ZŠ Havlovice - aktuality 2014

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Prázdniny     Projekty


Vánoční dárek havlovickým dětem

Na Štědrý den ve 14:30 byla veřejnosti oficiálně představena nová atrakce na dětském hřišti ve sportovním areálu v Havlovicích. Vzduchová trampolína o rozměrech 15 x 10 metrů včetně okolní umělé trávy a zemních prací stála bezmála 300 tisíc Kč. Věříme, že malé i větší děti budou spokojené. Nová zajímavost jistě přiláká další malé i velké sportovce. Představení nové havlovické atrakce přibližuje naše fotoreportáž.

Jaroslav Balcar, 29.12.2014

Posezení u stromečku

V pátek 19. prosince jsme ve škole prožili krásný poslední den starého roku. Nejprve jsme si ve třídách povídali o adventu a vánočních tradicích. Některé zvyky jsme si ukázali, třeba pouštění lodiček, vykapávání vosku, rozkrajování jablíčka, házení slupkou a další. Po dobré svačině jsme si rozdávali krásně zabalené dárečky, zobali cukroví a poslouchali koledy. Dopoledne uteklo rychle jako voda a s přáním pěkných prázdnin jsme se rozešli. Fotogalerie je zde.

Jaroslav Balcar, 20.12.2014

Návštěva páťáků

Ve čtvrtek 18. prosince nás navštívili naši bývalí spolužáci z páté třídy. Sešli jsme se v plném počtu. Pro milou návštěvu jsme napekli cukroví a pěkně nazdobili třídu, paní kuchařky nám uvařily čaj. Od páťáků jsme se dozvěděli, po čem se jim stýská a co jim chybí z havlovické školy a naopak na co se mají naši čtvrťáci těšit na Lána. Přijel i Michal, který jezdí až do Trutnova. Ten nám sdělil své poznatky z velké školy. Setkání jsme si oživili písničkou a tanečkem a rozešli jsme se s přáním pěkných Vánoc a všeho nejlepšího do nového roku. Mrkněte na obrázky.

Jaroslav Balcar, 20.12.2014

Proč zima nemohla přijít

To byl název předvánočního představení dětí z naší ZŠ a MŠ. Děj se odehrával na vlakovém nádraží. Po podzimu měla přijít zasněžená zima. Nádražáci ale zavřeli kuchařku Zimuli do sudu, a proto sníh nepřišel. Děti se těšily, že jim Ježíšek přinese brusle, sáňky a lyže, ale počasí bylo na blátě. Nakonec nádražáci Zimuli osvobodili a pravá sněhová zima přišla. vystoupení se dětem moc povedlo. Naše vystoupení vidělo 400 dětí ve čtvrtek a pátek a v neděli asi 250 diváků. Podívejte se na video nebo na fotografie.

Jaroslav Balcar, 16.12.2014

NEJRYCHLEJŠÍ ČERTÍK

V pátek 5. prosince jsme ve škole uspořádali závody o nejrychlejšího čertíka. Jednalo se o překážkovou dráhu s netradičními překážkami. Nejrychlejší v 1. třídě byl Štěpán Astr, ve 2. třídě Anežka Kultová, ve 3. třídě Martin Spielberger, ve 4. třídě Vítek Bekr. Vítězové si z čertovské punčochy vytáhli za odměnu čokoládového mikuláška. Po závodech se v tělocvičně objevil MIKULÁŠ s doprovodem osmi andělů a čertů. Všem dětem nadělili balíček sladkostí a ovoce. Ti zlobiví museli slíbit, že se polepší. Mikuláš děti pochválil za pěkné básničky a za písničku s tanečkem a obdivoval čertovskou výzdobu v celé škole. Prohlédněte si obrázky.

Hana Prokopová, 8.12.2014

Proč zima nemohla přijít

To je název předvánočního představení, které se bude konat pro veřejnost v neděli 14. 12. od 16,30 v našem kulturním domě. Zveme tímto všechny rodiče, prarodiče, příbuzné a známé. Věříme, že se vám naše představení bude líbit. Zde je plakátek. Vstupné je dobrovolné.

Jaroslav Balcar, 8.12.2014

Strašidlácký den

Ve čtvrtek 30. října jsme uspořádali STRAŠIDLÁCKÝ DEN. Děti přes prázdniny vyrobily doma s rodiči svého dýňáka a přinesly ho do školy. Třeťáci a čtvrťáci společnými silami vydlabali čtyři dýně při pracovním vyučování. Žáci ve skupinách byli velice šikovní a zaslouží pochvalu. Dýněmi jsme vyzdobili celou školu od jídelny až po půdu a večer jsme se všichni sešli ve škole, soutěžili jsme s dýněmi v tělocvičně, hádali hádanky, skládali puzzle a jedli dýňový koláč a popíjeli dýňovou šťávu. Pěkný večer jsme zakončili dýňovou stezkou odvahy. Spokojení školáci si večer odnášeli svoje dýně, vybarvený pamětní list a pěkné zážitky. Zde jsou obrázky.

Hana Prokopová, 24.11.2014

Běh spadaným listím

V úterý 21. října při odpoledním vyučování se uskutečnil BĚH SPADANÝM LISTÍM. Za slunného počasí si pro první místo doběhli Pepa Zima, Adam Horák, Sabina Kábrtová a Štěpán Smékal. Cestou domů žáci sbírali javorové listy a navlékali housenku, kterou ve škole dotvořili. Nejlepší závodníci byli odměněni diplomem a drobnými cenami. Všichni byli s pěkným odpolednem spokojeni. Zde je fotogalerie.

Jaroslav Balcar, 24.10.2014

Setkání se starostou

Ve středu 15. října jsme si pozvali do naší školy pana starostu ing. Pavla Dvořáčka na besedu. Děti si poslechly, o co všechno se obecní úřad stará, kolik máme domů, kilometrů cest, nebo lamp. Žáci se dozvěděli, že pan starosta spolupracuje s radou a se zastupitelstvem. Bylo to pro nás příjemné zpestření hodin prvouky. Prohlédněte si obrázky.

Jaroslav Balcar, 24.10.2014

Den otevřených dveří představil družinu i minimuzeum

Ve středu 8. 10. se konal den otevřených dveří v naší škole. U příležitosti 55. výročí vzniku naší školky si děti připravily vystoupení v tělocvičně. Od 17:30 si mohli návštěvníci prohlédnout nové prostory na bývalé půdě školy. Zde byla vybudována školní družina a minimuzeum obce a hradu Vízmburku. Mrkněte na video z akce nebo na obrázky.

Jaroslav Balcar, 19.10.2014

Den otevřených dveří

Jelikož naše MŠ slaví již 55. narozeniny, uskuteční se ve středu 8. října od 17 hodin v tělocvičně školy oslava. Při této příležitosti srdečně zveme veřejnost k prohlídce nových prostor ve škole a rekonstruovaných prostor na obecním úřadě. Zde je pozvánka. Přijďte se podívat na zbrusu novou družinu, na minimuzeum s názvem Okénko do historie obce, na nové zázemí pro skauty, důchodce a knihovnu včetně WC na obecním úřadě. Věříme, že budete nadšeni.

Jaroslav Balcar, 29.9.2014

Den české státnosti

Ve čtvrtek 25. 9. jsme si ve škole připomněli nedělní státní svátek. Čtvrtá třída se přestrojila do dobových kostýmů a zahrála ostatním dětem scénku o tom, jak byl Václav Boleslavovými vojáky ve Staré Boleslavi roku 935 zavražděn. Šikovné herce a jejich kostýmy přibližuje foto.

Jaroslav Balcar, 29.9.2014

Vycházka k nejstarší jedli v Havlovicích

3. a 4. třída se za slunného počasí vydala k nejstarší jedli, která roste v Potůčkách. Cestou jsme poznávali další stromy, byliny, části Havlovic. Do kuchyně jsme přinesli i nějaké houby, mezi kterými byl i krásný křemenáč osikový a hřib dubový. Obrázky jsou zde.

Jaroslav Balcar, 29.9.2014

Slavnostní rozloučení se čtvrťáky

27. 6. jsme se slavnostně rozloučili se čtvrtou třídou. Do kulturního domu přišel i pan starosta. Žáci dostali vysvědčení, malou pozornost od obecního úřadu a knížku s pamětním listem. Odměněni byli také školáci, kteří nasbírali nejvíce bylin (Valerie Čepelková, Adam Horák a Věra Nývltová) a ti, kteří namalovali nejlepší návrh dopravního hřiště (Dája Novotná, Kateřina Krumpholzová a Štěpán Hanl). Fotoreportáž je zde.

Jaroslav Balcar, 3.7.2014

Školní výlet

24. 6. jsme jeli na školní výlet. Nejprve jsme navštívili park v Hájemství, kde nás zaujal reliéf Krkonoš, keltský kalendář stromů, tabulka s informacemi o délce rozkladu jednotlivých odpadků a altánek, kde jsme posvačili. Pak jsme se prošli po krásné přehradě Les království v Bílé Třemešné a konečně jsme se dostali do ZOO, kde nás nadchla jak zvířátka, tak průlezky a safari. Fotografie jsou zde.

Jaroslav Balcar, 3.7.2014

Dopravní hřiště

19. 6. odpoledne jsme jeli na dopravní hřiště v Náchodě - Bělovsi. Po krátké přednášce čtvrťáci úspěšně složili testy a získali průkaz cyklisty a pak se už jen a jen jezdilo. Vedoucí dopravního hřiště nás pochválil jak za ukázněnost, tak za znalosti. Snažení našich cyklistů dokládají obrázky.

Jaroslav Balcar, 3.7.2014

Čarodějnice

Tentokrát průvod vycházel od Burešů a čarodějnice si ve svém vozítku vykřesaly oheň a cestou nejenom, že plnily neobvyklé úkoly, ale také přikládaly polínka. Oheň vydržel hořet až na hřiště. Tam hasiči tímto plamínkem podpálili připravenou pagodu. Klikněte na malou fotoreportáž.

Jaroslav Balcar, 3.7.2014

Soutěž ve zpěvu

Nejlepšími zpěvačkami ve 3. a 4. třídě se staly Káťa Vodičková, Dája Novotná, Alenka Zítková a Terezka Kejzlarová. Mladé umělkyně si můžete prohlédnout zde.

Jaroslav Balcar, 3.7.2014

Výtvarná soutěž ROZESMÁTÝ SVĚT

Soutěž letos byla na téma Podmořský svět. Ve třetí třídě byl nejúspěšnější Jakub Dibelka. Druhá třída vyhrála druhé místo se svou skupinovou prací.

Jaroslav Balcar, 3.7.2014

Naši zdravotníci

Od února do května navštěvovalo 13 dětí naší školy zdravotnický kroužek pod vedením paní Radky Kubečkové, Petry Vlachové a Lenky Čepelkové. Žáci se s velkým zájmem vzdělávali v oblasti první pomoci. Ve zdravotnickém víceboji naše hlídky obsadily 4., 6. a 9. místo. V okresní soutěži zdravotníků děti vybojovaly pěkné 2. místo! Svoji činnost všichni ukončili výletem do Náchodce. Prohlédněte si obrázky.

Jaroslav Balcar, 3.7.2014

Pálení čarodějnic v Havlovicích se vydařilo

"Čáry máry láry fáry, ať je správné povětří." Tímto zaříkávadlem začíná poutavá reportáž Televize JS, která přibližuje letošní Pálení čarodějnic v Havlovicích. V rámci tradiční akce plnili malí čarodějové a čarodějnice zajímavé úkoly. Letos se poprvé vezl na místo čarodějný oheň, kterým se na závěr pochodu zapálila vatra. Na organizaci akce se podíleli havlovičtí hasiči a také ZŠ a MŠ Havlovice.

Petr Záliš, 7.5.2014

Havlovičtí vynesli zimu ze vsi

Na smrtnou neděli 6. dubna se sešli havlovičtí občané u dřevěného mostu, aby společně vynesli Smrťačku. V parku u Pichových tradičně přednesly a zazpívaly děti z naší MŠ a ZŠ jarní básničky a písničky a už jsme všichni mohli vyrazit kolem školy k betonovému mostu. Tam převzal Martin Dvořáček od dětí Mařenu a zapálil ji. I když nás letos zima moc nepotrápila, věřím, že jsou již všichni rádi, že zde máme jaro. Tak ať se nám jaro vydaří. Reportáž najdete zde. Prohlédněte si také obrázky.

Jaroslav Balcar, 11.4.2014

Budoucí prvňáčci měli zápis

Ve středu 5. února se konal zápis do naší školy. Tentokrát se zápis jmenoval Pohádky od Večerníčka. Děti poznávaly pohádky, navlékaly korálky jako Jiřík, poznávaly rozdíly u kočičky a pejska atd. Domů si pak odnesly pamětní list, který si samy vyrobily. Se svými rodiči se zúčastnilo 14 dětí. Zde je několik fotografií.

Jaroslav Balcar, 17.2.2014

Měřeno od 5.2.2010