MŠ Hastrmánek - aktuality

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Časopis Vlnky     Historie MŠ     Sulihara
Zápis nových dětí pro školní rok 2017/2018 se koná 4. a 5. května 2017,
vždy od 14,00 do 16,00 hodin v MŠ.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK ZAHÁJEN

Ve čtvrtek 20. 4. odjely starší děti ze třídy Rybiček společným autobusem i se žáky ZŠ do Trutnova na první lekci plaveckého výcviku. Seznamování s vodou, překonávání strachu z pobytu v bazénu, dýchání do vody, hry ve vodě - to je náplň prvních hodin. Ti šikovnější zvládnou během deseti lekcí i splývání, skoky do vody nebo dokonce i základy plavání bez jakékoliv pomůcky. Tak „rybičky od hastrmánka“ ze školky, ať se vám to líbí! Foto zde.

Yvona Friebelová, 20.4.2017

„…DUBEN, JEŠTĚ TAM BUDEM…“

…praví se v lidové pranostice. A když jsme v neděli 2. 4. vynášeli z Havlovic paní Zimu ustrojeni jen do triček, nikdo už by nehádal, že se zima ještě vrátí s plnou silou. Takže teď už víme, že lidové pranostiky v sobě ukrývají velký kus moudrosti našich předků. V naší školce nás to však od jarních témat vůbec neodradilo. Poznávání ročních období, probouzející se příroda, zvířata a jejich mláďata, Velikonoce, ekologické aktivity v rámci Dne Země a poslední dubnový týden i příprava na Čarodějnice. Také jsme s dětmi ukončili pravidelné návštěvy havlovické sauny a medaile na krk dostali největší otužilci. Foto zde.

Yvona Friebelová, 20.4.2017

HEREC MIROSLAV TÁBORSKÝ V RODNÉM KRAJI

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 navštívily děti ze školky i školy úpické divadlo, kde známý herec Miroslav Táborský zahrál se svojí manželkou, loutkoherečkou Kateřinou, výchovné pohádky - nepohádky. Vstupné i jízdné jsme uhradili z výdělku z našeho vánočního vystoupení. Ve škole jsme se pak zamysleli nad chováním dětí z těchto krátkých příběhů a některé scénky jsme ztvárnili při výtvarné výchově. Foto zde.

Hana Prokopová, 11.4.2017

Smrťačka je vynesena – jaro přichází

V neděli 2. dubna jsme se tradičně sešli v 15 hodin u dřevěné lávky. Vyrazili jsme směrem k parku U Pichů a tam zazpívali a zatančili nejen rodičům a známým, ale všem, kterým se tato tradice líbí. Děkujeme všem příchozím, že s námi každoročně přicházejí vítat jaro, a že nás je čím dál tím víc. Doufejme, že nás i počasí vyslyší, a že již bude jen krásně. Fotografie najdete zde. Podívejte se také na reportáž Televize JS.

Jaroslav Balcar, 3.4.2017

PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN

Program přichystaný na měsíc duben je hodně pestrý. Havlovické předškoláky čeká návštěva divadelního představení v Úpici, velikonoční koledování nebo předplavecký výcvik. Vše vyvrcholí Čarodějnicemi s průvodem masek a zakončením ve sportovním areálu TJ Sokol. Kompletní přehled dubnových akcí je v příloze.

Petr Záliš, 3.4.2017

BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM...

„Za kamny“ naší školky bylo ještě v první polovině března opravdu dobře. Společně jsme si tam hráli, pozorovali rozdíly mezi zimou a jarem, slavili narozeniny a svátky, povídali si a zpívali s „tetičkou Notičkou“ a připravovali jsme si vystoupení na Smrťačku. Jednou týdně se starší děti zašly ohřát do sauny, hrály na flétny a trénovaly správnou výslovnost hlásek při logopedii. Zajeli jsme se také podívat do Úpice na taneční akademii ZUŠ. Jakmile však sluníčko prohřálo vzduch a osušilo louky, už nás to zlákalo ven. Ze zimního spánku jsme probudili naši zahrádku a průlezky u školky, provětraly míče, švihadla i obruče na asfaltovém hřišti. Při procházkách si děti často všímaly odpadků okolo cest, a tak jsme několikrát vzali igelitové tašky a „poklidili jsme si“ okolí školky. Na fotkách můžete vidět i generální zkoušku na Vynášení Zimy ze vsi.

Yvona Friebelová, 3.4.2017

ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ...

…hlásá stará česká pranostika. V naší školce však v únoru sílila hlavně radost a nadšení z přetrvávající nadílky sněhu a ledu. A že jsme si to letos užili! Časté bobování, klouzání a bruslení na kluzišti TJ Sokol či stavby ze sněhu (jen pro zajímavost: jeden velký sněhulák, postavený při procházce na Závodi u řeky, byl velmi legrační. S přibývajícími denními teplotami začal postupně z jižní strany odtávat a naklánět se na bok. Vždy v noci opět umrzl, a tak se postupně za několik dní opřel až hlavou o zem a držel celý. Jen škoda, že jsme ho nestihli vyfotit...). Mimo tyto radovánky jsme s dětmi nadále pokračovali v pravidelných návštěvách sauny, výuce hry na flétnu, logopedii a keramice. Starší děti ze třídy „Rybiček“ jely se základní školou na exkurzi do hasičského muzea ve Velkých Svatoňovicích a získané poznatky se budou snažit přenést do svých výkresů, které pak budou zaslány do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Přijali jsme také milé pozvání na vystoupení dětí a učitelek z MŠ Batňovice. Jejich školní tělocvična se proměnila na „Peklíčko“ a my nebyli jen pouhými diváky, ale v druhé půli také součástí děje. Děkujeme. Obrázky jsou zde.

Yvona Friebelová, 1.3.2017

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V ČERNÉM DOLE

Od pondělí 9. ledna začala jezdit část dětí z havlovické Mateřské školy na lyžařský výcvik do Černého Dolu. Děti jezdí vždy odpoledne po obědě a vrací se domů kolem 17. hodiny. Výcvik trvá celý týden. Jde nám to skvěle, podívejte se na foto.

Jaroslav Balcar, 18.1.2017

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

V neděli 15. ledna 2017 uspořádaly školka, škola a TJ Sokol Havlovice Karneval na ledě. Letos jsme využili mrazivého počasí a provedli jsme drobnou změnu. Masky nešly v průvodu, netancovaly lidové tanečky a nezpívaly, ale závodily na ledě. Děti dostaly kartičku a po krátké rozcvičce musely splnit šest úkolů na rozmanitých stanovištích - slalom s míčkem na lžíci, střelba na branku, podlézání a překračování překážek, shození kuželek, převezení nákladu na pekáči... Kdo všechno zvládl, mohl si jít ke stánku pro teplý čaj a sladkou odměnu. Nedělní odpoledne se vydařilo. Fotografie Jaroslava Boháče jsou zde.

Hana Prokopová, 17.1.2017

KRÁSNÝ BÍLÝ DÁREK V NOVÉM ROCE

Když jsme na jaře 2016 vynášeli "paní Zimu" ze vsi, přáli jsme si, aby se k nám další zimu konečně už vrátila "v plné síle". Sice si dala načas, ale: " Hurá! Konečně!" To, na co jsme čekali celé vánoční prázdniny, přišlo s nástupem roku 2017! Nádherná novoroční jinovatka, bohatá sněhová nadílka a fungující bezplatné kluziště ve sportovním areálu (to ovšem nejen kvůli paní Zimě, ale hlavně díky správci sportoviště a všem ochotným, kteří po večerech přiloží nezištně ruku k dílu, pro radost druhých). A děti ze školky si všeho užívají měrou vrchovatou. (foto).

Yvona Friebelová, 8.1.2017

POSLEDNÍ PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN

Na školkovském adventním kalendáři zbývalo otevřít jen několik posledních andělských obálek s úkoly. Ve školce zavládla poklidná a pohodová nálada plná těšení a očekávání. Tak jsme si ty dny zpříjemnili výletem na vánoční výstavu do Malých Svatoňovic, krátkými radovánkami s troškou sněhu, nadílkou pro lesní zvířátka, zpíváním koled či seznamováním s vánočními zvyky (foto). Na společné setkání se budeme opět těšit v úterý 3. ledna 2017. Do nového roku přejeme Vám všem pevné zdraví, pohodu a spokojenost.

Yvona Friebelová, 28.12.2016

Měřeno od 5.4.2016