÁŽOVÉ SPORTY. Tam jsme se naobědovali. Dále jsme prošli MINIMĚSTO, AKÁTOVÉ HŘIŠTĚ, INDIÁNOV, nakoukli jsme do BOSOVA, ZVÍŘÁTKOVA a VOJENSKÉ ZÓNY. Nejvíce nás zaujala SAFARIAUTA, UFA a procházka DINOPRALESEM. Dinosauři vypadali jako živí. Vzali jsme si ponaučení od mluvícího stromu a odpadky jsme vyhazovali do správných dinosauřích košů. Čas rychle utekl a bohužel jsme museli odjet domů. Věříme, že se tam ještě někdy vrátíme. FOTO zde: třeťáci a čtvrťáci.

Jaroslav Balcar, 20.6.2017

SOUTĚŽ V KERAMICE

Dne 1. 6. 2017 byl zakončen keramický kroužek pod vedením Evy Kostkové. Poslední práce byla soutěžní. Děti ukázaly, co se za rok naučily. Odborná porota měla těžké rozhodování, protože všechny výrobky byly velice pěkné a propracované, vytvořené s fantazií a zručností. Na 1. místě se umístila Natálie Kociánová se svým akváriem, na 2. místě Sabina Kábrtová s obrázkem růže a na 3. místě Adam Kopřiva s krtečkem. Děti do keramického kroužku chodily rády a všechny se už těší na keramiku příští rok. FOTO zde.

Hana Prokopová, 6.6.2017

VÝLET VLÁČKEM

Ve středu 31. 5. 2017 děti z naší školky a školy dostaly dárek k Mezinárodnímu dni dětí. Svezly se výletním vláčkem a poznávaly krásná místa naší vesnice. Třeťákům se to moc hodilo, protože o částech Havlovic se učili. Všem se projížďka velice líbila, byli jsme nadšeni! FOTO zde.

Hana Prokopová, 2.6.2017

NAŠI ZDRAVOTNÍCI I V KRAJI ZLATÍ

31. 5. 2017 naše vítězná zdravotnická hlídka ve složení Natálie Kociánová, Sabina Kábrtová, Adéla Dvořáčková, Pavel Job a Iveta Pavlásková odjela se svou vedoucí Petrou Vlachovou do Svitav, kde se konalo krajské kolo ve zdravovědě. Naši výborně připravení zdravotníci i v kraji obhájili PRVNÍ MÍSTO! Je úžasné, když předseda odborné poroty u masivního krvácení řekl: "Tak vy jste jediná hlídka, která toto poranění perfektně ošetřila a zraněného byste zachránili." Druhý den ráno jsme vítěznou hlídku přivítali s děkovnými gratulacemi, šampaňským vínem a potleskem. Gratulujeme! A budeme vám držet pěsti v CELOREPUBLIKOVÉM KOLE, kam v půlce června postupujete. FOTO zde.

Hana Prokopová, 2.6.2017

SULIHARA

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 jsme se jeli podívat na naše mladší kamarády do úpického divadla Aloise Jiráska. Společně se školkou z Libňatova a Suchovršic představili okolním školám a školkám svůj program k oslavám dvacátého výročí vzniku SULIHARY. Vystoupení se všem dětem velice povedlo a my jsme je odměnili dlouhým potleskem. FOTO zde.

Hana Prokopová, 31.5.2017

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Ve středu 17. 5. 2017 byla za svůj výkres v soutěži Rozesmátý svět vyhodnocena v Úpici ANEŽKA KULTOVÁ. V kategorii 3. - 5. tříd obsadila krásné 1. místo. Její výkres se jmenoval Zvířecí biatlon. V pátek 19. 5. 2017 si jeli pro odměnu do Trutnova za svůj výkres v soutěži Požární ochrana očima dětí JINDŘICH KOPŘIVA a LINDA DIBELKOVÁ. Jindra získal v kategorii 3. - 5. tříd 2. místo a Linda také 2. místo v mladší kategorii 1. - 3. tříd. Všem třem gratulujeme! FOTO zde.

Hana Prokopová, 24.5.2017

BESÍDKA PRO MAMINKY

V úterý 16. 5. 2017 naši žáci zahráli pro své milé maminky tři pohádky. 1. a 2. třída vystoupila s pohádkou Popelka a Jak se Šibal stal starostou, 3. a 4. třída zahrála Chytrou princeznu. Děti se snažily ze všech sil, aby se maminkám líbily. Na závěr jsme nacvičili společnou básničku a písničku. Potom děti maminky potěšily vlastnoručně vyrobenými dárečky a maminkám daly pusu. Myslím, že každá maminka odcházela domů s úsměvem na rtech a s hřejivým pocitem v duši. FOTO zde.

Hana Prokopová, 17.5.2017

DIVADLO V BATŇOVICÍCH

V pátek 12. 5. 2017 jsme se jeli podívat na divadlo, které zahráli naši stejně staří kamarádi z Batňovic. Děti se rozdělily do tří skupin a každá zahrála jednu pohádku. Všechny se týkaly řemesel a práce. Naučené texty herci doprovodili písničkami a tanečkem. My jsme si aspoň uvědomili před naší besídkou pro maminky, jak mají herci mluvit a jak se mají pohybovat na jevišti. Batňovické žáky jsme odměnili dlouhým potleskem. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.5.2017

ZLATÍ ZDRAVOTNÍCI

Ve středu 10. 5. 2017 se konala okresní zdravotnická soutěž v Trutnově. Žáci z celého trutnovského okresu soutěžili v devíti družstvech a procházeli devíti stanovišti. Zde plnili především zdravotnické úkoly, ale i něco z historie Červeného kříže, z dopravky a poznávání léčivých bylin. Z naší školy odjeli do Trutnova s paní Vlachovou Natálie Kociánová, Sabina Kábrtová, Adéla Dvořáčková, Pavel Job a Iveta Pavlásková. Společnými silami vybojovali 1. místo! Vítězství v okrese si zasloužili, protože byli dobře připraveni a uměli spolupracovat. Teď je čeká krajské kolo ve Svitavách, kam pojedou 31. 5 2017. Tak vám budeme držet pěsti. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.5.2017

ZDRAVOTNICKÝ VÍCEBOJ

Ve čtvrtek 4.5. 2017 se konal ZDRAVOTNICKÝ VÍCEBOJ. Žáci cestou z Úpice do Havlovic na jednotlivých stanovištích dokazovali své vědomosti a dovednosti v oblasti zdravovědy a dopravní výchovy, znalost léčivých bylin a tělesnou zdatnost. Ze 14 družstev z celého okrsku Jestřebích hor se naše jedna skupina umístila na krásném 4. místě (Adélka, Anežka, Pavlík J., Andrea a Stela) a druhá parta (Natálka, Sabča, Ivetka a Pavlík K.) obhájila 1. místo z loňského roku. Takže putovní pohár zůstává už druhým rokem v Havlovicích. Gratulujeme! Velké poděkování patří všem zapáleným zdravotníkům pod vedením obětavé vedoucí paní Petry Vlachové. FOTO zde.

Hana Prokopová, 10.5.2017

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V pátek 5.5.2017 žáci naší školy navštívili knihovnu. Paní knihovnice Věra Tylšová nám sdělila zajímavé informace o historii knihovny, o pravidlech půjčování a o způsobech zacházení s knihou. Pak si děti vybraly knihu, která je zaujala a v klubovně důchodců si ji prolistovaly. Pokud se jim kniha líbila, paní knihovnice si je zapsala. Každý odcházel s knihou v ruce. Věříme, že vybrané knížky se žákům budou líbit a do knihovny se budou rádi vracet. FOTO zde.

Hana Prokopová, 10.5.2017

ČARODĚJNICE

Poslední dubnový večer - 30. 4. 2017 se jako každý rok slétly všechny havlovické čarodějnice na panelové cestě u Burešů. Svůj příchod stvrdily svým podpisem - otiskem prstu - do čarodějnické knihy. Při kouzelném zaříkávadle zapálila hlavní čarodějnice oheň na kolečku. Pak se všichni pustili do soutěží a postupovali směrem ke škole. Tam za splnění všech úkolů každá maska dostala sladkosti a reflexní pásek obce Havlovice. Děti se už rozběhly za svými rodiči. Hlavní čarodějnice dovezla oheň k velikánské hranici a předala ho havlovickým hasičům, kteří ji zapálili. Počasí nám přálo, lidé se dobře bavili a spokojeně za tmy odcházeli domů. FOTO zde. Pusťte si také reportáž Televize JS.

Hana Prokopová, 3.5.2017

DEN ZEMĚ

Ve středu 19. 4. 2017 jsme si připomněli Den Země. Nejprve jsme si ve třídách povídali o ekologické problematice a po svačině jsme se rozdělili do tří skupin a s chutí jsme vyrazili na Králův kopec, do Kobylince a na Malou Stranu. Nevěřili byste, co jsme zase nasbírali odpadků - nedopalky a krabičky cigaret, papírové kapesníčky, pet lahve, kus umyvadla, plechy, fólie, krabičky a kelímky od pití... "Když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a potápět se do vody jako ryby, zbývá nám naučit se žít na Zemi jako lidé." G. B. Shaw.
Foto zde.

Hana Prokopová, 19.4.2017

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Poslední školní den před velikonočními prázdninami jsme uspořádali turnaj ve vybíjené o velikonoční vajíčko. Děti hrály po třídách a snažily se ze všech sil. Každý chtěl vyhrát, ale trochu rozhodovalo i štěstí a objevily se i slzičky. A jak to dopadlo? Vítězové ve třídách byli: Lucka F., David Š., Kája P., Natka K. Celkovým vítězem se stal David Švrčina. Vítězové si odnesli čokoládové vajíčko a všichni za snahu dostali velikonoční figurku. Foto zde.

Hana Prokopová, 19.4.2017

HEREC MIROSLAV TÁBORSKÝ V RODNÉM KRAJI

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 navštívily děti ze školky i školy úpické divadlo, kde známý herec Miroslav Táborský zahrál se svojí manželkou, loutkoherečkou Kateřinou, výchovné pohádky - nepohádky. Vstupné i jízdné jsme uhradili z výdělku z našeho vánočního vystoupení. Ve škole jsme se pak zamysleli nad chováním dětí z těchto krátkých příběhů a některé scénky jsme ztvárnili při výtvarné výchově. Foto zde.

Hana Prokopová, 11.4.2017

Smrťačka je vynesena – jaro přichází

V neděli 2. dubna jsme se tradičně sešli v 15 hodin u dřevěné lávky. Vyrazili jsme směrem k parku U Pichů a tam zazpívali a zatančili nejen rodičům a známým, ale všem, kterým se tato tradice líbí. Děkujeme všem příchozím, že s námi každoročně přicházejí vítat jaro, a že nás je čím dál tím víc. Doufejme, že nás i počasí vyslyší, a že již bude jen krásně. Fotografie najdete zde. Podívejte se také na reportáž Televize JS.

Jaroslav Balcar, 3.4.2017

POHÁDKOVÝ ZÁPIS DO ŠKOLY 11. DUBNA

Pohádkový zápis do naší školy se koná ve čtvrtek 11. dubna od 16,00 hodin. Zájemci o vzdělávání v naší škole, zavolejte a přihlašte se na tel. 777005790. S sebou je třeba vzít občanské průkazy, rodný list dítěte a kartičku pojišťovny. Zde je plakátek.

Jaroslav Balcar, 3.4.2017

SOUTĚŽ VYJMENOVANÝ PRINC

Po probrání vyjmenovaných slov ve 3. a 4. třídě každoročně vyhodnocujeme dlouhodobou soutěž Vyjmenovaný princ, nebo princezna. V letošním roce nejvíckrát zvítězil ve třetí třídě Štěpán Astr a hned za ním se umístila Majda Fialová. Ve čtvrté třídě se stala vyjmenovanou princeznou Sabča Kábrtová a hned za ní skončila Natálka Kociánová. Vítězům gratulujeme a všem ostatním přejeme, ať vždy vědí, jaké i - y mají uprostřed slova napsat a ať září jako námi vyrobená sluníčka. FOTO zde.

Hana Prokopová, 3.4.2017

DEN UČITELŮ

V úterý 28. března 2017 jsme si ve škole připomněli 425 let od narození Jana Ámose Komenského - slavného "učitele národů". Nejdříve jsme si o Komenském vyprávěli ve vlastivědě, pak jsme plnili zajímavé úkoly na počítači a nejvíce se žákům líbilo, když mohli předstoupit před třídu plnou dětí a učit jako opravdový učitel. Vyžadovalo to ovšem pečlivou a promyšlenou přípravu. Možná se učení někomu natolik zalíbilo, že se z něj v budoucnu stane pedagog. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.3.2017

SMYSLOVÉ POZNÁVÁNÍ

V únoru třetí třída probírá v prvouce člověka. Hodiny jsme si zpestřili praktickým, smyslovým poznáváním. Paní kuchařka nám připravila do misek různá koření, ovoce, zeleninu, pečivo... Děti potom se zavázanýma očima poznávaly pomocí hmatu, chuti a čichu, co snědly, co ucítily, či co nahmataly v černé tašce. Žákům se hodina líbila a přispěla k utvrzení jejich vědomostí. FOTO zde.

Hana Prokopová, 9.3.2017

TANEČNÍ AKADEMIE

Ve čtvrtek 2. března 2017 jsme se společně se školkou jeli podívat na TANEČNÍ AKADEMII Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici. Všechny tance se nám líbily, obdivovali jsme tvůrčí nápady, působivé efekty, samozřejmě krásný tanec a měli jsme radost, když jsme spatřili havlovické (současné i bývalé) školačky. FOTO zde.

Hana Prokopová, 2.3.2017

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

Hned na začátku února - se zahájením druhého pololetí - začal na naší škole pracovat zdravotní kroužek. Ochotně ho vedou paní Petra Vlachová (zdravotní sestra v urgentní medicíně) a paní Radka Kubečková (zdravotní sestra na gynekologii a kožním oddělění). Za jejich dobrovolnou práci jim patří veliké poděkování! Kroužek navštěvují: Sabina K., Anežka K., Natálka K., Pavel J., Andrea K., Adéla D., Stela R., Lenka B., Pavel K., Iveta P.. Děti chodí do kroužku s velkým zájmem a chutí, spoustu důležitých věcí se tam naučí a my jim budeme držet pěsti, aby v letošní zdravotnické soutěži obhájily první místo jako v minulém školním roce. FOTO zde.

Hana Prokopová, 2.3.2017

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO MUZEA

Ve čtvrtek 16. února 2017 se celá škola i s nejstaršími předškoláky ze školky vypravila do Velkých Svatoňovic. Zde se nachází muzeum, ve kterém je umístěna stará hasičská technika. Děti obdivovaly jednoduché pumpy a žebříky, trumpety, látkové kbelíky potřené fermeží, parní stroj, dokonce si zkusily na jednom starém stroji pumpovat. Prohlížely obrázky, modely, hasičské uniformy, přilbu velitele zásahu a nejrozmanitější staré potřeby hasičů. Dětem tato návštěva poslouží jako inspirace při výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Letos jsme se právě zaměřili na historii. Věříme, že naši žáci budou úspěšní, jako tomu bylo i v minulých letech. FOTO zde.

Hana Prokopová, 16.2.2017

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

Každoročně pořádáme v rámci tělesné výchovy soutěž ve šplhu na tyči. Žáci šplh trénují již od první třídy a zdokonalují se. A kdo se stal nejrychlejší veverkou ve třetí a čtvrté třídě? ŠTĚPÁN SMÉKAL. Druhé místo obsadila ANEŽKA KULTOVÁ a na třetím místě se umístila MAJDA FIALOVÁ. Vítězové obdrželi diplom a malou pozornost. Gratulujeme nejenom těm nejrychlejším, ale i těm, kteří vyšplhali až nahoru. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.2.2017

PROJEKT ZDRAVÉ ZUBY

Třetí a čtvrtá třída se nyní v prvouce učí o lidském těle. Ve vyučovacích hodinách se i podrobně zabýváme studiem zubů a vypracováváme pracovní listy. Ten, kdo úkoly správně vypracoval, obdržel diplom ve své kategorii. Příští rok budou žáci pokračovat a jejich pracovní listy budou náročnější. Věřím, že naše povídání děti přiměje k pravidelnému a poctivému čištění zubů, k pravidelným návštěvám zubního lékaře a třeba i ke změně jídelníčku. FOTO zde.

Hana Prokopová, 14.2.2017

ZIMNÍ RADOVÁNKY

V průběhu měsíce ledna jsme využívali kluziště, které máme hned u školy a každou hodinu tělesné výchovy jsme chodili bruslit. Všechny děti mají brusle, bruslí rády a je na nich vidět, jak se zlepšují. Mezi ty nejrychlejší bruslaře patří Štěpán S. a Kája P. V těchto mrazivých dnech se zvířátkům špatně hledá potrava, a tak jsme jim do krmelce v Barchovinách přinesli nějaké dobroty - tvrdý chléb a rohlíky, seno, mrkev, kaštany a jablka. Cestou jsme se svezli na pekáčích. Obrázky jsou zde.

Hana Prokopová, 31.1.2017

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

V neděli 15. ledna 2017 uspořádaly školka, škola a TJ Sokol Havlovice Karneval na ledě. Letos jsme využili mrazivého počasí a provedli jsme drobnou změnu. Masky nešly v průvodu, netancovaly lidové tanečky a nezpívaly, ale závodily na ledě. Děti dostaly kartičku a po krátké rozcvičce musely splnit šest úkolů na rozmanitých stanovištích - slalom s míčkem na lžíci, střelba na branku, podlézání a překračování překážek, shození kuželek, převezení nákladu na pekáči... Kdo všechno zvládl, mohl si jít ke stánku pro teplý čaj a sladkou odměnu. Nedělní odpoledne se vydařilo. Fotografie Jaroslava Boháče jsou zde.

Hana Prokopová, 17.1.2017

VÁNOČNÍ DEN

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 jsme byli poslední den ve třídách v tomto kalendářním roce a pěkně jsme si to užívali. Nejprve jsme si vyprávěli o vánočních obyčejích - některé jsme si i vyzkoušeli, potom jsme si povídali o tom, jak slaví Vánoce v jiných zemích a jak se slavily dříve, co to je jmelí, jak vypadá betlém v Třebechovicích, zazpívali jsme si koledy... Po svačině si děti rozdávaly dárečky a ochutnávaly cukroví. Všichni se už těší na vánoční prázdniny. Tak si je společně pěkně užijte! FOTO zde.

Hana Prokopová, 22.12.2016

Měřeno od 5.4.2016