ZŠ Havlovice - aktuality 2023

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Školní vzdělávací program     Školní řád     Prázdniny     Projekty


VÁNOČNÍ DEN

V pátek 22. 12. 2023 jsme se všichni těšili do školy. Čekalo nás povídání o vánočních tradicích, některé vánoční zvyky jsme si vyzkoušeli, povídali jsme si o Vánocích v jiných zemích, o třebechovickém betlému, zpívali jsme české koledy a poslechli jsme si od Verči a Rustema i ukrajinskou koledu. Plnili jsme poslední úkoly z adventního kalendáře a přečetli jsme si pohádku o tom, co by se mohlo stát, kdyby děti zlobily. Po svačině se děti dočkaly. Sešli jsme se u stromečku, pod kterým na každého čekal dáreček. I my dospěláci jsme tam něco našli. Moc děkujeme za milé překvapení. Když se děti potěšily se svými dárečky, tak se čtvrťáci pochlubili se svými prezentacemi, které vytvořili v rámci hodin výpočetní techniky. Moc se jim to povedlo! Podívejte se na fotoreportáž. Přejeme všem - rodičům i dětem pohodové prázdniny, hodně dárků pod stromečkem a všechno nejlepší do nového roku 2024!

Hana Prokopová, 23.12.2023

SETKÁNÍ S HAVLOVICKÝMI PÁŤÁKY

V úterý 19. 12. 2023 jsme pozvali do naší školy havlovické páťáky. U čaje s cukrovím jsme si pěkně popovídali o tom, na co rádi vzpomínají, co je trápí, čtvrťáci měli spoustu dotazů, na které jim páťáci odpovídali. Ráda jsem slyšela, že nezlobí, že si drží stejné známky jako v Havlovicích a že prostě naší škole nedělají ostudu. Popřáli jsme si pohodové prázdniny a na cestu si děti mohly vzít bonbón z našeho adventního kalendáře. Setkání se vydařilo. Podívejte se na fotky.

Hana Prokopová, 20.12.2023

KOUZELNÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

V úterý 12. prosince se uskutečnila od 16:00 a od 17:30 hodin dvě předvánoční představení dětí ze základní školy ve školní tělocvičně s názvem Kouzelný adventní kalendář. Divadelně taneční představení připravily děti společně s učitelkami, asistentkou a ředitelem školy. Pro zvířátka v lese byl ukryt adventní kalendář v šiškách stromů. Zajíci objevili mrkev, tvrdý rohlík a jablko, pak také obrázek čerta a Mikuláše. Na představení vystoupili datlové. Lišky zahrály pohádku o Budulínkovi. Medvědi objevili v šišce med. Na závěr ozdobily děti zvířátkům stromeček mrkvemi a jablky. Děti společně zazpívaly rodičům píseň Vánoční strom a ředitel popřál krásné a pohodové Vánoce. Rodiče nešetřili potleskem ani chválou. Obě představení se povedla, což dokládají i naše obrázky.
Slovo ředitele: "Vytvořili jsme v tělocvičně takové malé útulné divadlo. Rodiče ocenili, že jsme zahráli v týdnu a dvakrát. Mohli si tedy vybrat, které představení navštíví. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali 2866 Kč, které použijeme na spoluúčast při výletech a exkurzích. Akci navštívilo celkem takřka 100 diváků".

Jaroslav Balcar, 14.12.2023

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

V rámci konzultačního dne byl rodičům žáků ze ZŠ a dětí z MŠ rozdán dotazník spokojenosti s naší školou a školkou. Během minulého týdne byly zpracovány výsledky a s nimi se seznámili všichni pracovníci školy. V tomto týdnu budou předloženy školské radě. Jelikož v dotaznících zaznělo i velké množství námětů k zamyšlení, oficiální vyjádření i s některými změnami či kroky ke zlepšení zveřejníme po Vánocích.

Jaroslav Balcar, 12.12.2023

ADVENT V RATIBOŘICÍCH

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 jsme vyjeli na předvánoční výlet do Ratibořic. Ve Zlíči jsme si povídali o spisovatelce Boženě Němcové a její Babičce, o řece Úpě a Rozkoši. Došli jsme na Staré bělidlo. U pomníku babičky jsme se vyfotili a vyprávěli si o jejích vnoučatech a psech. V 10 hodin nás ve mlýně čekal mlynář s mlynářkou, s babičkou, dětmi a hudebníky. Měli pro nás připravené pásmo starodávných písniček a tanečků. I náš Ondra K. si s nimi na závěr zatancoval. Pak jsme si prohlédli mlýnské stroje a mlynářovu světničku. Děti si mohly koupit malý dáreček. Potom jsme se vydali kolem zámku na parkoviště, kde na nás čekal autobus. Bylo to pěkné dopoledne. Podívejte se na obrázky.

Hana Prokopová, 7.12.2023

ADVENT VE ŠKOLE

Ve škole jsme si vyrobili pěkný adventní kalendář - věnec. Každý den plníme rozmanité úkoly a vítězové si mohou pochutnat na dobrém čokoládovém bonbónu. Každé pondělí si na tomto věnci "zapálíme" adventní svíčku. Na první adventní neděli - železnou - byly skoro všechny školkové i školní děti v PEKELNÉM KULTURÁKU. Zde se podepsaly do pekelné knihy, prošly peklem plným čertů, pak se dostaly k nebeské bráně a od andělů dostaly balíček. Potom je čekala zábava a soutěže organizované agenturou Vosa. Na závěr děti ze školky i školy zazpívaly vánoční písničky a zarecitovaly pěkné básničky. Za odměnu dostaly los, na který se mohl vyhrát živý kapr. V zasněženém parku zněly vánoční koledy a rozsvítil se vánoční stromek. A ve škole jsme ještě 5. prosince udělali v tělocvičně čertovskou překážkovou dráhu. A kdo byl nejrychlejší čertík? 1. třída: Eliška Š. 2. třída: Dan H. 3. třída: Ema P. 4. třída: Míša H. Vítězům gratulujeme! Dostali čokoládovou figurku. Ostatní za snahu mikulášský perník. Tak nám ten předvánoční čas rychle utíká. Podívejte se na fotky.

Hana Prokopová, 5.12.2023

KOUZELNÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Zveme rodiče a veřejnost na předvánoční vystoupení v tělocvičně školy, které se koná v úterý 12. prosince od 16 a 17,30 hodin. Těšíme se na vás - děti a učitelé základní školy. Vstupné dobrovolné. Zde je plakát.

Jaroslav Balcar, 30.11.2023

STÁVKA VE ŠKOLSTVÍ

Názor ředitele: Naše škola nestávkuje. Odborová organizace pracovníků ve školství dle mého nedostatečně vysvětluje důvody ke stávce. Proklamace typu: budeme stávkovat, aby se nezhoršila kvalita vzdělávání, dle mého názoru nevysvětluje, v čem bude spočívat zhoršení kvality výuky. Zároveň zaměstnanci nevytvořili dle zákona stávkový výbor a nepřišli s aktivitou podporující stávku. Z tohoto důvodu nemůže škola v pondělí 27. 11. 2023 stávkovat.

Jaroslav Balcar, 26.11.2023

SEMINÁŘ PRO ZAMĚSTNANCE

Ve čtvrtek 23. listopadu jsme si pozvali do školy p. Bc. Kristýnu Vlčkovou ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Vyzkoušeli jsme resuscitovat dospělého i dítě. Seminář byl přínosný a dohodli jsme další schůzku v lednu. Kdo je připraven, není překvapen. Zde je několik fotografií.

Jaroslav Balcar, 25.11.2023

ŠIKOVNÍ ŽÁCI V GYMNASTICE

Při tělesné výchově cvičíme mimo jiné i na nářadí. Sestavu na lavičce nejlépe zacvičili Míša, Tobik, Verča, Ema, Zuzka a Lucka. Na žebřinách si dobře vedli a krásný stoj provedli Míša a Ondra (bohužel na této fotce je skoro bez hlavy). Teď nás bude čekat šplh a kruhy. Prohlédněte si obrázky.

Hana Prokopová, 21.11.2023

HASÍK V NAŠÍ ŠKOLE

Žáky 1. a 2. třídy navštívil v úterý 7. 11. dráček Hasík. Paní Jitka Hofmanová s kolegyní z Hasičského záchranného sboru v Trutnově přijely představit preventivní program pro nejmenší školáky. Děti se seznámily s postupem při hlášení požáru, mohly si vyzkoušet oblečení hasičů a popovídaly si o nebezpečích, která se schovávají v domácnosti. Za 14 dní se opět uvidíme. Děkujeme! Zde je pár fotografií.

Jaroslav Balcar, 8.11.2023

BĚH SPADANÝM LISTÍM

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v dušičkový čas jsme zorganizovali běh spadaným listím. Tentokrát jsme se vydali na Výhled, odkud jsme mohli pozorovat nádherně zbarvenou podzimní přírodu. Zde děti po třídách obíhaly asi kilometrové kolečko. A jak to dopadlo? 1. místa: Eliška Š., Dan H., Jiří D., Tobiáš H. 2. místa: Ondra K., Kuba V., Ema P., Michal H. 3. místa: Adam D., Eliška H., Lucka Z., Matyáš K. Celoškolním vítězem se stal čtvrťák Tobiáš Hejna. Vítězové dostali diplom, lístečkovou medaili a drobnou odměnu. Všichni závodníci se snažili a dostali bonbónek a jedničku z tělocviku. Podívejte se na fotky.

Hana Prokopová, 3.11.2023

PŘIPOMÍNKA STÁTNÍHO SVÁTKU A DÝŇOVÝ DEN

Ve středu 25. října 2023 třeťáci a čtvrťáci zahráli svým mladším kamarádům pohádku Josefa Čapka: Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen. Připomněli jsme si tím, že v sobotu budeme slavit vznik samostatného československého státu. Před obědem jsme zašli společně s panem starostou k pomníku TGM, kde jsme si společně zazpívali naši hymnu a písničku Ach, synku, kterou měl prý pan prezident Masaryk rád. Tento den jsme byli ve škole bez tašek, protože jsme měli DÝŇOVOU STŘEDU. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev - každé bylo oblečeno do strojení jiné barvy a družstva se střídala na stanovištích a plnila rozmanité úkoly. Děti si vyrobily podzimníčka v lahvi a strašidelného ducha, v tělocvičně absolvovaly dýňovou překážkovou dráhu a na počítači řešily ve skupině zábavné úlohy týkající se podzimu. Výrobky a pamětní list si školáci odnesli domů. Dýňový den se všem moc líbil! Klikněte na fotogalerii.

Hana Prokopová, 25.10.2023

EXKURZE NA PILU A NA RYBÁRNU

Ve středu 18. 10. 2023 jsme se vydali na místní pilu. Zde nám pan Vosáhlo ukázal, jak se řežou klády na prkna a trámy na katru, kam padají piliny a jak se dostávají do zásobníku. V dílně jsme viděli různé truhlářské stroje. Pak jsme si prohlédli vodní elektrárnu, která je přímo proti Plovárně. Dále jsme pokračovali k vypuštěnému rybníku Jindra a na rybárnu, kde nás čekal pan Hofman. Jesetera a úhoře jsme si mohli prohlédnout pěkně zblízka. Dozvěděli jsme se, že letos kapři nebudou na prodej, protože si na nich dříve pochutnali nezvaní hosté - kormorán, čáp černý, volavka a vydra. Ve škole jsme si poznatky z exkurze zopakovali a při výtvarné výchově jsme vytvořili pěkné obrázky. Také jsme zahájili kroužek keramiky, kde jsme si vyrobili z hlíny podzimní mističky. Podívejte se na fotografie.

Hana Prokopová, 20.10.2023

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA!

Od 3. října 2023 používá ZŠ a MŠ Havlovice nová telefonní čísla. Do mateřské školy se dovoláte na číslo 772 723 701, do základní školy na 772 723 700 a do školní kuchyně na 772 723 702. Stávající pevné linky byly zrušené.

Jaroslav Balcar, 3.10.2023

DIVADELNÍ PODZIM

Připomněli jsme si, že 23. září začal podzim - poznali jsme chráněnou rostlinu ocún, viděli jsme, jak sršni dokážou vykousat jablko a jak se svlékl had. V pondělí 25. 9. 2023 jsme navštívili loutkové divadlo v naší školce. Pan Bílek z Hradce Králové nám poutavě zahrál upravenou pohádku Sůl nad zlato. Moc se nám líbila. A třeťáci a čtvrťáci svým mladším spolužákům předvedli scénku o smrti knížete Václava. Tím jsme si připomněli Den české státnosti. Obrázky jsou zde.

Hana Prokopová, 3.10.2023

VÝLET DO PLANETÁRIA

Ve středu 20. září 2023 jsme i s nejstaršími školkáčky jeli do našeho krajského města Hradce Králové. Navštívili jsme Jiráskovy sady, kde jsme se na lavičkách za krásného počasí najedli. Pak jsme došli k soutoku Labe a Orlice, kde jsme viděli nutrie, lysky a kachny. Dále jsme se přesunuli do planetária a hvězdárny, kde byl pro nás připraven dvouhodinový výukový program. Seděli jsme na sklápěcích sedačkách a prohlíželi si noční oblohu a známá souhvězdí. Dále jsme se seznámili s planetami a nakonec jsme viděli pohádku Polaris o polární noci. Ve hvězdárně jsme se zvážili a zjistili jsme, že na Měsíci bychom byli lehčí. Viděli jsme názorný model, jak Země obíhá kolem Slunce a otáčí se kolem své osy. Nakonec jsme vystoupili do kopule a dalekohledem jsme pozorovali obraz Slunce. Výlet se nám moc líbil. Podívejte se na fotky.

Hana Prokopová, 21.9.2023

PRVNÍ DNY VE ŠKOLE

4. září jsme se v plném počtu všichni sešli ve škole, s chutí jsme si vyprávěli o zážitcích z prázdnin a pomaloučku, polehoučku se pouštíme do učení. Také jsme mezi námi přivítali paní Baudyšovou - novou asistentku. Ve čtvrtek 7. září třeťáci a čtvrťáci ochotně pomáhali při OLYMPIÁDĚ seniorů. Ta se konala v našem sportovním areálu a zúčastnili se jí senioři nejen z území Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory. V pátek 8. září jsme vyrazili na dlouhou vycházku, abychom poznali jiné části Havlovic - Náchodec, Potůčky, Podhraď, Podháj. Zastavili jsme se u našich významných stromů, přečetli jsme si tabule z poznávacího okruhu U nás. Našli jsme nějaké houby - krásné křemeňáky i zrádné žlučáky. Ve škole jsme si potom nabyté znalosti zopakovali. Vše se nám bude hodit v prvouce a přírodovědě. Fotogalerie je ZDE.

Hana Prokopová, 13.9.2023

HLEDÁME VYCHOVATELKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Od 1. října sháníme do školní družiny novou paní vychovatelku. Současná paní vychovatelka odchází do důchodu. Bližší informace podá ředitel školy na telefonním čísle 777 005 790.

Jaroslav Balcar, 19.7.2023

ROZLOUČENÍ SE ČTVRŤÁKY

V pátek 30. června 2023 jsme si ve škole povídali o plánech na prázdniny, o bezpečnosti - aby se nám nic špatného o prázdninách nepřihodilo, děti z družiny měly pro čtvrťáky překvapení - pěkný taneček a čtvrťáci si mohli naposledy vybrat a zazpívat svoji oblíbenou písničku. Prvňáci, druháci a třeťáci dostali vysvědčení - zhodnocení své celoroční práce - už ráno. Po svačině jsme se všichni přemístili do kulturního domu, kde nás čekal pan starosta a pan Kraus - starosta krajského hasičského sboru. Ten přijel až z Hradce Králové, aby pogratuloval a předal diplom a odměnu Sally Dalgarno, která byla ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí v celorepublikovém kole druhá. Sally, gratulujeme!!! Potom si čtvrťáci převzali z rukou třídní učitelky Hany Prokopové vysvědčení a malý dáreček. Pan ředitel jim dal na památku knihu a pamětní list. Pan starosta měl pro čtvrťáky připravený batůžek s havlovickou kšiltovkou a přívěskem na klíče. Všichni jsme čtvrťákům popřáli hodně úspěchů v Úpici a samozřejmě pěkné prázdniny. Pak proběhla krátká beseda s panem starostou a po dobrém obědě jsme se rozutekli domů a hurá na prázdniny!! Rodičům moc děkujeme za milé dárečky a kytičky. Přejeme nejenom všem dětem, ale i všem rodičům moc pěkné slunečné prázdniny prožité v klidu, pohodě a ve zdraví a 4. září se s chutí zase vrátíme odpočatí a plní sil do školy. Klikněte na obrázky.

Hana Prokopová, 30.6.2023

VÝLET DO SUCHOVRŠIC

Předposlední školní den jsme si za pěkného počasí vyjeli linkovým autobusem do Suchovršic - na Lhotka. Podívali jsme se, kudy se jde ke Zlaté jámě, kde se dříve těžilo zlato. Pak jsme se vydali do lesoparku, kde jsme si na dřevěných tabulích zábavnou formou opakovali znalosti z přírodovědy. V altánku jsme posvačili a vydali se pěšky přes Kvíčalu (tady jsme se vyfotili s pěkným pozadím Krkonoš) do Úpice. Tady jsme si za odměnu koupili zmrzlinu nebo ledovou tříšť a vydali jsme se zpět po naší cyklostezce ke škole. Podívejte se na fotky.

Hana Prokopová, 29.6.2023

ŠKOLNÍ KONCERT

V úterý 27. 6. 2023 jsme uspořádali školní minikoncert. Všechny děti, které chodí do ZUŠKY, si přinesly svůj nástroj a zahrály nám pěknou písničku. Tleskali jsme Elišce B., která hrála na varhánky, Majdě CH. a Matymu K. - hráli na kytaru, Ondrovi K. - zahrál moc pěkně na příčnou flétnu. Sally D. byla nemocná, jinak by nám zahrála na varhánky. A Tonička K. s Eliškou H. nám pěkně zazpívaly. Jsme rádi, že máme mezi sebou tak šikovné spolužáky. Jako odměnu si z dnešního koncertu odnesli cukrovou vatu. Foto zde.

Hana Prokopová, 27.6.2023

DIVADLO V BATŇOVICÍCH

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 jsme se jeli podívat na naše kamarády z málotřídní školy v Batňovicích. V kulturním domě nám zahráli moc pěkné tři pohádky. Vystoupení všech dětí se nám líbilo a odměnili jsme je velkým potleskem. A my jsme si pěkně zkrátili čekání na prázdniny. Podívejte se na obrázky z Batňovic.

Hana Prokopová, 23.6.2023

NÁVŠTĚVA LÁNSKÉ ŠKOLY

V pondělí 19. 6. se pět čtvrťáků (Sally byla nemocná) vypravilo do Úpice, aby si zalétli do ÚLU. Do 5. třídy budou totiž jezdit na lánskou školu, tak aby se tam trochu orientovali. Paní zástupkyně Jana Pižlová nás provedla po celé škole, ochotně nám odpověděla na naše dotazy a předala nám nějaké informační letáčky, časopisy a milé dárečky. Děti už nemusí mít obavy z nového prostředí a z nových tváří a 4. září určitě půjdou do školy s úsměvem. Návštěvu lánské školy přibližuje naše fotogalerie.

Hana Prokopová, 20.6.2023

OLYMPIÁDA

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 se v našem sportovním areálu konala Olympiáda málotřídních škol. Přijely k nám děti z Batňovic a Hajnice. Počasí nám přálo, a tak účastníci závodili s chutí a ostatní děti fandily, nebo pomáhaly na stanovištích. Soutěžili jsme ve skoku do dálky, v hodu míčkem, v běhu na 60 metrů a ve vytrvalostním běhu. Na závěr jsme si dali utkání v kopané. A jak se umístili Havlováci? 4. třída: 1. místo - Jan Zelinka, 2. místo - Tom Vašata. 3. třída: 2. Maty Kulda, 3. Míša Hudý. 2. třída: 2. Jiří Dvořák. 1. třída: 3. Viktorka Řezníčková. Fotbalové mužstvo skončilo na 3. místě. Děkujeme Havlovickému svazu malé kopané, který věnoval pro závodníky pěkné ceny. Vítězům gratulujeme! A sportujte, trénujte, ať jste za rok ještě lepší! Foto zde.

Hana Prokopová, 15.6.2023

ŠKOLNÍ VÝLET

Ve středu 14. 6. 2023 jsme ještě s nejstaršími školkáčky vyrazili na školní výlet. Nejprve jsme navštívili Českou Skalici. Tady jsme viděli krásnou sochu Boženy Němcové, posvačili jsme na pěkně upraveném náměstí s fontánkami a kašnou a prohlédli jsme si starou školu, kam chodila a do zlaté knihy byla zapsána Barunka. Dále jsme pokračovali autobusem do Všestar, kde se nachází archeopark. Po obědě jsme si prohlédli třípatrovou budovu expozice pravěku. Zaujal nás velkoplošný model osídlené pravěké krajiny a poučné povídání našeho průvodce. Pak jsme si prošli venkovní areál a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak lidé v pravěku orali, brousili sekery, čistili kůži, házeli oštěpy, mleli mouku, pekli placky, káceli strom a spoustu dalších činností. Zjistili jsme, že to nebylo vůbec jednoduché a zabralo to hodně času a chtělo to spoustu trpělivosti. Výlet se nám moc líbil. Podívejte se na fotografie.

Hana Prokopová, 15.6.2023

HASIČI V AKCI

V pondělí 12. června 2023 jsme se vydali ke splavu za našimi hasiči. Ti nám ukázali své nové technické vybavení - jak na poskytnutí první pomoci, tak na hašení požáru. Děti viděly spoustu zajímavých věcí, něco si mohly i samy vyzkoušet. Pak pan Dvořáček vyhodnotil výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí (POOD) v místním kole. Z každé třídy byli vybráni 3 nejlepší malíři - podívejte se na fotoreportáž. Děti dostaly taštičku s drobnými odměnami. A protože holky i kluci malovali a snažili se, tak si mohli malou pozornost vybrat úplně všichni. Děkujeme za milé odměny, ale hlavně za pěkné a poučné dopoledne. Nakonec pan Dvořáček pogratuloval i Sally Dalgarno, která uspěla v celorepublikovém kole soutěže POOD!

Hana Prokopová, 12.6.2023

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Každoročně děti v naší republice slaví 1. června Mezinárodní den dětí. Ve škole jsme samozřejmě nedostali žádný úkol, ani písemku, soutěžili jsme, zpívali, pozorovali zajímavé přírodniny pod mikroskopem a v tělocvičně jsme měli zábavné hry. V pátek jsme se ještě v rámci MDD vydali na náš hrad. Pan ředitel nás provedl po hradu a poutavě nám vyprávěl o jeho historii. Pak jsme se rozdělili na tři skupiny a poznávali jsme stará řemesla. Jedni v černé kuchyni pekli palačinky, druzí vyráběli keramické kytičky a ze třetích se stali písaři. Napsali tuží a staročeským písmem název vyslechnuté pohádky a namalovali k ní obrázek. Když se děti vystřídaly na stanovištích, vydali jsme se zpátky do školy. Bylo to pěkné a poučné dopoledne. Foto zde.

Hana Prokopová, 2.6.2023

ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Sally Dalgarno se umístila na prvním místě v kraji ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. V Bílých Poličanech si převzala odměnu a postupuje do celorepublikového kola. To je veliký úspěch. Gratulujeme naší šikovné malířce! Podívejte se na obrázky z krajského vyhodnocování.

Hana Prokopová, 2.6.2023

POZNÁVÁME PŘÍRODU

Při vycházce jsme poznávali kytičky a že jich kolem cesty kvete velké množství, v rybníce jsme pozorovali pulce. Obdivovali jsme zabarvení kopretiny inkoustem a sledujeme vývoj fazole. Nejvíce květin ze 30 poznala Sally. Také jsme ukončili keramiku. Podívejte se na fotky.

Hana Prokopová, 24.5.2023

BESÍDKA PRO MAMINKY

Již tradičně se druhou neděli v květnu slaví Den matek. I my jsme maminkám chtěli udělat radost a vyrobili jsme pro ně přáníčka, keramická srdíčka, sádrové vázičky a hlavně jsme pro ně nacvičili pěknou besídku. Byly to pohádky: Jak pejsek s kočičkou pekli dort, Zdravý životní styl a o Karkulce. Dále zazněla spousta básniček a písniček. Věříme, že jsme maminky potěšili. Foto zde.

Hana Prokopová, 22.5.2023

ŠIKOVNÍ MALÍŘI MEZI NÁMI

V březnu - Měsíci požární ochrany - jsme ve všech třídách malovali obrázky s hasičskou tematikou. A jak to dopadlo? V okresním kole se umístila Sally Dalgarno na 1. místě, Jan Zelinka na druhém místě (a za hasiče byla Ema Prouzová na 1. místě). Velikou radost nám udělalo umístění Sally v krajském kole, kde byla také první. Je to úžasné - z 2503 zúčastněných dětí ze 34 škol - byla Sally v celém kraji PRVNÍ!! Je to šikovná malířka. Gratulujeme! Podívejte se na obrázky.

Hana Prokopová, 22.5.2023

DEN MATEK VE ŠKOLE

Ve čtvrtek 18. května se v tělocvičně školy v Havlovicích koná od 17 hodin vystoupení žáků naší školy pro maminky, babičky, ale i pro tatínky a širokou veřejnost. Přijďte se podívat!

Jaroslav Balcar, 16.5.2023

ČARODĚJNICE

Poslední dubnový večer se čarodějnice z blízkého okolí slétly ke škole. U sochy havlovického vodníka se všechny masky podepsaly do čarodějnické knihy a řekly čarodějnické zaříkávadlo v kruhu kolem nastartovaných košťat. Pak se všichni rozlétli na hřiště, kde dostali letecký průkaz. Každá čarodějnická postavička musela splnit 9 zábavných úkolů a potom si s vyplněným průkazem došla pro sladkou odměnu schovanou ve strašidelném květináčku. V 19 hodin havlovičtí hasiči zapálili velikou hranici s čarodějnicí na vršku. Pak se děti rozletěly za svými rodiči, kdo chtěl, tak si u malého ohýnku opekl buřty. Byl to pěkný večer. Foto zde.

Hana Prokopová, 2.5.2023

PRVNÍ POMOC ZÁŽITKEM

Ve spolupráci s Místní akční skupinou Království - Jestřebí hory, o.p.s. a Dětským parlamentem jsme uspořádali v letošním roce zdravotnický kurz pro děti 1. - 4. ročníku. Kurz navštěvovalo 10 dětí. Tyto děti se zúčastnily okrskového závodu Zdravotnický víceboj a obsadily 6. a 8. místo. Gratulujeme! Obrázky jsou zde.

Jaroslav Balcar, 27.4.2023

POHÁDKOVÝ ZÁPIS

V úterý 11. dubna se konal pohádkový zápis do naší školy. K zápisu přišlo s rodiči devět dětí. Přivítali je starší žáci naší školy v rolích pohádkových postav a naši pedagogové. Děti plnily různé úkoly a nakonec dostaly pamětní list a sladkou odměnu. Má-li někdo zájem o studium v naší škole, může se objednat k individuální schůzce a dodatečně může být také přijat. Zde je několik fotografií z pohádkového zápisu.

Jaroslav Balcar, 25.4.2023

DEN ZEMĚ

V rámci akce Uklízíme Česko jsme se s ostatními školami našeho okrsku zapojili do Igelitiády. Rozdělili jsme se na skupinky. Mateřská školka letos uklidila okolí školy a osázela maceškami truhlíky před školou. 1. a 2. třída se rozdělila. Jedna část šla okruh Dolečkami a druhá část se ustrojila do reflexních vest a uklidila Králův kopec. Kolem silnice bylo nejvíce odpadků. Třeťáci a zbytek čtvrťáků se vydali na Picimberk, k Šiškovně a kolem rybníka zpět ke škole. Oproti jiným rokům jsme nasbírali méně odpadků. O Dnu Země a o ekologické problematice jsme si vyprávěli, četli, pouštěli videa, malovali nebo vybarvili anglickou omalovánku. Věříme, že v dětech snaha o ochranu naší Země zakotví a jednou o ni budou dobře pečovat. Foto zde.

Hana Prokopová, 19.4.2023

28. BŘEZEN

28. března každoročně slavíme Den učitelů. I letos se děti proměnily na paní učitelky, připravily se na výuku a učily své kamarády. Poznaly, že je potřeba si hodinu naplánovat, děti zaujmout a mluvit nahlas. Kdoví, třeba se to někomu zalíbilo a jednou z něho bude dobrý učitel. Někdo si zase po této zkušenosti řekne, že tuto práci by dělat nechtěl. V každém případě se děti snažily a jejich hodiny se líbily. Foto zde.

Hana Prokopová, 14.4.2023

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Každý rok před velikonočními svátky si s dětmi povídáme o velikonočních tradicích a obyčejích, čteme Erbenův Poklad, učíme se i anglická slovíčka týkající se svátků jara, vyrábíme slepičky, kuřátka, ovečky, barvíme vajíčka... Přijdou nás vyšlehat děti z mateřské školy. Naše aktivity vyvrcholí soutěží ve vybíjené o velikonočního zajíčka. A kdo ho získal? V 1. třídě Kuba, ve 2. třídě Lucka, ve 3. třídě Verča, ve 4. třídě Tom. Vítězem celoškolního zápasu se stala Eliška ze 4. třídy. Děti se na turnaj moc těšily, ale vyhrát může jenom jeden, takže došlo i ke zklamání. Foto zde. Přejeme Vám všem pěkné prožití velikonočních svátků a hlavně více sluníčka (nejen na obloze, ale i v duši)!

Hana Prokopová, 5.4.2023

UKONČENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU

Na konci března jsme ukončili plavecký výcvik v trutnovském plaveckém bazénu. Instruktoři plavání naše děti velmi chválili, jaký udělaly za 10 lekcí pokrok. Jak se zlepšily v technice, v rychlosti i ve vytrvalosti. Na obrázcích jsou ti nejvytrvalejší plavci (uplavali 8 bazénů) a ti nejrychlejší plavci (s diplomem). Ti byli rozdělení na chlapce a dívky a podle toho, jestli plavali s páskem, či bez pásku. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 31.3.2023

SMRTNÁ NEDĚLE

V neděli 26. března 2023 se navzdory špatné předpovědi počasí sešlo hodně lidí u dřevěné lávky, aby vynesli zimu ze vsi. Děti ze školy i školky zazpívaly tradiční jarní popěvky a vydali jsme se společně průvodem k parku, kde jsme naše halekačky zopakovali, zazpívali jarní písničky a předvedli tanečky s dvěma malými panenkami z vařečky a s jednou velkou Mařenou. Pak jsme pokračovali k mostu, kde jsme zazpívali Na havlovským mostě, předali Smrťačku panu Dvořáčkovi - hasiči, který ji odborně zapálil a hodil do řeky Úpy. Všichni sledovali, jestli Mařena odpluje a jestli se nikde nezaklíní. No a my se necháme překvapit, co nám počasí ještě nachystá. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 28.3.2023

SMRŤAČKA

V neděli 26. března se v Havlovicích uskuteční tradiční vynášení Smrťačky. Sejdeme se v 15 hodin u lávky na horním konci obce a společně vyneseme ze vsi paní Mařenu. Přijďte se podívat. Zde je plakátek.

Jaroslav Balcar, 21.3.2023

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK

Od března mohou zájemci z nejstarších tříd dobrovolně navštěvovat zdravotnický kroužek. Přihlásilo se 9 dětí, které se v deseti lekcích budou zdokonalovat v obvazové technice, v poskytování základní první pomoci zraněným osobám a budou se připravovat na okrskové zdravotnické závody, které se budou konat v dubnu. Po dlouhé době kroužek už nepovede paní Vlachová, ale diplomovaný zdravotnický záchranář pan Králík. Děti se na kroužek těší a je dobře, že si prohloubí své znalosti z prvouky a něco se přiučí. Získané dovednosti se jim budou určitě někdy hodit.
Třeťáci a čtvrťáci se starají o květiny na oknech ve třídě. Teď nám krásně vykvetla klívie. Také jsme dokončili dlouhodobou soutěž Vyjmenovaný princ. Nejlepší ve znalostech vyjmenovaných slov byl ve 4. třídě Honzík a v 3. třídě Maty. Chlapci dostali sladkou odměnu a věřím, že se jejich znalosti projeví i v diktátech. Podívejte se na obrázky.

Hana Prokopová, 16.3.2023

POHÁDKA O SNĚŽENCE, SOUTĚŽNÍ PRÁCE O HASIČÍCH

Březen je Měsíc požární ochrany. Proto se každoročně účastníme soutěže Požární ochrana očima dětí. Děti ze všech tříd namalovaly moc pěkné obrázky. Bohužel nikdo ze školáků letos nenapsal básničku o prospěšné práci našich hasičů. Teď budeme čekat na vyhodnocení. Také obdivujeme krásu probouzející se přírody, poznáváme první kytičky a mladším spolužákům zahráli třeťáci a čtvrťáci pohádku O sněžence, které první sníh neublíží. Podívejte se na fotky.

Hana Prokopová, 6.3.2023

INFORMACE Z MŠ A ZŠ

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Havlovice se bude konat 11. dubna 2023.
Zápis nových dětí do MŠ Havlovice proběhne 2.5. a 3.5. od 14 do 16 hodin.
Uzavření MŠ o let. prázdninách 2023: v pátek 7.7. a od pondělí 17.7. do pátku 18.8.

Yvona Friebelová, 22.2.2023

MASOPUST 2023: ZPĚV, TANEC I DOBRÁ ODMĚNA

Ve čtvrtek 9. února 2023 o půl páté se sešly masky u naší zvoničky. Děti ze školy a školky zazpívaly veselé písničky a zatancovaly si k tomu. Přednesly masopustní říkadla. Pak jsme se všichni vydali průvodem ke škole, kde děti své pěkné vystoupení zopakovaly. Za odměnu dostaly teplý čaj a dobrou koblihu. Potom jsme si protáhli těla skotačením na rozpustilou písničku a společně jsme se vyfotili. Pak děti obdržely kartičku a závodily v různých disciplínách na sedmi stanovištích. Kdo splnil všechny úkoly, dostal dobrou odměnu. Akce proběhla za příznivého počasí a dětem se líbila. Zde je fotogalerie.

Hana Prokopová, 10.2.2023

TRADIČNÍ MASOPUST

Ve čtvrtek 9. února uspořádá ZŠ a MŠ Havlovice další ročník Havlovického masopustu. Sejdeme se v 16,30 hodin, tentokrát U Zvoničky. Průvod poté dojde ke škole a hřišti. Pro děti budou připraveny soutěže a úkoly. Bude hrát hudba, zajištěno bude občerstvení. Na každou masku čeká sladká odměna. Plakát je ZDE.

Jaroslav Balcar, 30.1.2023

LEDNOVÉ UDÁLOSTI

V lednu 2023 se třetí a čtvrtá třída vypravila ke krmelci. I když není velká zima, tak jsme zvířátkům trochu přilepšili. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u nejstarší břízy v Havlovicích. Pokračuje kurz keramiky - vyrobili jsme krásné valentýnské mističky. Eliška nás seznámila s novým hudebním nástrojem - ukulele. Lyžařský výcvik se kvůli nedostatku sněhu odložil - snad se bude lyžovat od 30. ledna. Zahájili jsme plavecký výcvik. Jezdíme speciálním autobusem do Trutnova a čeká nás 10 lekcí. Děti se rozdělily do družstev podle výkonnosti. Také se blíží pololetí, tak se všichni pilně učí, aby napsali dobře pololetní písemné práce. A ještě jedna událost: rozloučili jsme se s paní Pavlínou Paulusovou - naší dlouholetou školnicí. Ta odešla do předčasného důchodu. Přejeme jí z celého srdce, ať jí slouží zdraví a ať si zaslouženého volna naplno užívá. Za ni nastoupila paní Térová a té zase přejeme, ať se jí práce ve škole líbí. Foto ZDE.

Hana Prokopová, 17.1.2023

LYŽAŘSKÝ KURZ SE ODKLÁDÁ

Z důvodu nepříznivého počasí se lyžařský kurz pro žáky ZŠ Havlovice odkládá na termín od 30. ledna do 3. února 2023. Probíhat bude vždy odpoledne. Jezdit budeme společně s dětmi z MŠ.

Jaroslav Balcar, 12.1.2023

Měřeno od 5.4.2016