ZŠ Havlovice - aktuality 2021

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Školní vzdělávací program     Školní řád     Prázdniny     Projekty


VÁNOČNÍ ČAS

Letos byl ten školní adventní čas trochu jiný. 1. a 2. třída byla v karanténě, a tak jsme si to užívali jenom se třeťáky a čtvrťáky. Každý den jsme plnili úkoly z našeho adventního kalendáře, zpívali, soutěžili, hádali hádanky, vyráběli jsme dárečky, hráli anglické domino, navštívili jsme krmelec a přilepšili zvířátkům... Poslední den jsme si přečetli příběh o Vánocích, které nechtěly být (a my určitě budeme lepší, aby Vánoce přišly). Vyprávěli jsme si o vánočních obyčejích a některé jsme i vyzkoušeli, s chutí jsme si zazpívali známé koledy a Sally, Péťa, Maty a Káťa nám koledy krásně zahráli na kytaru, housle, varhánky a flétnu. Ochutnávali jsme dobré cukroví. No a samozřejmě jsme se nejvíce těšili na rozbalování dárků od našich kamarádů. I já jsem našla pod stromečkem dárečky a moc za ně děkuji. podívejte se na obrázky.
Přeji všem pěkné vánoční svátky plné pohody a radosti, všechno nejlepší do nového roku - hlavně hodně zdraví a doufám, že se všichni 3. ledna sejdeme zdraví a spokojení ve škole.

Hana Prokopová, 22.12.2021

ČERTOVSKÁ DRÁHA

V pátek 3. prosince 2021 jsme v tělocvičně připravili čertovskou překážkovou dráhu o nejrychlejšího čertíka. A kdo se jím stal? 1. třída - Kuba P. 2. třída - Matyáš K. 3. třída - Honza Z. 4. třída - Matyáš D. Vítězové byli odměněni čokoládovou figurkou, všichni pak dostali od Mikuláše, který nás s anděly a čerty navštívil, balíček plný ovoce a sladkostí. Andělé se na hodné děti usmívali, těm zlobivým domlouval čert. Děti slíbily, že se polepší. Tak hlavně, aby na svůj slib nezapomněly. Děti milé návštěvě na oplátku zazpívaly, zarecitovaly básničku a zatančily hezký taneček. Mrkněte na obrázky.

Hana Prokopová, 3.12.2021

ADVENT

Třeťáci a čtvrťáci vyrobili pro maminky pěkný obrázek z přírodnin. Máme oživené hodiny tělesné výchovy. Malou změnu přinesl Michal Sobotka - student pedagogické fakulty, který do našich hodin dochází jednou týdně. Vyrobili jsme si adventní kalendář a každý den otvíráme okénko a plníme úkoly. Ti nejlepší jsou pak odměněni sladkou dobrotou. Vyráběli jsme čerty při keramice i při výtvarné výchově. Pěkně nám to utíká. FOTO zde.

Hana Prokopová, 3.12.2021

STÁTNÍ SVÁTEK

V úterý 26. 10. 2021 jsme si připomněli vznik samostatného československého státu. Třeťáci pro své mladší spolužáky moc pěkně zahráli scénku od pana Čapka "Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen". Dále jsme si povídali o T. G. Masarykovi, ukazovali jsme si obrázky na počítači a u pomníku TGM jsme zazpívali naši hymnu a Masarykovu oblíbenou písničku Ach, synku. Věříme, že si děti něco zapamatují a budou vědět, proč jsme 28. října doma. FOTO zde.

Hana Prokopová, 5.11.2021

BĚH SPADANÝM LISTÍM

V úterý 19. 10. 2021 jsme za slunného počasí vyrazili do Doleček. Po nástupu a poctivé rozcvičce jsme odstartovali po třídách běh spadaným listím. A jak to dopadlo?
1. třída: Kuba, Jirka, Emička
2. třída: Tobiáš, Matyáš, Ondra
3. třída: Honzík, Tom, Eliška
4. třída: Matyáš, Tonda, Emil.
Snažili se všichni, ale zvítězit může jenom jeden. Vítězům gratulujeme! FOTO zde.

Hana Prokopová, 19.10.2021

OSLAVA DEVADESÁTIN

V pondělí 18. 10. 2021 jsme zorganizovali oslavu pro bývalou paní ředitelku havlovické školy - paní Věru Jarovou. 10. září totiž oslavila své devadesáté narozeniny. Nyní bydlí v Úpici v Beránku, a tak velice ráda pozvání do havlovické školy přijala a s láskou zavzpomínala na svá ředitelská léta. K jejím kulatým narozeninám jí popřál nynější pan ředitel, občanská komise a její bývalé spolupracovnice. Po slavnostním přípitku a malém občerstvení jsme si s paní Jarovou pěkně popovídali. Obdivovali jsme její paměť. Dvě hodiny milého setkání utekly jako voda a pan ředitel ji s drobnými dárky odvezl zpět do Úpice. Kdo paní Jarovou zná, tak si určitě na ni po přečtení těchto řádků taky vzpomene. Přejeme jí do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. FOTO zde.

Hana Prokopová, 19.10.2021

PODZIMNÍ AKTIVITY

V září třetí a čtvrtá třída zahájila keramický kroužek. Při pracovním vyučování jsme vyráběli zvířátka z kaštanů a "upekli" jsme si papírové posvícenské koláče. Ve čtvrtek 14. 10. 2021 jsme navštívili rybárnu, kde jsme se od pana Hofmana dozvěděli spoustu zajímavostí o výlovu, o rybách a jejich nepřátelích a dokonce jsme spatřili krásného jesetera. Povídali jsme si o vodním pychu, což se nám bude hodit při učení vyjmenovaných slov. Pak jsme přešli na pilu, kde nás provedl pan Vosáhlo. Viděli jsme katr v činnosti, zásobník pilin, stroje na broušení, řezání, hoblování a na výrobu násad. Ukázali jsme si list pily, který vypadá úplně jinak, než list v knize, nebo na stromě. Bylo to zajímavé dopoledne, které se nám líbilo. Jsme rádi, že nás na pile i na rybárně mile přijali a provedli. FOTO zde.

Hana Prokopová, 15.10.2021

DIVADLA

Ve středu 22. 9. 2021 naši školu navštívili loutkoherci z Hradce Králové. V mateřské školce nám v moderním pojetí předvedli pohádku O dvanácti měsíčkách. Dětem se pohádka líbila a mohly si při ní zopakovat názvy měsíců. Ve čtvrtek 23. 9. 2021 si čtvrťáci a třeťáci připravili pro své mladší spolužáky loutkový příběh o smrti knížete Václava. Můžu je pochválit, jak pěkně loutky vodili a k tomu bez ostychu mluvili. Ostatní školáčci se alespoň dozvěděli, proč 28. září slavíme Den české státnosti. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 29.9.2021

POMOC PŘI OLYMPIÁDĚ SENIORŮ

Hned 2. září 2021 třeťáci a čtvrťáci pomáhali při organizaci Olympiády starších a dříve narozených, kterou tradičně uspořádala Místní akční skupina Království - Jestřebí hory ve spolupráci s TJ Sokol Havlovice. Havlovičtí školáci ochotně podávali míčky a válečky, fandili, radili. Jako odměnu dostali kofolu a nanuk. Všichni jsme viděli, jak je dobré udržovat své tělo v kondici, pohybovat se, sejít se s přáteli, popovídat si. Leckterý mladík by mohl olympionikům jejich elán závidět! ZDE.

Hana Prokopová, 15.9.2021

POZNÁVÁME NAŠE OKOLÍ

Aby nám zářijové dny příjemně utíkaly, vydali jsme se na průzkum našeho okolí. Seznámili jsme se s informacemi na poznávacích tabulích u školy, zašli jsme do Svobodného a vyprávěli si pověst o úpických rytířích, byli jsme u Sparty nebo na Výhledě, kde jsme si ukázali žentour. Při angličtině jsme se učili těžkou výslovnost s lízátkem. Myslím, že se nám začátek roku vydařil. Podívejte se na obrázky.

Hana Prokopová, 15.9.2021

EXKURZE NA VÝSTAVU A K VODOJEMU

V pátek 10. září 2021 jsme jeli autobusem na výstavu domácího zvířectva na Podrač. Líbilo se nám, že pan Balcar nám povídal o krmení domácích zvířat a péči o ně, o kohoutovi, holubovi a králících. Viděli jsme jejich měření a vážení, mohli jsme si je i pohladit. Dostali jsme časopis a klíčenku. Domácí mazlíčci se nám moc líbili. A v úterý 14. září jsme se vydali za krásného počasí na Králův kopec. Zde nám pan starosta povídal o našem vodojemu. Dokonce jsme viděli i nový vrt a mohli se jít podívat dovnitř na velikáský bazén plný pitné vody, která se odtud dostává k havlovickým občanům. Pak jsme pokračovali do Muchova, kde se nachází prameny naší pitné vody. Viděli jsme nově opravenou a oplocenou budovu, čerpadla i nádrže. Od pana starosty jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. FOTO ZDE.

Hana Prokopová, 15.9.2021

1. ZÁŘÍ

Vážení rodiče a děti. Ve středu 1. září se opět vracíme do naší školy. Hned ráno se musíme otestovat, abychom mohli zahájit školní výuku. Můžete hned využít školní družinu, která bude otevřena od 6,30 hodin a odpoledne do 15 hodin. Ostatní neprvňáčci přijďte prosím v 7,45 hodin, abych vás mohl otestovat a hned poté půjdu uvítat prvňáčky. Ve společných prostorách školy máme nosit roušky, proto je noste s sebou. Pokud budeme sedět v lavici, zpívat či cvičit, tak je mít nemusíme. Budeme se testovat ještě 6.9. a 9. 9. a pak se uvidí. Bližší informace najdou rodiče v dokumentech, které děti dostanou ve středu. Přeji všem, ať vykročíme správnou nohou a školní rok nám začne v klidu a pohodě.

Jaroslav Balcar, 30.8.2021

VYSVĚDČENÍ

Ve středu 30. 6. 2021 žáci 1. - 3. třídy dostali vysvědčení. Povídali jsme si o tom, co hezkého nás čeká o prázdninách, ale i o různých nebezpečích a nástrahách. Čtvrťákům jsme zazpívali jejich oblíbené písničky. Po svačině jsme se vydali do kulturního domu, kde nás již čekal pan starosta. Zde jsme slavnostně předali vysvědčení našim čtvrťákům. Ode mne, od pana ředitele i od pana starosty slyšeli pár milých slov a rad. Dostali pamětní list, tužku se svým jménem, pěknou knížku a sešit. Adélka za samé jedničky ještě obal na notebook. Všem děkujeme za nádherné květiny, různé dobrůtky a milé dárečky. Všem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, radosti a pohody. Odpočněte si, načerpejte síly a 1. září se zase do učení s chutí pustíme! Foto ZDE.

Hana Prokopová, 1.7.2021

PŘEKVAPENÍ

Čtvrťáci si pro mě připravili na poslední den příjemné překvapení. Pozvali mě na hřiště, kde měli prostřený stůl, na něm různé dobroty a vlastnoručně upečené a ozdobené mufíny - smajlíky. Ani já jsem nepřišla s prázdnou a přinesla jsem preclíky a bonboniéru. Chvilku jsme hodovali, potom jsem musela hádat hádanky a povídali jsme si. Pak jsem dostala úžasný dárek - poukaz na masáž. Nakonec jsme "bouchli šampáňo" a popřáli si, ať se jim na Hořičkách a v Úpici daří, aby prvního září vykročili pravou nohou a aby na havlovickou školičku vzpomínali v dobrém a někdy nás přišli navštívit. Milí čtvrťáci, udělali jste mi velikou radost, překvapili mě, potěšili. Bylo to moc pěkné odpoledne. Určitě na tuto akci nezapomenu a budu na Vás vzpomínat jako na skvělou třídu. Ještě jednou děkuji a přeji Vám krááásné a pohodové prázdniny plné sluníčka a radosti! Foto ZDE.

Hana Prokopová, 1.7.2021

KONCERT

V úterý 29. června 2021 jsme si při odpolední hudební výchově udělali pěkný koncert. Děti, které chodí do ZUŠKY se nám představily s jednou skladbičkou. Tak jsme si vyslechli Saly, Adélku a Toničku na varhánky, Matyáše na kytaru, Verunku a Péťu na housle, Káťu na flétnu a Eliška nám zazpívala. Děkujeme za pěkný hudební zážitek. Podívejte se na obrázky.

Hana Prokopová, 29.6.2021

OLYMPIÁDA

V úterý 29. 6. 2021 jsme uspořádali atletické závody. Bohužel letos nepřijely málotřídní školy z Batňovic, ani z Velkých Svatoňovic. Tak jsme soutěžili všichni Havlováci - běh na 50 m, vytrvalostní běh, hod a skok do dálky. A kdo se umístil mezi nejlepšími? 1. třída: Tobiáš, Verunka a Matyáš, Ondra. 2. třída: Honzík, Tomáš, Majda a Eliška. 3. třída: Matyáš, Toník, Emil. 4. třída: Adélka, Kristýnka, Ondra. Počasí nám přálo, a tak jsme si v písku zahráli přehazovanou. Všichni sportovci dostali za snahu zmrzlinu. V tělocvičně jsme si zahráli ještě vybíjenou jeden proti všem. Tady nejlépe hráli Adélka, Matyáš, Toník, Matyáš a Honzík. Všem vítězům gratulujeme! Foto ZDE.

Hana Prokopová, 29.6.2021

NÁŠ DRUHÝ VÝLET

V pondělí 28. 6. 2021 jsme vyjeli všichni z havlovické školy i školky do Mladých Buků do Baldova světa. Po svačince, kterou jsme si snědli v altánku, jsme 2 hodiny drandili na bobové dráze. Sjeli jsme si to asi dvanáckrát a když jsme se potkávali, volali jsme na sebe "Ahóóój!". Pak jsme přešli na trampolíny a po obědě jsme skotačili ve velikém hradě jako opičky, prošli jsme bludiště, sjeli dráhu na nafukovacím kole. Kdo chtěl, tak se v horkém počasí zchladil v brouzdališti, odkud byla krásně vidět Sněžka. Dětem se také líbilo vypouštění vody z hrází a roztáčení mlýnků na potůčcích. Někdo navštívil kozičky. Každý si to tady užil. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 28.6.2021

VÝPRAVA DO VČELÍNA A NA NÁŠ HRAD

V pátek 25. 6. 2021 jsme se všichni vydali na Podhraď, kam nás pozvali včelaři Vavříkovi. Přiblížili nám práci včel a včelaře, poukázali na důležitost včel v přírodě. Prošli jsme si voňavý včelín, zatočili klikou medometu, obdivovali práci včel ve skleněném úlu, hledali trubce. Také jsme si mohli ochutnat čerstvý med přímo z plástve. Dále jsme pokračovali na Vízmburk, kde jsme se pod stříškou nasvačili. A pak se spustil ohromný liják. Proudy vody se valily z hradních střech. Za chvíli déšť ustal a pan ředitel - jako pán hradu - nás provedl celým hradem a poutavě nám povídal o jeho historii. Do školy jsme dorazili už bez deště. Myslím, že nám dešťové kapičky výlet nepokazily a že jsme zase o něco moudřejší. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 25.6.2021

VÝLET NA FARMU WENET A DO MUZEA MERKURU

V úterý 22. 6. 2021 celá škola i školka vyjela speciálním autobusem do Broumova za zvířátky na farmu Wenet. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli zvířátka prohlížet a dokonce i krmit, něco zajímavého jsme si o nich přečetli a zbyl i čas na dětský koutek. Obdivovali jsme krásné kosatce, které zrovna kvetly. V altánku jsme si pochutnali na řízku, který nám připravily paní kuchařky. Pak jsme odjeli do Police, do muzea Merkuru. Děti obdivovaly úžasné stavby ze stavebnice Merkur a dokonce si mohly zkusit něco smontovat. Dále nás tady zaujaly vláčky, Ocelové město, Petřín a dřevěné hračky. Plni neopakovatelných dojmů jsme nastoupili do autobusu a s písničkou nám cesta zpátky do Havlovic rychle utekla. Výlet se všem moc líbil. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 22.6.2021

DALŠÍ ČERVNOVÉ AKCE

Ve čtvrtek 10.6. jsme po obědě se 3. a 4. třídou pozorovali částečné zatmění Slunce. Na poslední keramice jsme vyrobili prázdninovou rybičku. Při prvouce jsme pozorovali vývoj fazole a rozmnožili jsme si rýmovník a kopřivu řízkováním. Čtvrťáci si napsali poslední písemku v Havlovicích a udělali si tablo s beruškou. Čtyři čtvrťáci se také byli podívat na lánské škole, aby věděli, co je po prázdninách čeká. Ve čtvrtek jsme vyrazili vláčkem poznávat části Havlovic. Dětem se projížďka moc líbila. Obrázky jsou ZDE.

Hana Prokopová, 17.6.2021

UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY

Ve středu 16. 6. 2021 se všichni školáci vydali k Mandli. U řeky na nás čekali hasiči se svými třemi vybavenými auty. Pan Dvořáček nám vyprávěl o práci hasičů, o vybavení aut, pozval nás do hasičského kroužku, ukázal hasičskou uniformu, oblek na sklepávání vos a odpovídal na naše otázky. Emil - jako malý hasič - si vyzkoušel zpevněná nosítka a dokonce ho vsunuli do přívěsu za čtyřkolku. Ta by zraněného mohla odvézt třeba k vrtulníku. Bylo velké teplo, a tak největším zážitkem bylo, že si děti mohly vyzkoušet stříkačku - jako by opravdu hasily a potom, kdo chtěl, mohl se proběhnout pod kapičkami vody a osvěžit se. Moc děkujeme našim hasičům za pěkné zpestření posledních školních dní. Akce se všem moc líbila. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 16.6.2021

POLICEJNÍ VÝCVIK PSA

V pondělí 14. 6. 2021 jsme celá škola, školkáčci i školáci,viděli na hřišti výcvik tří policejních psů. Pes šel u nohy, nebo mezi nohama, zastavil, čekal na povel, přinesl míček, poslouchal na slovo. Dále jsme pozorovali zloděje, který střílel a pes ho doběhl a povalil na zem. Zloděj se nesměl hnout, nebo by ho pes zase zastavil. Všem se nám tajil dech, když jsme viděli, co všechno vycvičený pes dokáže. Potom pejsek našel dva předměty, které mu děti schovaly. Také jsme viděli spoustu zbraní, které policisté při zásahu používají. Na závěr si každé dítko mohlo pejska pohladit. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek. Moc děkujeme za návštěvu! Pejsci od nás dostali pár piškotů jako odměnu za vynikající výkony. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 15.6.2021

PROHLÍDKA SANITY

V úterý - na Medarda - jsme měli jedinečnou příležitost prohlédnout si auto Báňské záchranné služby a promluvit si se záchranářem. Jeho práce určitě není jednoduchá, je rozmanitá. A hlavně - pomáhá zachraňovat lidské životy. Škoda, že jsme letos kvůli coronaviru nemohli mít zdravotnický kroužek, kde bychom se naučili základy první pomoci. Nejvíce nás zaujaly nafukovací dlahy a nosítka. Nejdůležitější pro nás - děti - je správně zatelefonovat na číslo 155. Ledacos ze základů první pomoci známe, ale lepší bude, když to nebudeme muset použít. Proto teď, v prázdninovém čase, se všichni chovejme ukázněně, ohleduplně, podle pravidel, nebuďme zbrklí, nepozorní a dávejme na sebe i na druhé pozor! Foto ZDE.

Hana Prokopová, 8.6.2021

DĚTSKÝ DEN

První červnový den se nám pěkně vydařil. Byl to den plný soutěží, her, písniček a zábavy. Také jsme vyhodnotili celoroční hru na vyjmenovaného prince. Letos ve třetí třídě zvítězil Toník Č. a Péťa B. Ve čtvrté třídě vyhrály tři princezny - Natálka F., Adélka Š. a Tonička P. Násobilkovým gólmanem se stal Toník Č. V poznávání lučních květin nejlépe dopadla Adélka Š. (poznala 18 květin z 20) a ze třeťáků Toník Č. - (poznal 15 květin z 20). Nejvěrněji namaloval bylinu Emil K. Vítězové byli odměněni medvídkem plným dobrých bonbónů. A tak jsme si MDD i ve školních lavicích pěkně užili. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 1.6.2021

OMEZENÉ AKCE

Sice jsme poslední dubnovou noc nešli v čarodějnickém průvodu,ani jsme nezapálili velikou hranici za školou, ale alespoň jsme si čarodějnice namalovali a nalepili. Také jsme si o nich něco přečetli. Po dlouhé době jsme pracovali s hlínou v keramickém kroužku. Ani maminkám jsme letos kvůli coronaviru nenacvičili besídku. Tak jsme jim připravili alespoň malý dáreček v podobě voňavé lahvičky a pěknou básničku. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 11.5.2021

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

V úterý 27. 4. se konal zápis dětí do naší 1. třídy. Museli jsme dodržovat hygienické podmínky a trochu omezit úkoly, které děti každoročně plní. S maminkami a tatínkem přišlo celkem 9 dětí. Za splnění úkolů dostávaly děti části obrázku, ze kterých si nakonec slepily pamětní list. Dětem se ve škole líbilo a věříme, že tomu bude stejně i v zářijových dnech. Foto ZDE.

Jaroslav Balcar, 3.5.2021

DEN ZEMĚ

V naší škole se uskutečnilo tradiční připomenutí Dne Země. Ráno 22. 4. jsme si pouštěli vzdělávací film o třídění a recyklaci papíru, plastů, skla a kovů. Po svačině jsme se vydali ve třech směrech do okolí Havlovic sbírat odpadky. Je velká škoda, že 14 dní po této akci nacházíme odpadky v místech, kde bylo úplně čisto. Mrzí nás, že my děti sbíráme odpadky po dospělých - krabice od pizzy, láhve od piva, plechovky od Tigeru, krabičky od cigaret a podobně. Dospěláci, zamyslete se nad sebou!!! Den Země v Havlovicích připomínají naše obrázky.

Jaroslav Balcar, 3.5.2021

OD PONDĚLÍ NASTUPUJEME

Od pondělí 12. dubna nastupují všichni žáci ZŠ a předškoláci v MŠ. Školní jídelna opět vaří i pro cizí strávníky. Všichni rodiče již obdrželi bližší informace. Povinné testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek před školou.

Jaroslav Balcar, 8.4.2021

ZÁPIS DO ZŠ V HAVLOVICÍCH

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ původně plánovaný na 6. dubna se přesune na 27. dubna. Budeme doufat, že v tomto termínu budeme moci udělat zápis prezenčně jako v minulých letech.

Jaroslav Balcar, 25.3.2021

UZAVŘENÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Od pondělí 1. března minimálně do 19. března jsou všechny školy České republice uzavřeny. Týká se to rovněž ZŠ i MŠ Havlovice a také školní jídelny - pro veřejnost se nevaří.

Jaroslav Balcar, 27.2.2021

ZÁVADA NA TOPENÍ JE ODSTRANĚNA

Závadu na topení se podařilo odstranit. Díky tomu mohou od středy 24. února nastoupit všechny děti do MŠ i do ZŠ. Veškerá omezení jsou tedy zrušena. Do mateřské školy už mohly nastoupit všechny děti, naše kuchyň vaří opět i pro cizí strávníky.

Jaroslav Balcar, 23.2.2021

OMEZENÍ V NAŠÍ MŠ

Z personálních důvodů mohou navštěvovat naši MŠ až do odvolání jen děti obou pracujících rodičů. V ZŠ a MŠ zajišťujeme obědy pro děti dovozem z místní restaurace. Svačiny zajišťujeme sami. Tento stav potrvá do návratu obou kuchařek a paní učitelky Andršové do práce. Rodiče budeme včas informovat o změně. Zároveň ani v týdnu od 15. do 19. 2. se nebude vařit pro veřejnost.

Jaroslav Balcar, 12.2.2021

Měřeno od 5.4.2016