ZŠ Havlovice - aktuality 2019

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Školní vzdělávací program     Školní řád     Prázdniny     Projekty


VÁNOČNÍ DEN

V pátek 20. 12. 2019 jsme byli naposled v tomto roce ve škole a pěkně jsme si to užili. Splnili jsme poslední úkoly z adventního kalendáře, vyprávěli jsme si o vánočních zvycích a tradicích, zpívali koledy a poslouchali vánoční písně, no a hlavně jsme si zahráli na Ježíška. Pod ozdobeným stromečkem každý našel nějaký dáreček, který rozzářil dětské oči a zahřál u srdíčka i nás učitele. Za milé dárky moc děkujeme! Třeťáci a čtvrťáci dostali nový míč na vybíjenou. Ten stihli hned v tělocvičně vyzkoušet. Přejeme všem Vánoce plné pohody a všechno nejlepší do nového roku. Odpočněte si od školy, ať se za 14 dní můžeme všichni s chutí pustit do práce. FOTO zde.

Hana Prokopová, 19.12.2019

NÁVŠTĚVA PÁTÉ TŘÍDY

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 jsme pozvali naše bývalé spolužáky na návštěvu zpátky do havlovické školy. Popovídali jsme si, co nového je u nás a jak se daří páťákům v nové - větší škole, s jinými učiteli i kamarády. Zajímalo nás, jaké mají známky, jak jim chutnají obědy a na co nejvíce vzpomínají, co jim v Úpici chybí. Besedu jsme si zpříjemnili malým pohoštěním a drobnými dárečky. Těší nás, že na nás páťáci vzpomínají v dobrém a pokračují ve studiu s pěknými výsledky. Popřáli jsme si pohodové prožití vánočních prázdnin, prohlédli celou školu a s úsměvem na tváři jsme se rozešli. FOTO zde.

Hana Prokopová, 19.12.2019

PŘEDVÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

V týdnu od 4. do 8. prosince jsme odehráli celkem 4 představení. Tři představení pro školy navštívilo takřka 500 dětí. V neděli 8. 12. se konalo představení pro rodiče a známé. Odměnou byl potlesk příchozích a 8100 Kč v kasičce na dobrovolné vstupné. Za tyto peníze a za výtěžek z dětských představení jsme vyrazili na předvánoční výlet a zbytek použijeme na další kulturní aktivity naší školy a školky. Zde je několik fotografií, podívejte se také na reportáž Televize JS.

Jaroslav Balcar, 15.12.2019

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se všichni školáci a nejstarší šikulky ze školky vypravili na výlet za získané peníze z našeho vánočního vystoupení. Jeli jsme speciálním autobusem do železničního muzea VÝTOPNA Jaroměř. Viděli jsme tady 8 starých lokomotiv, točnu, prolezli si staré vagóny a od pana průvodce jsme si vyslechli spoustu zajímavostí. Pak jsme autobusem pokračovali do Hrádku u Nechanic. Zde jsme si prohlédli vánočně vyzdobený zámek a dokonce jsme navštívili komnatu, kde se natáčela nová vánoční pohádka. Každý si mohl koupit nějakou maličkost pro vzpomínku na tento výlet. Zpáteční cesta nám rychle utekla, protože jsme si zpívali, pozorovali okolní krajinu a vyprávěli si s kamarády. FOTO zde.

Hana Prokopová, 13.12.2019

SPECIÁLNÍ HODINA TĚLESNÉ VÝCHOVY

V úterý 10. 12. 2019 třeťáci a čtvrťáci měli v adventní hvězdičce úkol, že je čeká speciální hodina tělocviku. Přijel k nám J. Pleva z Vrchlabí - trenér GTMOFS Trutnov a připravil pro nás pestrou cvičební hodinu. Trenér i školáci byli spokojeni. Také jsme postavili a ozdobili vánoční stromeček a provoněli jsme naši třídu levandulí při výrobě voňavých pytlíčků. FOTO zde.

Hana Prokopová, 10.12.2019

ADVENT

V neděli 1. 12. 2019 děti z naší školky i školy v parku TGM zazpívaly tři koledy a zarecitovaly pěknou básničku, která vyzvala pana starostu, aby rozsvítil vánoční strom. Rozzářil se nejenom stromeček, ale i oči všech dětí. Každý zpěváček dostal ořechovou hvězdičku s číslem. Pak se losovalo. Tři šťastlivci si odnesli domů kapra, kterého jim vylovil sám vodník. Bohužel, školáci štěstí neměli. Ve škole i školce teď žijeme nácvikem vánoční besídky. Vyrábíme přáníčka, dárečky a aby nám čekání na Ježíška ubíhalo rychleji, tak si každý den otvíráme hvězdičky a plníme zábavné úkoly. FOTO zde.

Hana Prokopová, 6.12.2019

ČERTOVSKÝ DEN

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 bylo všechno čertovské. Psali jsme čertovskou pětiminutovku, v tělocvičně jsme si zaběhli překážkovou dráhu. Nejrychlejší čertíci byli v 1. třídě Honzík, ve 2. třídě Péťa, ve třetí Adélka a ve čtvrté Maruška. Za svoji rychlost a hbitost dostali čokoládového čertíka. Ostatní za snahu si mohli pochutnat na čertím vejci. Při výtvarné výchově jsme vytvořili pěkné čertíky. Vyvrcholením dne byla návštěva MIKULÁŠE, ANDĚLA a ČERTA. Školáci jim zatancovali čertovský taneček a zazpívali andělskou písničku. Mikulášovi se to líbilo, a tak přimhouřil oči a do pekla si nikoho neodnesli a nakonec i ti zlobivci dostali od anděla balíček - samozřejmě museli slíbit, že se polepší. Tak, aby na to nezapomněli!!! FOTO zde.

Hana Prokopová, 5.12.2019

NEBE, PEKLO, RÁJ

V neděli 8. prosince se od 16,30 hodin uskuteční v Havlovicích předvánoční představení dětí z naší školy a školky. Více na plakátku. Přijďte se podívat. Naši důchodci se mohou přijít podívat také v pátek 6. prosince od 10 hodin, kdy budou naše představení sledovat s okolními školami.

Jaroslav Balcar, 4.12.2019

DÝŇOVÝ DEN

V pátek 25. 10. 2019 jsme šli do školy bez aktovek a měli jsme dýňový den. Školáci byli rozděleni do tří družstev - zelení, žlutí a oranžoví. Za dopoledne prošli tři stanoviště, kde plnili připravené úkoly: v tělocvičně skládali obrázky a probíhali na čas překážkovou dráhu. V družině plnili matematické hádanky a vybarvovali omalovánky a ve třídě vyráběli podzimní ruličku do větru. Nejlépe si vedlo družstvo zelených pod vedením Lucky F. Důležité je, že si to všichni užili! FOTO zde.

Hana Prokopová, 1.11.2019

STÁTNÍ SVÁTEK

V pátek 25. 10. 2019 si žáci třetí třídy připravili pro své mladší spolužáky pohádku od Josefa Čapka - Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen. Dětem se pohádka líbila. Všichni jsme si tak připomněli vznik samostatného Československa. Také jsme u pomníku T. G. Masaryka uctili památku našeho prvního prezidenta. Zpívali jsme naši hymnu a písničku Ach, synku, kterou měl prý pan prezident v oblibě. FOTO zde.

Hana Prokopová, 1.11.2019

KROUŽEK KERAMIKY

Třetí a čtvrtá třída navštěvuje v rámci pracovních činností kroužek keramiky. Děti vede paní učitelka keramiky Eva. Žáci zde rozvíjejí svoji fantazii, jemnou motoriku a učí se rozmanité techniky a způsoby zpracování hlíny. Vyrobí si pěkné dárečky, kterými potěší své blízké. FOTO zde.

Hana Prokopová, 17.10.2019

PODZIM

23. září 2019 jsme přivítali nové roční období - podzim. Povídali jsme si o Hubertské jízdě, výlovu rybníka, zpívali písničky a říkali jazykolam o posvícení, byli jsme na houbách - ty jsme pak malovali. Také jsme využili pěkného počasí a hodinu pracovních činností jsme si udělali v lese. Dětem se povedly moc pěkné výtvory a práce je těšila. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.10.2019

BĚH SPADANÝM LISTÍM

V pondělí 14. 10. 2019 sportovci z celé školy vyrazili na Brandeburk na běh spadaným listím. Letos nám přálo počasí, a tak se všem běželo dobře. A jak to dopadlo? 1. třída - Tomáš V., Honzík Z., Majda Ch. 2. třída - Toník Č., Emil K., Péťa B. 3. třída - Adélka Š., Ondra B., Tonička P. 4. třída - Kuba B., Lucka F., Maruška V. Vítězům gratulujeme a věříme, že je malý dárek s diplomem potěšil. Všichni ostatní dostali za snahu sladkost. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.10.2019

VÝLET NA HRAD

V pátek 4. 10. 2019 jsme se vydali na prvoučnou vycházku na náš hrad. Byli jsme rozděleni do čtyř družstev, cestou jsme plnili úkoly a poznávali části Havlovic. Na hradě nám velice poutavě o historii Vízmburku vyprávěl pan Baudyš. Seznámil nás také se zajímavostmi z hradního života a pověděl, co nového se tady udělalo a co se chystá. Na zpáteční cestě nám dokonce svítilo sluníčko. Ve škole jsme vyhodnotili a odměnili nejúspěšnější družstva - byly to skupiny dětí pod vedením Davida S. a Vojty S. Gratulujeme! FOTO zde.

Hana Prokopová, 8.10.2019

ČTVRŤÁCI HRAJÍ DIVADLO

Čtvrťáci nacvičili loutkové divadlo o zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi. Moc ráda je pochválím, protože se pěkně naučili svou roli, zajímavě postavili kulisy a hlavně působivě loutky vodili. Divadlo se líbilo jak školce, tak i našim mladším spolužákům. Všichni jsme si tak připomněli sobotní Den české státnosti. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.9.2019

LOUTKOVÉ DIVADLO

V pátek 27. 9. 2019 naši školu navštívil loutkoherec pan Bílek. Se svými loutkami nám zahrál Jiráskovy pověsti. Obzvláště 4. třídě se to hodilo, protože teď začínáme číst Staré pověsti české. Všem dětem se příběhy o praotci Čechovi, Krokovi, Kazi, Tetě, Libuši i Bivojovi velice líbily. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.9.2019

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ

2. září jsme se odpočatí a plní energie vrátili po prázdninách do školních lavic. Pomalu se rozkoukáváme a snažíme si učení zpříjemnit. Například jsme pomáhali na Olympiádě seniorů, abecedu jsme si opakovali s tanečkem, anglickou výslovnost jsme trénovali s lízátkem, prohlíželi jsme si Londýn na fotkách od Aničky. Učili jsme se o houbách - nejen na počítači a s atlasy, ale i přímo v lese. Školu jsme si pěkně vyzdobili - na nástěnku jsme namalovali krásné slunečnice a do jídelny, sborovny a na chodbu jsme vytvořili květinové dekorace. A tak nám to rychle utíká a první měsíc máme za sebou. FOTO zde.

Hana Prokopová, 23.9.2019

ROZLOUČENÍ SE ČTVRTOU TŘÍDOU

V pátek 28. 6. 2019 děti dostaly vysvědčení. Čtvrťáci si museli počkat až na desátou hodinu. To jsme se všichni odebrali do kulturního domu. Žáci 4. třídy byli šikovní, ochotní, snaživí, kamarádští - dobře se tady učilo. S posledním havlovickým vysvědčením dostali propisovačku se svým jménem, bloček, záložku, pamětní list a knihu o našem hradu. Paní učitelka s panem ředitelem řekli dětem pár milých slov na rozloučenou. Pak proběhla beseda s panem starostou. Velice mě překvapila Ivetka s Leničkou vynikajícím, vlastnoručně vyrobeným dortem a všichni čtvrťáci nádhernou kyticí a nápaditým polštářem! Všem dětem moc a moc děkujeme za krásné kytičky a milé dárečky. Přejeme školákům i rodičům pohodové prázdniny. Odpočněte si a načerpejte síly do nového školního roku. A páťáci, vy vykročte 2. září pravou nohou! FOTO zde.

Hana Prokopová, 11.7.2019

VÝPRAVA ZA VISÍCÍM SMRKEM

Předposlední školní den jsme si zpestřili výpravou za visícím smrkem mezi Náchodcem a Plovárnou. Líbila se nám chatová osada, našli jsme spoustu kozáků, kousek cesty jsme museli jít řekou a pak jsme obdivovali mohutný smrk, který se drží svými kořeny na skále nad Úpou. Pak jsme se osvěžili v řece. Všichni jsme si výlet užili. FOTO zde.

Hana Prokopová, 28.6.2019

ŠKOLNÍ KONCERT

V úterý 25. 6. 2019 jsme při poslední hodině hudební výchovy uspořádali školní koncert. Děti, které navštěvují ZUŠKU se představily všem spolužákům se svou skladbičkou. Tak jsme slyšeli kytaru, housle, varhany, zobcovou a příčnou flétnu a klarinet. Naši malí virtuozové hráli úžasně! Jejich šikovnost jsme ocenili velkým potleskem a malým dárečkem. FOTO zde.

Hana Prokopová, 26.6.2019

ŠKOLNÍ VÝLET

V pondělí 24. 6. 2019 jsme speciálním autobusem vyrazili na školní výlet. Nejprve jsme navštívili ekologický park v Hájemství. Zde si každý našel svůj strom, prošli jsme Krkonoše, zaujala nás doba rozkladu některých odpadků a velice vtipná meteorologická stanice. Po svačině jsme zajeli na překrásnou přehradu Les Království na Labi a potom konečně do zoologické zahrady. Prohlédli jsme si obrazy Zdeňka Buriana, zvířata ve výbězích i ze safaribusu, prolezli průlezky a něco jsme si koupili na památku. Domů jsme se vrátili se spoustou nových zážitků. FOTO zde.

Hana Prokopová, 26.6.2019

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 vyrazili šikovní předškoláci a školáci do Bělovsi. Vedoucí dopravního hřiště s námi zopakoval značky, dopravní situace a křižovatky a čtvrťáci a dobrovolníci ze 3. třídy si napsali testy. Průkaz cyklisty získalo 11 dětí, nejlépe si vedl Šimon V. Po svačině malí cyklisté jezdili - jsou tu semafory, stopky, kruhový objezd, železniční přejezd... Školáci si tak mohli procvičit v praxi to, co se naučili. Blíží se prázdniny a je potřeba s dětmi stále opakovat dopravní značky a vysvětlovat dopravní situace! FOTO zde.

Hana Prokopová, 20.6.2019

OLYMPIÁDA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOL

Ve středu 12. 6. 2019 se v našem sportovním areálu konala OLYMPIÁDA málotřídních škol v atletice. Ve školních kolech jsme vybrali ty nejlepší závodníky v běhu, skoku a hodu. Závodníci dostali školní úbory a i ve velikém horku bojovali ze všech sil. A jak jsme dopadli? 1. místo - Matyáš D. - 1. třída. 2. místo - Tomáš T. - 4. třída. 3. místo - Emil K. - 1. třída. Jakub B. - 3. třída. Ve vybíjené jsme vybojovali 2. místo. První byly tentokrát Velké Svatoňovice a třetí Batňovice. Vítězům gratulujeme, všem závodníkům děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy a těm ostatním za skvělé povzbuzování. FOTO zde.

Hana Prokopová, 17.6.2019

NÁVŠTĚVA V ÚLE

V pondělí 10. 6. 2019 se žáci, kteří budou od září pokračovat ve studiu na lánské škole, vydali na průzkum této školy. Pan ředitel Petr Kalousek nás mile přivítal, vše nám ukázal, odpověděl na všechny otázky, řekl, co je potřeba poslední týden v srpnu zařídit a předal nám tašky s propagačními materiály a malý dárek. Děti se se školou aspoň trochu seznámily a v pondělí 2. září už budou vědět, do čeho jdou a nemusí se strachovat, že zabloudí. Těší nás, že pan ředitel havlovické žáky chválí. Tak ať i vy děláte naší školičce čest! FOTO zde.

Hana Prokopová, 10.6.2019

KERAMICKÝ KROUŽEK

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme měli poslední keramický kroužek. Vyhodnotili jsme nejzdařilejší soutěžní výrobky. Mezi výtvory třeťáků nejvíce zabodovala Michaelova zeměkoule, Kubovo sluníčko a Kájina kočička. Ve 4. třídě byl nejúspěšnější Jeníkův mobil, Stelin kůň a Denisova miska na mýdlo. Všichni si odnesli medaili a drobné odměny. Posledním výrobkem bylo usměvavé sluníčko - tak ať nám svítí celé prázdniny! FOTO zde.

Hana Prokopová, 6.6.2019

TÝDEN S CHLAPCI Z USA

Poslední květnový týden do 1. třídy chodil Tom a do 4. třídy Michael Murphy z USA. Chlapci bydlí v Texasu, navštěvují tam americkou školu, v neděli chodí do české školy a ještě dálkově studují naši školu. Ve čtvrtek jsme si udělali přírodovědnou vycházku na Podhraď, kde jsme u Vlachů obdivovali čtyřdenní telátko, býky a dozvěděli jsme se něco o kravách chovaných pro mléko. Cestou jsme poznávali stromy, keře i byliny. V pátek do naší tělocvičny přijeli vybraní žáci z úpické zušky a předvedli nám velmi pěkné představení se zpěvy a hrou na hudební nástroje o Vízmburku. Hodně havlovických dětí v programu ZUŠ OPEN účinkovalo nejen u nás ve škole, ale i odpoledne v Úpici. No a Tom a Míša poznali, jak to chodí u nás ve škole, potěšili se s babičkou a dědou, zajeli se podívat do Prahy a po týdnu se zase vrací do USA, kde už mají prázdniny. FOTO zde.

Hana Prokopová, 3.6.2019

ROZESMÁTÝ SVĚT

Každoročně se celá škola účastní výtvarné soutěže Rozesmátý svět, kterou organizuje úpická ZŠ Bří Čapků. Letos děti malovaly na téma - Svět hmyzu. Naši žáci si vedli velice dobře. V kategorii 3. - 5. tříd jsme mezi všemi okolními školami získali tři místa: Jeník B. - 2. místo - Šnečkův domov, Anička H. - 3. místo - Čmeláčí svatba, Maruška V. - 3. místo - Jarní hostina. Vítězové dostali pěkné ceny. Jste šikovní malíři! Obstáli jste ve velké konkurenci! Gratulujeme! FOTO zde.

Hana Prokopová, 24.5.2019

NÁVŠTĚVA ZUŠ ÚPICE

Ve středu 15.5. jsme s 1. a 2. třídou navštívili ZuŠ v Úpici. Prohlédli jsme si výtvarnou a pracovní dílnu. Zazpívali jsme a zatleskali p. učitelce zpěvu a vyslechli malý koncert nejmenších hudebníků. Péťa nám zahrál na housle. Od září někteří z nás budou možná navštěvovat kroužky v Úpici. Zde je pár fotografií.

Jaroslav Balcar, 16.5.2019

BESÍDKA PRO MAMINKY

V úterý 14. 5. 2019 žáci naší školy popřáli maminkám a babičkám ke DNI MATEK formou besídky. Při vystoupení jsme se rozdělili do tří skupin. První zahrála příběh Jarní strom vypráví, druhá pohádku Teta Bedla a třetí pohádku Zlatovláska. Generálku jsme si udělali ráno pro naši mateřskou školku. Odpoledne jsme vystoupení předvedli našim havlovickým babičkám a dědečkům a v podvečer jsme tři pohádky a závěrečnou básničku a písničku zahráli našim zlatým maminkám. Každá maminka dostala dárečky, přáníčko a sladkou pusinku. FOTO zde.

Hana Prokopová, 14.5.2019

SPECIÁLNÍ POSLEDNÍ ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

V pondělí 13. 5. 2019 si paní Vlachová připravila zvláštní hodinu. Děti vyšly před školu na hřiště a tam na zemi ležela zraněná figurantka Káťa. Jela na kole a vrazilo do ní auto, tekla jí krev. Děti vytáhly z auta trojúhelník, vzaly si vesty a gumové rukavice a začaly zraněnou ošetřovat. Je úžasné děti pozorovat, jak jsou šikovné, jak si vědí rady s ošetřením, jak takovou situaci zvládnou. A to je smysl zdravotního kroužku. Doufám, že za rok se naši zdravotníci zase budou zdokonalovat v tom, co se už naučili letos. Jste šikovní, máme z vás radost! FOTO zde.

Hana Prokopová, 13.5.2019

OKRESNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁVODY

V pátek 10. května se konaly okresní zdravotnické závody. Vedoucí zdravotnického kroužku - paní Vlachová - jela s 10 žáky do Trutnova reprezentovat naši školu. Ivetka, Lenka, Anička, Maruška a Pavlík byli sehraný tým a umístili se na krásném 3. místě. Tomáš,Jeník, Jenda, Šimon a Martin obsadili pěkné 6. místo z deseti družstev. Byli tady jen ti nejlepší z okresu, takže konkurence byla veliká. Naši žáci si vedli dobře a ukázali, že umí zraněnému pomoci. FOTO zde. Ostatní žáci v tento den navštívili Batňovice, kde nám naši kamarádi z málotřídní školy zahráli divadlo o řemeslech, z dalekého Mexika a o řeckých bozích. Jejich vystoupení se nám líbilo a odměnili jsme je velikým potleskem.

Hana Prokopová, 13.5.2019

ČARODĚJNICE

V úterý 30. dubna 2019 se havlovické čarodějnice a čarodějové - malí i velcí - vydali Na Výsluní, kde všechny nadpřirozené bytosti dostaly průkaz se svým jménem. Po odříkání kouzelného zaříkávadla jsme se všichni vydali směrem ke hřišti. Cestou jsme házeli škrpálem, běželi slalom mezi košťaty, chodili poslepu podle provázku, skákali v pytlích, namotávali myšky, roztáčeli káču, házeli bramborou... Za splněné úkoly jsme dostali čarodějnické bonbóny. Na hřišti jsme si opekli buřty, obdivovali jsme velikánskou hranici s čarodějkou a utíkali před kouřem. Počasí nám přálo a večer jsme si pěkně užili. FOTO zde.

Hana Prokopová, 2.5.2019

ZDRAVOTNICKÝ VÍCEBOJ

Ve středu 24. dubna 2019 se konal zdravotnický víceboj. Zúčastnilo se ho 15 hlídek mladšího žactva a 7 starších hlídek z Úpice a okolí. Závodníci musí prokázat znalosti při první pomoci, z historie Červeného kříže, dopravy a léčivých bylin. Také musí být rychlí a obratní. Úkoly plní na cestě z lánské školy do Havlovic. Naši školu reprezentovala tři družstva pod vedením obětavé paní Vlachové. 1. hlídka: Iveta P., Jeník B., Lenka B., Pavel K., Maruška V. - 4. místo. 2. hlídka: Tomáš T., Šimon V., Anička H., Jenda V., Martin V. - 3. místo. 3. hlídka: Ema N., Lucka F., Lucka J., Natali D., Káťa V. - 8. místo. Všem soutěžícím děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy. Byli jste skvělí!! Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresní soutěži, která bude 10. května. FOTO zde.

Hana Prokopová, 25.4.2019

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V úterý 30. dubna 2019 se uskuteční tradiční Čarodějnický pochod. Vycházíme od trafostanice u Ševerů v 17,30 hodin. Cestou budeme plnit tradiční čarodějnické úkoly. V 19 hodin hasiči zapálí vatru. Více se dozvíte na přiloženém plakátku. Za pořádající ZŠ a MŠ Havlovice a SDH Havlovice Vás všechny srdečně zveme!

Jaroslav Balcar, 23.4.2019

VELIKONOCE

Ve škole jsme si povídali o velikonočních tradicích, vyprávěli jsme si Ježíšův příběh a četli Erbenův Poklad. Dozvěděli jsme se, jak slaví Velikonoce v jiných zemích. Při pracovním vyučování a při keramice jsme vyráběli zajíčky, kohoutky a kuřátka. Nejvíce se ale děti těšily na turnaj ve vybíjené. Soutěžili jsme po třídách. V 1. třídě vyhrál Péťa B., ve 2. třídě Ondra B., ve 3. třídě Kuba B. a ve 4. třídě Pavel K. Celoškolní vybiku vyhrála Lucka F. Někomu přálo štěstí víc, někomu méně, vyhrát může jenom jeden. Vítězové dostali velikonočního zajíčka. Snažili se ale všichni, a tak byli odměněni čokoládovým vajíčkem. FOTO zde. Přejeme všem pohodové a prosluněné velikonoční svátky!

Hana Prokopová, 17.4.2019

IGELITIÁDA

Ve středu 10. dubna 2019 jsme oslavili Den Země. Povídali jsme si o ochraně životního prostředí, promítli video o třídění a recyklaci odpadů, při prvouce jsme dělali pracovní list, ve kterém jsme záplatovali ozónovou díru. Do truhlíků před školou jsme vysadili nové kytičky. Po svačině jsme se rozdělili na dvě skupiny. První šla na Králův kopec, druhá na Picimberk. Nasbírali jsme tři velké pytle odpadků - pokakaná plína, lahev od oleje, dráty, fólie, kelímky, cigarety, plastové lahve... Školáci byli velice snaživí a byli rádi, že jsme naši vesnici aspoň trochu vyčistili. FOTO zde.

Hana Prokopová, 10.4.2019

SPECIÁLNÍ HODINA

V úterý 9. 4. 2019 se v rámci dne učitelů Martin Vlach rozhodl, že bude vyučovat hodinu tělesné výchovy. Vzal si na pomoc ochotnou maminku a dědečka a připravili si pro celou školu střelbu z luku, kuše a foukačky. Žáci se tedy rozdělili na tři stanoviště a pod přísným a odborným dohledem si všechno zkusili. Hodina se nám všem velice líbila. Vlachom děkujeme za precizní přípravu a čas, který nám věnovali. FOTO zde.

Hana Prokopová, 9.4.2019

UKONČENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU

10 plaveckých lekcí uplynulo rychle jako voda a v pátek 5. dubna 2019 jsme jeli do trutnovského bazénu naposled. Všichni plavci se zúčastnili závodů a dostali mokré vysvědčení s pokyny pro bezpečné plavání. Na stupních vítězů stanuli v jednotlivých kategoriích tito žáci: Péťa B., Emil K., Káťa V. - Adélka Š., Natálka F., Tonička P. - Lucka F., Maruška V., Barča K. - David Š., Lenka B., Linda D. Mezi nejvytrvalejší plavce se zařadili Tomáš T., David S., Lukáš V., Lucka F. a Lenka B. Gratulujeme těm nejlepším! Avšak důležité je, že se všichni v plavání zdokonalili, že nás učitelé plavání chválili za snahu i za chování, prostě, že se nám plavání líbilo a za rok se budeme opět těšit! FOTO zde.

Hana Prokopová, 9.4.2019

SMRŤAČKA JE VYNESENA - JARO JE TU

V neděli 7. dubna jsme se tradičně sešli v 15 hodin u dřevěné lávky. Vyrazili jsme směrem k parku U Pichů a tam zazpívali a zatančili nejen rodičům a známým, ale všem, kterým se tato tradice líbí. Děkujeme všem příchozím, že s námi každoročně přicházejí vítat jaro, a že nás je čím dál tím víc. Doufejme, že nás i počasí vyslyší, a že již bude jen krásně. Fotografie najdete zde.

Jaroslav Balcar, 8.4.2019

DEN UČITELŮ

28. března si každoročně připomínáme narození Jana Ámose Komenského. Děti se přemění na učitele a zkusí si, jaké to je stát před plnou třídou a zvládnout 26 dětí ve dvou odděleních. Někdo je pro učitelské povolání jako stvořen, jiný se zase učitelem radši nestane. Všichni čtvrťáci si perfektně připravili vybranou hodinu a opravdové paní učitelce tím udělali radost. Na fotkách můžete vidět, s jakým zápalem děti učily. Ostatním žákům se zpestřené hodiny také líbily. FOTO zde.

Hana Prokopová, 2.4.2019

VYNÁŠENÍ SMRŤAČKY

V neděli 7. dubna se koná tradiční vynášení smrťačky. Sejdeme se U Lávky na horním konci obce v 15 hodin. V tradičním průvodu půjdeme do vsi. Cestou v parku U Pichových předvedou děti jarní vystoupení. Dojdeme k betonovému mostu, kde zapálíme smrťačku a rozloučíme se s ní. Zveme naše spoluobčany k hojné účasti. Plakát je zde.

Jaroslav Balcar, 1.4.2019

KULTURA

V úterý 12. března 2019 jsme navštívili úpické divadlo. Taneční obor ZUŠ A. M. Buxton tu vystoupil se spoustou pěkných tanečků. Kurážný čtvrťák Pavlík si dokonce šel na jeviště zatancovat s Milanem Peroutkou. Autobus, který nás dovezl na náměstí, jsme zaplatili z peněz vydělaných při vánoční besídce. A čtvrťáci si ve třídě pro své mladší kamarády připravili malé divadélko o sněžence. Děti se tak seznámily s prvními jarními kytičkami. FOTO zde.

Hana Prokopová, 14.3.2019

MASOPUST

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsme se převlečení za masky vydali na Králův kopec. Zde jsme zatančili masopustní tanečky a průvod masek odešel ke kulturnímu domu. Tady jsme zpívali a tancovali lidové písničky. Vše jsme potom zopakovali u školy. Děti za odměnu dostaly masopustní koblihu a teplý čaj. Pak se na hřišti rozhýbaly při diskotéce a s chutí se pustily do plnění úkolů na osmi stanovištích. Ti školáci, kteří dané disciplíny splnili, si došli ke stánku pro balíček dobrot. Všichni odcházeli domů spokojeni. FOTO zde. Podívejte se také na reportáž Televize JS.

Hana Prokopová, 4.3.2019

Masopust v Havlovicích

Ve čtvrtek 28. února se uskuteční tradiční masopustní průvod obcí Havlovice. Začínáme v 16 hodin na Králově kopci a pokračujeme ke škole a na hřiště, kde budou pro děti připravené soutěže a úkoly o ceny. Přijďte v maskách, užijeme si masopustní zábavu a tradiční občerstvení. Zde je plakátek. Akci pořádá ZŠ a MŠ Havlovice a TJ Sokol.

Jaroslav Balcar, 26.2.2019

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

21. ledna 2019 byl zahájen zdravotnický kroužek. Ten již dlouhá léta na naší škole šikovně vede paní Petra Vlachová, která před mateřskou dovolenou pracovala na záchranné službě v Trutnově. 14 dětí ze 3. a 4. třídy se schází každé pondělí po vyučování a připravují se na zdravotní soutěž - učí se obvazové techniky a základy první pomoci. Školáci jsou šikovní a pracují s chutí. A co je hlavní, že své dovednosti budou moci využít nejen na soutěžích, ale i v běžném životě. FOTO zde.

Hana Prokopová, 11.2.2019

MRAZIVÉ POLOLETÍ

Leden byl ve znamení pololetních písemných prací. Většina dětí se doma poctivě učí, opakuje si a snaží se ze všech sil testy napsat co nejlépe. Věřím, že žáci najdou na vysvědčení známky, se kterými budou spokojeni a které odpovídají jejich vynaloženému úsilí. Učení jsme si proložili i bruslením, lyžováním, návštěvou krmelce a plaváním. A po pololetních a jarních prázdninách se s chutí pustíme do další práce a tam, kde to půjde, se polepšíme. FOTO zde.

Hana Prokopová, 30.1.2019

PLAVECKÝ VÝCVIK

V pátek 11. ledna 2019 jsme zahájili plavecký výcvik. Všichni žáci od 1. do 4. třídy společně s těmi nejstaršími ze školky pojedou na deset plaveckých lekcí. Jezdíme speciálním autobusem, který nás zaveze až před trutnovský bazén. Učitelé plavání si rozdělili děti do 4 družstev podle jejich plaveckých dovedností. Každý se tak bude moci zlepšovat podle svých individuálních možností. Děti se na plavání vždy těší, a to je dobře! FOTO zde.

Hana Prokopová, 21.1.2019

NÁVŠTĚVA KRMELCE

V úterý 15. 1. 2019 jsme se vydali ke krmelci Pod Homoli. Někteří žáci jezdí lyžovat, a tak zbytek dětí se šel také provětrat. Přinesli jsme zvířátkům ke krmelci něco dobrého na zub. Cestou jsme pozorovali stopy v čerstvě napadlém sněhu. Viděli jsme stopy psa, kočky, slepice, srny a hraboše. Užili jsme si čerstvě napadlý sníh. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.1.2019

Měřeno od 5.4.2016