MŠ Hastrmánek - aktuality

Aktuality     Základní informace     Plán činnosti     Fotogalerie
Časopis Vlnky     Historie MŠ     Sulihara
Pro školní rok 2016/2017 nabízí mateřská škola ještě několik volných míst.

ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ...

…hlásá stará česká pranostika. V naší školce však v únoru sílila hlavně radost a nadšení z přetrvávající nadílky sněhu a ledu. A že jsme si to letos užili! Časté bobování, klouzání a bruslení na kluzišti TJ Sokol či stavby ze sněhu (jen pro zajímavost: jeden velký sněhulák, postavený při procházce na Závodi u řeky, byl velmi legrační. S přibývajícími denními teplotami začal postupně z jižní strany odtávat a naklánět se na bok. Vždy v noci opět umrzl, a tak se postupně za několik dní opřel až hlavou o zem a držel celý. Jen škoda, že jsme ho nestihli vyfotit...). Mimo tyto radovánky jsme s dětmi nadále pokračovali v pravidelných návštěvách sauny, výuce hry na flétnu, logopedii a keramice. Starší děti ze třídy „Rybiček“ jely se základní školou na exkurzi do hasičského muzea ve Velkých Svatoňovicích a získané poznatky se budou snažit přenést do svých výkresů, které pak budou zaslány do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Přijali jsme také milé pozvání na vystoupení dětí a učitelek z MŠ Batňovice. Jejich školní tělocvična se proměnila na „Peklíčko“ a my nebyli jen pouhými diváky, ale v druhé půli také součástí děje. Děkujeme. Obrázky jsou zde.

Yvona Friebelová, 1.3.2017

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V ČERNÉM DOLE

Od pondělí 9. ledna začala jezdit část dětí z havlovické Mateřské školy na lyžařský výcvik do Černého Dolu. Děti jezdí vždy odpoledne po obědě a vrací se domů kolem 17. hodiny. Výcvik trvá celý týden. Jde nám to skvěle, podívejte se na foto.

Jaroslav Balcar, 18.1.2017

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

V neděli 15. ledna 2017 uspořádaly školka, škola a TJ Sokol Havlovice Karneval na ledě. Letos jsme využili mrazivého počasí a provedli jsme drobnou změnu. Masky nešly v průvodu, netancovaly lidové tanečky a nezpívaly, ale závodily na ledě. Děti dostaly kartičku a po krátké rozcvičce musely splnit šest úkolů na rozmanitých stanovištích - slalom s míčkem na lžíci, střelba na branku, podlézání a překračování překážek, shození kuželek, převezení nákladu na pekáči... Kdo všechno zvládl, mohl si jít ke stánku pro teplý čaj a sladkou odměnu. Nedělní odpoledne se vydařilo. Fotografie Jaroslava Boháče jsou zde.

Hana Prokopová, 17.1.2017

KRÁSNÝ BÍLÝ DÁREK V NOVÉM ROCE

Když jsme na jaře 2016 vynášeli "paní Zimu" ze vsi, přáli jsme si, aby se k nám další zimu konečně už vrátila "v plné síle". Sice si dala načas, ale: " Hurá! Konečně!" To, na co jsme čekali celé vánoční prázdniny, přišlo s nástupem roku 2017! Nádherná novoroční jinovatka, bohatá sněhová nadílka a fungující bezplatné kluziště ve sportovním areálu (to ovšem nejen kvůli paní Zimě, ale hlavně díky správci sportoviště a všem ochotným, kteří po večerech přiloží nezištně ruku k dílu, pro radost druhých). A děti ze školky si všeho užívají měrou vrchovatou. (foto).

Yvona Friebelová, 8.1.2017

POSLEDNÍ PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN

Na školkovském adventním kalendáři zbývalo otevřít jen několik posledních andělských obálek s úkoly. Ve školce zavládla poklidná a pohodová nálada plná těšení a očekávání. Tak jsme si ty dny zpříjemnili výletem na vánoční výstavu do Malých Svatoňovic, krátkými radovánkami s troškou sněhu, nadílkou pro lesní zvířátka, zpíváním koled či seznamováním s vánočními zvyky (foto). Na společné setkání se budeme opět těšit v úterý 3. ledna 2017. Do nového roku přejeme Vám všem pevné zdraví, pohodu a spokojenost.

Yvona Friebelová, 28.12.2016

Měřeno od 5.4.2016