ZŠ Havlovice - aktuality 2016

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Školní vzdělávací program     Školní řád     Prázdniny     ProjektyPro školní rok 2016/2017 nabízí mateřská škola ještě několik volných míst.

VÁNOČNÍ DEN

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 jsme byli poslední den ve třídách v tomto kalendářním roce a pěkně jsme si to užívali. Nejprve jsme si vyprávěli o vánočních obyčejích - některé jsme si i vyzkoušeli, potom jsme si povídali o tom, jak slaví Vánoce v jiných zemích a jak se slavily dříve, co to je jmelí, jak vypadá betlém v Třebechovicích, zazpívali jsme si koledy... Po svačině si děti rozdávaly dárečky a ochutnávaly cukroví. Všichni se už těší na vánoční prázdniny. Tak si je společně pěkně užijte! FOTO zde.

Hana Prokopová, 22.12.2016

NÁVŠTĚVA PÁTÉ TŘÍDY

V úterý 20. 12. 2016 si na svoji starou školu přišli zavzpomínat žáci páté třídy. Všichni jsme se na Ivu, Vendulku, Adama a Martina těšili. Napekli jsme pro ně cukroví, paní kuchařky nám udělali šťávu, naaranžovali jsme stoly ve třídě a pořádně jsme si uklidili. Děti si toho chtěly mnoho povědět - co nového je v havlovické škole, jak se daří páťákům v Úpici, co obědy a učitelé, spolužáci, záchody... Nakonec jsme si zazpívali, popřáli hodně dárků pod stromečkem a pěkné vysvědčení - první v Úpici. Příjemně strávené odpoledne rychle uteklo. FOTO zde.

Hana Prokopová, 20.12.2016

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

V pondělí 19. 12. 2016 jsme se vypravili do Malých Svatoňovic na výstavu betlémů. Viděli jsme spoustu betlémů - ze dřeva, šustí, z korálků, pískovce, perníku, dále krásné adventní věnce, závěsy a dekorace, velké jmelí i dětské výkresy. Děti si mohly malou pozornost koupit. Potom jsme se na náměstí vyfotili u vyřezaného betlému a šli jsme se podívat ke kapličce se zázračnou vodou. Výlet přispěl k pěkné předvánoční atmosféře. FOTO zde.

Hana Prokopová, 20.12.2016

POTRAVINA A ŘEMESLO

V pátek 16. 12. 2016 nás navštívili tři pracovníci Okresní agrární komory Ministerstva zemědělství z Hradce Králové. Připravili si pro naše školáky přednášku POTRAVINA A ŘEMESLO. Děti se zájmem poslouchaly o zpracování vlny a lnu, odpovídaly na rozmanité otázky o řemeslech, práci na poli, mláďatech hospodářských zvířat a za rychlou a správnou odpověď dostávaly malou pozornost. Děti zaujala ochutnávka zemědělských produktů (sýry, chléb, šunka, sušené maso, křížala, jablko). Děti na závěr dostaly tašku s dárky, mezi kterými byla i miska a pexeso. Zajímavé je, že postavičku farmáře nakreslil náš pan Vik. Proto jsme také dostali úkol - vymyslet jméno pro tuto figurku. FOTO zde.

Hana Prokopová, 20.12.2016

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Ve středu 14. prosince 2016 jsme jeli speciálním autobusem (hrazen ze vstupného na naše vánoční vystoupení) na taneční představení úpické umělecké školy - Ledové království. V hudební pohádce vystupovalo i mnoho havlovických dětí. Jejich skvělé výkony jsme odměnili potleskem. Byli jsme rádi, že jako v každé pohádce zvítězila láska nad zlem a chamtivostí. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.12.2016

KOUZELNÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

V neděli 11. 12. se od 16:30 hodin konalo v kulturním domě v Havlovicích předvánoční divadelní vystoupení dětí z naší ZŠ a MŠ Havlovice. Naplněný sál bouřlivě tleskal malým hercům. Tentokrát bylo téma směřováno do lesa a adventní kalendář si postupně otvírala lesní zvířata. Našli zde např. mrkev, oříšky, hrášek a semínka. Reportáž Televize JS najdete zde a několik fotografií zde.

Jaroslav Balcar, 14.12.2016

MIKULÁŠ PŘIŠEL ZA ŠKOLÁKY

V pondělí 5. prosince přišel mezi nás Mikuláš s čerty. Jelikož jsme právě trénovali předvánoční představení, přišli za námi do kulturního domu. Děti z 1. a 2. třídy zazpívali a zatancovali písničku o Mikuláši. Třeťáci a čtvrťáci zatancovali tanec o čertovi. Za to dostali od čertů balíčky s dobrotami. Zde je pár fotografií.

Jaroslav Balcar, 11.12.2016

KOUZELNÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Zveme všechny občany obce na předvánoční vystoupení dětí z naší ZŠ a MŠ, které jsme letos nazvali Kouzelný adventní kalendář. Koná se v neděli 11.12. od 16,30 hod v našem kulturním domě. Při této příležitosti zde vystavíme adventní kalendáře. Pokud doma nějaký máte, přineste jej do ZŠ a MŠ k zapůjčení do pátku 9.12. Děkujeme. Vstupné je opět dobrovolné Zde je plakátek.

Jaroslav Balcar, 1.12.2016

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V neděli 27. 11. 2016 se mohli občané Havlovic podívat v 16.30 hod. na již druhé rozsvícení vánočního stromu v parku T.G.M. Po úvodních slovech pana starosty zazpívaly děti ze školy a školky tři známé české koledy. Potom zazpívala za doprovodu žesťového kvintetu paní Eva Dvořáčková. Děti pěknou básničkou vyzvaly pana starostu, aby rozsvítil vánoční strom - ten se rozzářil v celé své kráse. Program byl letos obohacen o vypouštění balónku štěstí, ale ten bohužel shořel, a o losování o živého kapra. Toho vyhrála Anička Hánlová. Vylovil jí ho vodník. Všichni se mohli zahřát teplou medovinou nebo čajem. FOTO zde.

Hana Prokopová, 28.11.2016

PODZIMNÍ HRABÁNÍ LISTÍ

Naše škola každoročně v listopadu pomáhá při úklidu veřejných prostor. V pondělí 21. 11. jsme hrabali listí pod památnou lípou a ve sportovním areálu. Děti ze školy celoročně využívají areál bezplatně, a proto se snažíme alespoň takto pomoci. Dětem se práce líbila a za dvě hodiny jsme naplnili dva kontejnery listím. FOTO zde.

Jaroslav Balcar, 28.11.2016

KERAMICKÝ KROUŽEK

Žáci třetí a čtvrté třídy navštěvují v rámci pracovního vyučování keramický kroužek. Vede ho odbornice na keramiku z DOMU POD JASANEM Eva Kostková. Děti jednou měsíčně vytvářejí pěkné doplňky do bytu, nebo se zaměřují na roční období a svátky. Objevují nové techniky, zdokonalují jemnou motoriku, práce s hlínou je baví a z výrobků mají radost. FOTO zde.

Hana Prokopová, 9.11.2016

DÝŇOVÝ DEN

V úterý 25.10.2016 se ve škole uskutečnil velký dýňový den. Děti jsme rozdělili do 6 různě barevných družstev. Jednotlivé skupinky chodily postupně na stanoviště, kde plnily úkoly - namaluj ducha, dýni, kočku, nebo strašidlo, nalep svůj obrázek na velký obraz školy, vymysli básničku, slož puzzle, proběhni překážkovou dráhu, najdi kartičku s úkolem a vyřeš křížovku. Děti všechny úkoly plnily s velikou chutí. V celkovém hodnocení získalo nejvíce bodů modré družstvo ve složení: Anežka K., Aneta M., Martin V., Linda D., Pavel K., Lucka J., Míša P. Dýňový den se všem líbil. Každý si odnesl pamětní list s dýní a sladkou odměnu. FOTO zde.

Hana Prokopová, 26.10.2016

STÁTNÍ SVÁTEK

V úterý 25.10.2016 jsme si připomněli státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Třeťáci a čtvrťáci zahráli svým mladším spolužákům a dětem ze školky scénku JAK PEJSEK S KOČIČKOU SLAVILI 28. ŘÍJEN. Pohádka od Josefa Čapka se dětem líbila a určitě si zapamatují, proč lidé vyvěšují 28. října prapory. Odpoledne jsme si u nově upraveného pomníku povídali o Tomáši G. Masarykovi, zazpívali naši hymnu a Masarykovu oblíbenou písničku Ach, synku, synku. FOTO zde.

Hana Prokopová, 26.10.2016

BĚH SPADANÝM LISTÍM

V pondělí 17. 10. 2016 jsme uspořádali celoškolní BĚH SPADANÝM LISTÍM. Po krátké rozcvičce si na start na kolečko v Dolečkách nastoupily děti podle jednotlivých tříd. A jak závodníci dopadli? 4. třída: Anežka Kultová, Sabina Kábrtová, Natálie Kociánová. 3. třída: Štěpán Smékal, Štěpán Astr, Karel Píša, Magdaléna Fialová. 2. třída: Tomáš Tomčiak, Lenka Bekrová, Linda Dibelková, Jenda Vlček. 1. třída: Lucie Fialová, Patricie Kociánová, Jakub Balcar, Vojtěch Sobolík. Ti nejrychlejší byli oceněni diplomem a malou odměnou, všichni závodníci za snahu alespoň bonbónkem. Vítězům gratulujeme! FOTO zde.

Hana Prokopová, 18.10.2016

NÁVŠTĚVA RYBÁRNY A PILY

V pátek 14. 10. 2016 jsme si udělali pěkný podzimní den bez učení v lavicích. Minulý víkend bylo v Havlovicích posvícení a výlov rybníka Jindra. A tak jsme celý týden vyráběli posvícenské koláče a košíčky na ně, zpívali písničky o posvícení, malovali ryby a určovali druhy ryb a všechno naše snažení jsme završili vycházkou k rybníku, kde nám pan Hofman vyprávěl o výlovu, ukázal nám vzácného jesetera, dravé candáty a dvouletého amura. 22kg těžký a 180 cm dlouhý sumec se nám ukázat nechtěl a celou dobu byl schovaný pod rákosím. Z rybárny jsme pokračovali na pilu, kde nás očekával pan Paulus, který nám ukázal, jak pracuje velká rámcová pila - katr. Viděli jsme, jak vznikne prkno a trám, kam odvádějí piliny, kde brousí pily, kde vyrábějí násady a turbínu, kde vzniká elektrická energie. Cestou do školy jsme si povídali o zajímavých místech a památných stromech. Bylo to moc pěkné dopoledne. FOTO zde.

Hana Prokopová, 18.10.2016

Divadlo ALEJO

Ve středu 5. 10. 2016 naši školu navštívili dva herci z hradeckého loutkového divadla ALEJO. Zahráli dětem z celé naší školy i školky pohádku KOCOUREK MODROOČKO. Dozvěděli jsme se něco víc o kočičím životě, například, že kočka nesmí chytat ptáčky, neměla by poškrábat páníčka, nebude s ním chodit na vodítku jako pejsek a když bude spokojená, bude vrnět. Pěkné představení jsme odměnili potleskem. FOTO zde.

Yvona Friebelová, 20.9.2016

LOUTKOVÉ DIVADLO

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 třeťáci a čtvrťáci zahráli pro své mladší spolužáky loutkové divadlo o smrti svatého Václava. Připomněli jsme si tak, co se stalo ve Staré Boleslavi roku 935 a proč jsme vlastně nebyli ve čtvrtek ve škole. Všichni žáci se svou roli pěkně naučili zpaměti a i dobře vodili loutky. Divadélko jsme nacvičovali s chutí a odměnou nám byl potlesk našich kamarádů, kteří si snad o Václavovi něco zapamatovali. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.9.2016

PRVOUČNÉ VYCHÁZKY

13. a 15. září jsme využili krásného počasí a vydali se na výlety do okolní přírody. V úterý jsme se zaměřili na poznávání okrasných květin a zeleniny - jenom u Prokopu jsme objevili 17 druhů. Z květů nás nejvíce zaujal chráněný ocún. Ve čtvrtek jsme se vydali přes Kobylinec a Tylův palouček na Trhovku. Natálka nám ukázala všechna jejich zvířata. Pak jsme si přečetli pověst o Úpických rytířích. Odtud byl krásný rozhled. Viděli jsme Krkonoše, Jestřebí a Orlické hory, Bor a Hejšovinu. Vraceli jsme se kolem dvojité olše a vyšli jsme u Sparty. Takže jsme došli ke škole a uzavřeli pěkné kolečko. Po obědě jsme uspořádali soutěž o nejlepší přírodovědné znalosti z vycházek. Nejlépe dopadla tato děvčata: Anežka K., Adélka D., Natálka K., Majda F. a Sabča K. FOTO zde.

Hana Prokopová, 16.9.2016

O PRÁZDNINÁCH SE VE ŠKOLE OPĚT PRACOVALO

V letošním roce byla v plánu oprava podlahy v jídelně. Objevila se zde zemní vlhkost a parketová podlaha byla v několika místech narušena plísní. Stavební firma tedy zlikvidovala prkennou a parketovou podlahu, udělala izolaci a betonový povrch. Dále bylo položeno nové linoleum a koncem srpna bylo vše hotovo. Zde je několik fotografií z prací.

Jaroslav Balcar, 14.9.2016

ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM A VÝSTAVA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

V pátek 9. září 2016 naše celá škola i s mateřinkou vyjela speciálním autobusem na výlet do Radče, kde jsme navštívili ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM. Prohlédli jsme si staré zemědělské stroje, místnost na zpracování lnu a mléka, krejčovskou dílnu, obdivovali jsme kočárky, hračky a půdu plnou nejrozmanitějšich věciček. Po svačině jsme zamířili na Podrač, kde jsme na CHOVATELSKÉ VÝSTAVĚ spatřili husy, kachny, holuby, slepice a králíky. Některé děti měly štěstí a v tombole vyhrály malý dárek. Dopoledne se všem líbilo a s pěknými zážitky jsme se vrátili do školy na oběd. FOTO zde.

Hana Prokopová, 13.9.2016

ROZLOUČENÍ SE ČTVRŤÁKY

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 se celá škola rozloučila s naší čtvrtou třídou v kulturním domě. Na lánskou školu odejde Adam Horák, Vendula Menšíková, Iva Rychterová a Martin Spielberger. Paní učitelka Prokopová čtvrťákům předala poslední havlovické vysvědčení a malou pozornost. Adam Horák obhájil samé jedničky z předchozích ročníků. Od pana ředitele dostali pamětní list s fotografií svých spolužáků a od pana starosty knihu o našem hradu. Využili jsme setkání s panem starostou a popovídali si společně o problémech naší obce. Čtvrťákům jsme popřáli hodně úspěchů na nové škole a všem dětem vydařené a spokojené prázdniny. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.6.2016

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Už jsme psali, jak dopadly naše děti v krajském a okresním kole. Nyní vás seznámíme s výsledky z místního kola této soutěže. Ve výtvarné kategorii se na prvních třech místech v 1. třídě umístili David Švrčina, Šimon Vlček a Tomáš Tomčiak. Ve 2. třídě Pavel Job, Štěpán Astr a Jindřich Kopřiva. Ve 3. třídě Natálie Kociánová, Sabina Kábrtová a Anežka Kultová. Ve 4. třídě Martin Spielberger, Adam Horák a Vendula Menšíková. Za básničky získali ocenění ve 3. třídě Anežka Kultová, Sabina Kábrtová a Natálie Kociánová. Ve 4. třídě Martin Spielberger, Adam Horák a Iva Rychterová. Těmto nejúspěšnějším žákům předali odměny hasiči pan Astr, pan Kosinka a pan Astr mladší. A všichni za snahu dostali od hasičů bonbóny. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.6.2016

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Ve středu 29. 6. 2016 jsme navštívili dopravní hřiště v Bělovsi. Nejprve nás v učebně instruktoři seznámili se základními pravidly silničního provozu, promítli poučný film a společně s námi řešili situace na křižovatkách. Po svačině šla 1. a 2. třída jezdit na hřiště, kde se to dopravními značkami jenom hemžilo, je tu spousta křižovatek, jednosměrky, kruhový objezd, železniční přejezd, semafory, stopky... 3. a 4. třída šla psát testy. Všichni je úspěšně složili a čtvrťáci dostali průkaz cyklisty. Potom šli také jezdit a ověřili si tak své teoretické znalosti v praxi. Dopoledne rychle uteklo. Všem se na dopravním hřišti líbilo. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.6.2016

NÁŠ KONCERT

V úterý 28. 6. 2016 jsme při poslední hodině hudební výchovy uspořádali malý koncert. Všechny děti z celé školy, které navštěvují hudební školu v Úpici, se nám pochlubily, co se už naučily. A tak jsme slyšeli Lenku Bekrovou, Jeníka Balcara a Ivu Rychterovou na zobcovou flétnu, Natálku Kociánovou na příčnou flétnu, Anežku Kultovou na piáno a Martina Spielbergera na kytaru. Na závěr nám zazpíval i Míša, který si přijel až z daleké Ameriky pro vysvědčení do naší školy a úterý prožil mezi námi. Všichni účinkující dostali malou odměnu. Přejeme jim, ať ve hře na hudební nástroj pokračují a zlepšují se. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.6.2016

VÝLET K VISÍCÍMU SMRKU

V pátek 24. 6. 2016 využila 3. a 4. třída letního počasí a spojila si poznávací výlet kolem našich velikánů s broděním v řece Úpě. Ráno jsme vyrazili do nejníže položeného místa v Havlovicích - do Náchodce. Šli jsme kolem řady označených stromů, ale ty už známe. Nás zajímaly ty na levém břehu řeky Úpy. Byl to šikmý habr, říční smrk a hlavně VISÍCÍ SMRK, který jsme obdivovali z řeky. Dále Na Plovárně, kde jsme se brodili, byl topol a olše. U bývalé čističky nás zklamal javor, kde bylo hodně odpadků, ale řekli jsme si, že křížek se bude opravovat. Nakonec jsme se vyfotili u košatého buku. A tak jsme poslední školní pátek příjemně prožili. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.6.2016

UČÍME SE S PŘÍRODOU

Máme rádi přírodu, čerpáme z ní nové poznatky a snažíme se ji chránit. Namátkou vybírám poznávání bylinek od brzkého jara a jejich výstavku na chodbě, přesazování a rozmnožování květin, růst a vývoj fazole, ukázku vývratu smrku, prohlídku nejstaršího listnatého stromu v Havlovicích, ukázku malby medvědáře s opičkou na zádech, vyfocení u sochy císaře Josefa, pozorování pulců v rybníku,...Je hezké se o něčem učit a jít se na to podívat. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.6.2016

VÝLET DO ADRŠPACHU

V úterý 21. 6. 2016 jsme vyjeli speciálním autobusem do Malých Svatoňovic, kde jsme si kousek od nádraží prohlédli důlní zařízení a prolezli hornické vláčky. V 9 hodin jsme odjeli vlakem do Trutnova - Poříčí, kde jsme přestoupili na další vlak do Adršpachu. Pískovcové skalní město nás přivítalo pěkným počasím. Asi na čtyřkilometrovém okruhu jsme viděli Džbán, Sloní náměstí, Zub, Milence, Starostu,... svezli jsme se na pramici na hladině jezírka, Krakonoš nám pustil vodopád, prošli jsme Myší dírou, zahráli si na Krakonošův klavír a kolem Ozvěny a Indiána došli zpět k východu. V kiosku jsme si koupili něco na památku a přesunuli jsme se na vlakovou zastávku. Celkem jsme jeli sedmi zvláštními dopravními prostředky (3 druhy). Ke škole jsme se vrátili podle plánu v 17:45 h, příjemně unaveni, plni pěkných zážitků. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.6.2016

ZLATÝ ADAM

Již jsme vás informovali o výsledcích okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí v roce 2016. Nyní máme výsledky z KRAJSKÉHO KOLA. S radostí oznamujeme, že náš žák 4. třídy ADAM HORÁK si v Bílých Poličanech přebral zlatou medaili za PRVNÍ místo v literární kategorii. Soutěže se zúčastnilo 2 127 žáků ze 72 škol. Poděkování patří i těm, kdo Adamovi pomáhali hledat verše do jeho pěkné básničky. FOTO zde.

Hana Prokopová, 16.6.2016

HAVLOVICKÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 15. 6. 2016 se v našem sportovním areálu konala OLYMPIÁDA okolních málotřídních škol v atletice a ve vybíjené. O půl deváté na hřišti nastoupili závodníci z Havlovic, Batňovic a Velkých Svatoňovic. Z každé školy závodili čtyři nejlepší závodníci ve skoku do dálky, v hodu míčkem, běhu na 50 metrů a ve vytrvalostním běhu. První místo ve své kategorii vybojoval TOMÁŠ TOMČIAK a ŠTĚPÁN SMÉKAL. Druhé místo obsadil ADAM HORÁK. Třetí místo získali ŠTĚPÁN ASTR a MARTIN SPIELBERGER. A jak jsme dopadli ve vybíjené? Porazili jsme Batňovice i Velké Svatoňovice a stali jsme se vítězi celého turnaje. Získali jsme putovní STONOŽKU, která bude zdobit naši třídu příští rok. Vítězům gratulujeme! FOTO zde.

Hana Prokopová, 16.6.2016

HUDEBNÍ POHÁDKA

V úterý 14. 6. 2016 jsme prožili zajímavou hodinu hudební výchovy. Naši školu navštívil hudebník Zdeněk Hladík z Hradce Králové. Děti si sedly kolem něho do kroužku a poslouchaly hudební pohádku o princezně, která ztratila sluch. Chtěli ji vyléčit muzikanti z různých koutů světa, kteří hráli na rozmanité hudební nástroje - třeba na tibetskou mísu, kalimbu, sitaru, didgeredoo, hangdrum, bubínek a fujaru. Nástroje vydávaly tóny různé délky, síly, výšky a barvy. Jejich melodie byly smutné, nebo veselé. Pohádka dopadla dobře. Princeznu zachránil ovčák se svými ovečkami. A naše děti si mohly zvláštní hudební nástroje vyzkoušet. Všem se hudební pohádka líbila. FOTO zde.

Hana Prokopová, 16.6.2016

CESTA DO PRAVĚKU

V pátek 10. 6. 2016 jsme se vydali pěšky přes Kobylinec, Tylův palouček, Svobodné, kolem hvězdárny do Úpice na výstavu Toulky pravěkem. Byli jsme rozděleni do skupinek a cestou jsme hledali lístečky s úkoly, na které jsme museli psát odpovědi. Nebylo to těžké, protože jsme si o vývoji Země povídali už předtím ve škole. Přesto nejvíce bodů získala hlídka, ve které byla Sabina K., Majda F., Lenka B., Pavel K. a Jindra K. V muzeu jsme si prohlédli krásné obrázky žáků výtvarného oboru úpické zušky, sestoupili s baterkami do jeskyně, poslechli si poutavé vyprávění paní Nešněrové a sami také zkusili namalovat pravěkého živočicha. Do školy jsme se vrátili linkovým autobusem. Všem se pravěké dopoledne líbilo. FOTO zde.

Hana Prokopová, 13.6.2016

SOUTĚŽ V KERAMICE

9. 6. 2016 naše děti pracovaly poslední hodinu v keramickém kroužku. Obarvily si své víly a skřítky, vyrobily prázdninové kruhy s motivem plachetnice nebo majáku a výtvarnice Eva vyhodnotila soutěž, do které se děti zapojily minulou hodinu. V první skupině si nejlépe vedli tito žáci: LINDA DIBELKOVÁ, ADAM KOPŘIVA a LENKA BEKROVÁ. Ve druhé partě to byli žáci: ŠTĚPÁN ASTR, MAGDALÉNA FIALOVÁ a ADÉLA DVOŘÁČKOVÁ. Vítězům gratulujeme - ti si odnesli diplom a odměnu. Ostatní si vylosovali za snahu alespoň štěstíčko v obálce. Evě jsme poděkovali za pěkné hodiny keramiky a těšíme se zase na příští rok. FOTO zde.

Hana Prokopová, 13.6.2016

HURÁ PRÁZDNINY

Žáci první a druhé třídy byli pozváni na akci ZUŠ, která se konala na sále nad knihovnou. Byla to přehlídka toho, co se děti v tanečním oboru učí a zároveň přihláška do tanečního oboru na další školní rok. Je škoda, že hudba přehlušovala vše a nádherné písně byly špatně slyšet. Tancování se mám líbilo, protože tam vystupovaly naše spolužačky, které již tento obor navštěvují. FOTO zde.

Vychovatelka Lída, 13.6.2016

NÁVŠTĚVA LÁNSKÉ ŠKOLY

Ve středu 8. 6. 2016 jsme jeli autobusem do Úpice. Na ZŠ Úpice - Lány jsme měli s panem ředitelem Kalouskem domluvenou schůzku. Mile se s námi přivítal, provedl nás po celé škole, ukázal jídelnu, šatny, tělocvičnu, ředitelnu, počítačovou třídu i třídu našich budoucích páťáků, která prý bude jedna a bude v ní 25 žáků. My jsme panu řediteli oznámili, že mezi havlovickými čtvrťáky najde dobré sportovce, malíře, zdravotníky, šikovné a hodné děti. Čtvrťáci dostali přívěsek na klíče, propisovačku, propagační materiály a spoustu důležitých informací o nové škole. Děkujeme vedení lánské školy, že si na nás udělala čas a věříme, že se našim čtvrťákům půjde 1. září do Úpice snadněji. FOTO zde.

Jaroslav Balcar, 9.6.2016

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Ve středu 1. června 2O16 jsme společně s dětmi oslavovali dětský den a v podstatě jsme neučili. Poznávali jsme bylinky, vyrobili jsme takovou malou kytičkovou zahrádku, zazpívali si pro radost, řekli si, že ne všechny děti na světě se mají tak dobře jako u nás a potom jsme se vydali do knihovny. Zde nás paní knihovnice seznámila s historií havlovické knihovny, s jejím řádem, se správným zacházením s knihami. Pak jsme si už mohli vybrat tu správnou knížku, začíst se do ní a půjčit si ji. Dětem se v knihovně líbilo a paní Tylšová věří, že se tam budou vracet. FOTO zde.

Hana Prokopová, 2.6.2016

DIVADLO V BATŇOVICÍCH

Ve středu 18. 5. 2016 jsme se jeli podívat na představení batňovické málotřídní školy do jejich kulturního domu. S touto školou udržujeme vzájemnou spolupráci, a tak se každý rok na jejich vystoupení těšíme. Letos děti nacvičily tři pohádky. První byla o Ferdovi Mravencovi, druhá o kocouru Modroočkovi a třetí se jmenovala Včelí medvídci. Všechny pohádky děti doprovázely tanečky a písničkami, ve kterých se nám nejvíce líbila na Batňovice vymyšlená slova. Nám všem se pohádky líbily a batňovické herce jsme odměnili potleskem. FOTO zde.

Hana Prokopová, 20.5.2016

DEN MATEK

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 jsme pro maminky připravili na oslavu jejich svátku besídku. 3. a 4. třída zahrála klasickou pohádku O Nesytovi. 1. a 2. třída se představila se dvěma pohádkami. První se jmenovala Zvířátka a čerti a druhá byla moderně pojatá pohádka Ledové království. Na závěr všechny děti pro maminky zarecitovaly pěknou básničku, zazpívaly písničku a předaly maminkám krásné přáníčko, kytičku a dárečky, které vyráběly při pracovním vyučování, v družině i v keramice. Věříme, že jsme všichni společně naše maminky potěšili a udělali jim radost. FOTO zde.

Hana Prokopová, 18.5.2016

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Březen je měsíc požární ochrany a naše škola se každoročně účastní této soutěže - jak v literární, tak ve výtvarné oblasti. Nyní jsme se dozvěděli výsledky z okresu a byli jsme příjemně potěšeni. V kategorii mladších žáků se ŠTĚPÁN ASTR se svým výkresem umístil na 3. místě. V kategorii starších žáků se porotě líbil obrázek MARTINA SPIELBERGERA, kterému udělila také 3. místo. V literární kategorii zabodoval ADAM HORÁK s básničkou o jejich statku a umístil se na krásném 1. místě a IVA RYCHTEROVÁ obsadila se svou básní 3. místo. Žáci obdrželi pozvánku na slavnostní vyhodnocení soutěže a mohou přijet i se svými rodiči 27. 5. 2016 do Poříčí, kam je pozval starosta OSH Trutnov pan Orsák. FOTO zde. Přečtěte si také verše Ivy Rychterové a Adama Horáka.

Hana Prokopová, 11.5.2016

SOUTĚŽE V TĚLOCVIČNĚ

Ve čtvrtek 5. 5. 2016 jsme zakončili sérii soutěží v tělocvičně. Ve cvičení na kruzích i na žíněnce si nejlépe vedl ADAM HORÁK a ANEŽKA KULTOVÁ. Ve šplhu na tyči byly nejrychleší veverky ADAM HORÁK, MARTIN SPIELBERGER a ANEŽKA KULTOVÁ. Dále jsme skákali školku přes švihadlo, kde se nejlépe umístila VENDULA MENŠÍKOVÁ, ADAM HORÁK a SABINA KÁBRTOVÁ. Poslední disciplínou byla míčová školka, ve které vyhrála VENDULA MENŠÍKOVÁ, dále pak ADAM HORÁK a SABINA KÁBRTOVÁ. Vítězům gratulujeme a všem dětem přejeme hodně chuti do sportování. FOTO zde.

Hana Prokopová, 11.5.2016

SOUTĚŽ MLADÝ ZDRAVOTNÍK

Ve středu 4. 5. 2016 se konalo v Trutnově oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků. I naše škola vyslala hlídku ve složení Natálie Kociánová, Vendula Menšíková, Iva Rychterová, Sabina Kábrtová a Martin Spielberger. Celkem se v mladší kategorii účastnilo 9 družstev. Soutěžilo se nejen ve zdravotnických dovednostech, ale i ve znalostech v poznávání léčivých bylin a v dopravní výchově a v postřehu dětí. Často rozhodovaly takové maličkosti, jako: hlavu jste měli zaklonit ještě trochu víc, obvaz jste měli utáhnut pevněji, raněnému jste nedali svetr, zraněného jste neposunuli na pohodlnější místo, jak vypadá petrklíč a jak dopravní značka, která označuje řeku Vltavu... No a tak jsme skončili na 6. místě. I tak dětem gratulujeme, protože se snažily ze všech sil a naši školu reprezentovaly, jak nejlépe uměly. FOTO zde.

Hana Prokopová, 7.5.2016

ČARODĚJNICE

V sobotu 30. 4. 2016 se konal slet čarodějnic - tentokrát Na Výsluní. Všechny čarodějnice se podepsaly do pamětní knihy. Čarodějové pod vedením hlavního čaroděje Dobroděje zapálili putovní oheň v čarodějném kolečku. Abychom se poznali, dostali jsme na krk papírovou čarodějnici, kterou pro nás vyrobily děti z 1. a 2. třídy. Teprve potom jsme se všichni společně mohli vydat směrem ke hřišti. Cestou děti plnily spoustu úkolů. Po zdolání poslední překážky každá maska dostala sladkého hada a děti se mohly rozběhnout k hranici, kterou pro nás připravili naši hasiči. FOTO zde. VIDEO zde.

Jaroslav Balcar, 3.5.2016

ZDRAVOTNICKÝ VÍCEBOJ

Ve středu 27. 4. 2016 se konal už po šestnácté zdravotnický víceboj. Žáci základních škol z regionu Jestřebích hor si přitom mohli vyzkoušet své zdravotní dovednosti, znalosti v oblasti dopravní výchovy a v poznávání bylin, pohybovou šikovnost při hodu na cíl a při probíhání překážkové dráhy a zručnost při přenášení raněného. Celkem prošli 12 stanovišť. Mezi mladšími žáky závodilo na čtyřkilometrové trase z lánské školy do havlovického areálu 14 družstev. A jak dopadly naše hlídky? Hlídka ve složení Vendula Menšíková, Natálie Kociánová, Adéla Dvořáčková a Majda Fialová získala neuvěřitelné PRVNÍ MÍSTO! Hlídka ve složení Sabina Kábrtová, Anežka Kultová, Martin Spielberger a Iva Rychterová byla desátá. Oběma hlídkám k jejich umístění gratulujeme, přejeme ještě hodně úspěchů v okresní soutěži v Trutnově a moc děkujeme našim vedoucím zdravotnického kroužku - Radce Kubečkové a Petře Vlachové! FOTO zde.

Hana Prokopová, 27.4.2016

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V sobotu 30. dubna se uskuteční tradiční Čarodějnický pochod. Vycházíme od trafostanice u Ševerů v 18 hodin. Cestou budeme plnit tradiční čarodějnické úkoly. V 19 hodin hasiči zapálí vatru. Více se dozvíte na přiloženém plakátku. Za pořádající ZŠ a MŠ Havlovice a SDH Havlovice vás srdečně zveme!

Jaroslav Balcar, 26.4.2016

DEN ZEMĚ

22. dubna si každoročně připomínáme, že naše Země slaví svátek. Připojili jsme se k lánské škole a už ve středu 20. 4. jsme se po povídání o ekologické problematice vydali sbírat odpadky. Každá třída si zvolila jiný úsek, abychom prošli a uklidili co největší část Havlovic. Možná byste nevěřili, co jsme našli nedopalků od cigaret, papírových kapesníků, plastových lahví od nápojů i od olejů, plechovky od pití i od rybiček, folie a mnoho dalších věcí, které do přírody nepatří. Děti s velikou chutí a zápalem odpadky sbíraly a naši Zemi chtěly alespoň trochu vyčistit. Za to jim patří velké poděkování. A Zemi přejeme, aby jí ta čistota nějaký čas vydržela. FOTO zde.

Hana Prokopová, 22.4.2016

VÝLET DO MARKOUŠOVIC

V pondělí 4. 4. 2016 jsme v 8 hodin ráno od školy vyjeli speciálním autobusem za slunného počasí na výlet do Markoušovic. Cestou na Jestřebí hory jsme pozorovali první jarní kytičky - sněženky, prvosenky, sasanky, sedmikrásky, fialky, plicník, dymnivku a podbílek, v zahrádkách i čemeřici, narcisy, krokusy a ladoňky. Cestou jsme viděli pomníky ze zkamenělého dřeva - z araukaritů, sochu císaře Josefa, který vydal patent o zrušení nevolnictví a tisíce chráněných bledulí! Pak jsme pokračovali po hřebeni, kde kluci obdivovali bunkry, až jsme se dostali k rozhledně. Posilnili jsme se v altánku a potom jsme vystoupali po 89 schodech na rozhlednu a nádherně jsme viděli zasněžené Krkonoše, Trutnov, Rozkoš, s dalekohledem i oranžovou havlovickou školu. Při zpáteční cestě jsme si vypravovali, co se nám na dnešním výletu nejvíce líbilo. Všichni jsme byli spokojeni. Foto zde.

Hana Prokopová, 6.4.2016

28. BŘEZEN

Ve škole jsme si připomněli 28. březen - den narození Jana Ámose Komenského - učitele národů. Žáci ve 3. a 4. třídě se již tradičně těší, že si mohou vyměnit roli s paní učitelkou a na chvíli se postavit před tabuli a rozhodovat o tom, co a jak se budou při hodině učit. Všichni "učitelé" se na hodiny svědomitě připravili, všichni žáci ukázněně plnili jejich příkazy, takže hodiny proběhly podle plánu a možná jednou z našich malých "učitelů" budou opravdoví a šikovní učitelé. Při této příležitosti jsme vyhlásili výsledky soutěže o vyjmenovaného prince, či princeznu - vítězové: Sabča, Adam, Natálka. Dětem se také velice líbilo poznávání okolí svými smysly - čichem, chutí, hmatem a sluchem. Foto zde.

Hana Prokopová, 7.4.2016

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Ve středu 23. března 2016 jsme uspořádali velikonoční turnaj ve vybíjené o čokoládové vajíčko. Děti bojovaly ze všech sil, snažily se, každý chtěl vyhrát. Trochu záleželo i na štěstí. Celkovým vítězem se stal Martin Spielberger. Jaké bylo pořadí v jednotlivých kategoriích najdete zde. Foto zde.

Hana Prokopová, 23.3.2016

ZAKONČENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU

V pátek 18. března 2016 jsme jeli do trutnovského bazénu na poslední lekci v plavání. Naše snažení vyvrcholilo závody. Každý soutěžil ve své kategorii - s páskem, bez pásku, podle tříd, mohl plavat prsa, znak, nebo kraul a měřil se čas. Oceněných dětí a diplomů bylo hodně. Podívejte se na fotografie. A kdo patří mezi plavce, kteří uplavali nejvíce bazénů za 20 minut v jednom kuse a bez přestávky? To byla: Iva Rychterová (měla nejvíce bazénů ze všech dětí - 24), dále Martin Spielberger, Vendula Menšíková, Natálie Kociánová, Anežka Kultová, Sabina Kábrtová, Adam Horák, Majda Fialová, Štěpán Astr. A pochvalu zaslouží všechny děti, které se za těch deset lekcí zlepšily a udělaly pokrok. Plavání se všem líbilo, proto jsme pro paní učitelky plavání vyrobili pěkné rybičky z korálků s upřímným poděkováním.

Hana Prokopová, 7.4.2016

SMRTNÁ NEDĚLE

V neděli 13. března 2016 jsme v Havlovicích snad vynesli ze vsi zimu. Sešli jsme se u dřevěné lávky, odkud v 15 hodin vyšel za chladného počasí průvod v čele se SMRTKOU a dětmi z havlovické školičky. Děti v průvodu zpívaly říkadla o jaru a o konci zimy. V parčíku byla krátká zastávka, při které se představily se svým vystoupením děti z mateřské školky, potom zarecitovali, zazpívali a zatancovali i školáci. Pak se všichni vydali směrem k mostu, kde Smrtku děti předaly panu Petirovi, který ji odborně zapálil a za pokřiku - zimo, zimo, táhni pryč - ji hodil do řeky Úpy, ať si plave směrem na Ratibořice. Kdo teď navštíví ratibořický zámek, uvidí spoustu krásných sněženek - první pozdrav jara. Foto je zde a reportáž najdete zde.

Hana Prokopová, 19.3.2016

NÁVŠTĚVA TANEČNÍ AKADEMIE A MUZEA

Ve čtvrtek 10. března 2016 jsme navštívili taneční akademii pořádanou úpickou zuškou. Vystupovaly zde i naše školačky, na které jsme se obzvlášť rádi podívali. Dopoledne jsme si ještě zpříjemnili návštěvou muzea, kde už byla nainstalovaná velice poutavá velikonoční výstava. Po návratu do školy nás čekal projekt ZDRAVÉ ZUBY, kde jsme se zábavnou formou dozvěděli, z čeho se skládá zub, jaké jsou jeho části, čím je tvořen, co je pro zuby zdravé, jak si je čistit a spoustu dalších informací. Za snaživou práci jsme dostali dilom. Foto je zde.

Hana Prokopová, 19.3.2016

POHÁDKOVÝ ZÁPIS

Ve čtvrtek 11. 2. 2016 se v naší škole konal zápis do první třídy. Protože jsme očekávali 13 dětí, rozdělili jsme je na dvě party. První skupina přišla se svými rodiči v 16.30 a druhá v 18 hodin. Školkáčci se neměli čeho obávat, protože se šli na výuku do první a druhé třídy minulý týden podívat, pana ředitele i paní učitelku a paní vychovatelku potkávají denně v prostorách školy, takže se znají a navíc je v den zápisu doprovázely pohádkové postavy - víly, princezny, Pipi a anděl. Lukáš Vodička, David Suchánek, Barbora Kultová, Lucie Fialová, Marie Vlčková, Michael Kališ, Anna Hanlová, Vojtěch Sobolík, Jakub Balcar, Michaela Kaslová, Patricie Kociánová, Karolína Duchová a Lucie Jobová - ti všichni svědomitě plnili úkoly. Za každý správně splněný úkol dostali jeden dílek obrázku, který si nalepili na svůj pamětní list. Ten si pak celý dolepený ještě se sněhuláčkem odnesli na památku na tento den domů. Foto zde.

Hana Prokopová, 16.2.2016

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

Tak jako každý rok jsme v druhém pololetí zahájili činnost zdravotního kroužku. Osm žáků se schází pod odborným vedením paní Radky Kubečkové - zdravotní sestra na gynekologii a na kožním oddělení v Úpici a paní Petry Vlachové - zdavotní sestra v urgentní medicíně. Děti se ve zdravotních dovednostech zdokonalují každé pondělí odpoledne. Těší nás, že se do kroužku těší. Je to pro ně nejenom příprava na zdravotnické závody, ale i pro život. Foto zde.

Hana Prokopová, 16.2.2016

Masopustní veselí

Ve čtvrtek 4. února 2016 v 16:30 se na Králově kopci sešly nejrozmanitější masky, aby se mohly zúčastnit masopustního veselí. Děti si už ve škole i školce nacvičily jednoduché lidové tanečky a masopustní říkadla, které předvedly za doprovodu harmoniky na Králově kopci, v parku a před školou, kam rozrůstající se průvod dorazil. Tam na masky čekala odměna v podobě čaje a samozřejmě nemohla chybět masopustní kobliha. Děti nabraly sílu a s chutí se pustily do soutěží připravených na hřišti - jezdily na koloběžce, střílely na pohádkovou bránu, proběhly balónkový slalom s míčkem na lžíci, strefovaly se šášovi do pusy, procházely trasu se zavázanýma očima a skákaly na balónech. Na každém stanovišti získaly sladkou odměnu. Odpoledne se vydařilo, všichni byli spokojeni. Foto zde a video zde.

Jaroslav Balcar, 9.2.2016

Masopust

Ve čtvrtek 4. února se koná tradiční masopustní pochod z Králova kopce. Sraz masek je v 16,30 na křižovatce pod smrkem. Cestou si zazpíváme a zatancujeme. Půjdeme ke hřišti, kde budeme mít pro děti připraveny soutěže a úkoly. Přijďte v masce, dostanete odměnu!!! Zde je pozvánka.

Jaroslav Balcar, 3.2.2016

Pohádkový zápis do školy 11. února

Pohádkový zápis do naší školy se koná ve čtvrtek 11. února od 16,30 a do 18 hodin. Zájemci o vzdělávání v naší škole, zavolejte a přihlašte se na tel. 777005790. S sebou je třeba vzít občanské průkazy, rodný list dítěte a kartičku pojišťovny. Zde je plakátek.

Jaroslav Balcar, 3.2.2016

BRUSLÍME

Celá škola od 1. do 4. třídy i školní družina využíváme mrazivé počasí a kluziště hned za školou a chodíme bruslit. Po počátečním rozbruslení se učíme zastavit, jezdit pozadu, cibulky a buřtíky, přešlapovat, dokonce zkoušíme i piruetu a zatočení dvojic. Kluci rádi jezdí s hokejkou a střílí na bránu. Je vidět, jak se postupně děti zlepšují. Určitě uspořádáme nějaké závody a uvidíme, kdo bude nejrychlejší a nejobratnější bruslař. Foto zde.

Hana Prokopová, 22.1.2016

Peníze do škol - výzva 56

Celé první pololetí pan ředitel Jaroslav Balcar a paní učitelka Hana Prokopová vytvářeli projekt Šablony na ZŠ Havlovice vyhlášený Ministerstvem školství České republiky. Co to obnášelo? Oba jsme napsali 20 čtenářských dílen pro 1., 2., 3. i 4. ročník. Rozpracovali jsme příběhy dětské literatury, které nejsou v čítankách po stránce metodické, motivační i jazykové, žánrové a literární, zhotovili jsme pracovní listy pro samostatnou práci dětí. Inspiraci jsme hledali také při týdenním pobytu na Slovensku, kde jsme prošli několik knihoven a byli na hospitaci při hodinách čtení ve třech školách. V rámci projektu navštěvovala p. Hana Prokopová anglický kurz na Maltě. Také jsme navázali spolupráci s učiteli českého jazyka z našeho regionu. Škola obdržela 260 tisíc Kč. Tyto peníze byly použity na nákup 250 dětských knížek do naší knihovny, nákup počítačů, nákup knihoven, nákup výukových programů, vzdělávacích pomůcek, materiálu a výše zmíněných kurzů.

Hana Prokopová, 16.1.2016

ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU

V pátek 8. 1. 2016 jsme poprvé jeli na plavecký výcvik do trutnovského bazénu. Ráno jsme si trochu přivstali, abychom alespoň jednu hodinu stihli odučit a po svačině hurá na plavání. Jezdíme speciálním autobusem i s naší mateřskou školkou, takže nemusíme nikde čekat a zmrzovat. Plaveme dvakrát 40 minut a mezitím je pětiminutová přestávka na ohřátí. Paní učitelky si nás rozdělily do skupin podle toho, jak jsme šikovní plavci a teď se budeme v deseti lekcích už jenom zlepšovat. Foto zde.

Hana Prokopová, 30.12.2015

Měřeno od 5.4.2016